h
11 april 2017

De toekomst van Zoetermeer

Dinsdag 11 april sprak de gemeenteraad weer eens over de “stip op de horizon”. Eens in de paar jaar spreekt de gemeenteraad over de lange termijnvisie voor de stad. Welke koers willen wij met de stad varen? Voor de SP verschillende de uitgangspunten niet erg veel met die van 2009, toen er ook gesproken werd over de toekomst Zoetermeer. Voldoende betaalbare woningen, werk met fatsoenlijk loon, zorg dicht bij huis en groen om te recreëren.

Lees verder
7 april 2017

Eerste optreden Wim Metselaar in de Staten

 
 

Bestuurslid èn Statenlid Wim Metselaar maakte onlangs zijn debuut in Provinciale Staten. In zijn ‘maidenspeech’ was hij kritisch over de rol van de provincie Utrecht bij de totstandkoming van het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Metselaar pleit voor een gedegen onderzoek. Dit moet voorkomen dat inwoners
nadelige gevolgen ondervinden van een verkeerde keuze.

Lees verder
14 februari 2017

SP dient motie van treurnis in

Afgelopen maandag sprak de gemeenteraad over het voorstel van het college om 29 luxe koopappartementen te realiseren in de stadhuistoren. De stadhuistoren zal na de renovatie van het stadhuis niet meer door de gemeente in gebruik worden genomen. Tijdens het besluit om over te gaan tot renovatie van het stadhuis is door de raad als randvoorwaarde meegegeven dat er in de stadhuistoren 90 jongerenwoningen gerealiseerd zouden gaan worden. Volgens het college zou er echter geen enkele partij interesse hebben getoond in de realisatie van 90 jongerenwoningen, maar wel een partij die luxe appartementen wil realiseren. Echter is gebleken dat het college helemaal niet actief op zoek is geweest naar een partij die de jongerenwoning zou kunnen realiseren. Voor de SP uiteindelijk reden om een motie van treurnis in te dienen tegen het college.

Lees verder
11 februari 2017

Ga meer naar het Nationaal ZorgDebat!

Al een kwart miljoen mensen steunen het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Zij vinden dat het anders moet in de zorg. Vrijwilligers van de SP hebben de afgelopen maanden veel inwoners van Zoetermeer gesproken. Velen zijn het eens dat het huidige zorgstelsel heeft gefaald. Het is echt tijd voor verandering! Daarom gaan vele vrijwilligers van de SP afdeling Zoetermeer, samen met mensen die zij de afgelopen maanden hebben gesproken, zaterdag 18 februari naar het Nationaal ZorgDebat in Den Haag. Bent u ook van mening dat de zorg anders en veel beter georganiseerd kan worden? Ga de 18e met ons mee naar Den Haag! We verzamelen om 11:00 op station Centrum West en vertrekken daarna met de RandstadRail naar het Malieveld in Den Haag waar om 12:00 het Nationaal ZorgDebat van start zal gaan.

Lees verder
28 januari 2017

Buurten in de wijk Meerzicht

Vandaag zijn 8 enthousiaste SP-ers de wijk Meerzicht ingetrokken om het gesprek met mensen aan te gaan over het plan om te komen tot één nationaal zorgfonds zonder eigen risico en van mensen zelf te horen wat zij belangrijke thema’s voor de komende verkiezingen vinden.

Lees verder
25 januari 2017

SP is tegen de komst van Holland Outlet Mall

De SP heeft afgelopen maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering tegen de komst van de Holland Outlet Mall gestemd. De Holland Outlet Mall, ook wel de HOM genoemd, heeft geen toegevoegde waarde voor Zoetermeer en pleegt een roofbouw op onze stad. De HOM is misschien een feest voor de anonieme investeerder en de projectontwikkelaar maar de inwoners en ondernemers van Zoetermeer hebben er last van.  

Lees verder
15 januari 2017

Sfeerverslag XXII SP Congres

Zaterdag 14 januari vond het XXII SP congres plaats in de Koepelhal te Tilburg. Het congres stond geheel in het teken van de komende Tweede Kamerverkiezingen. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma stonden op de agenda. Na een grondige voorbereiding in de afdeling met meerdere ledenvergaderingen is een afvaardiging van de afdeling Zoetermeer, bestaande uit Ewout, Eugène, Wim, Goran, Mehmet, Ineke, Olga en Daniël naar Tilburg afgereisd. 

Lees verder
12 november 2016

Veel belangstelling voor Nationaal Zorgfonds in het Stadshart

Foto: SP

Vandaag stond het Nationaal Zorgfonds op het Promenadeplein. Hoewel ook sinterklaas zijn ronde deed door het Stadshart, trok ook het Zorgfonds veel belangstelling.

Lees verder
10 november 2016

Algemene ledenvergadering verkiezings-programma 2e Kamer

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart a.s. is het verkiezingsprogramma van de SP volop in de maak. Begin december kunnen de leden van de afdeling Zoetermeer hun visie op het conceptprogramma geven.

Lees verder
26 oktober 2016

SP roept op om bewaakte fietsenstallingen in Zoetermeer te behouden

ZOETERMEER – De SP roept het college op om bij de nieuwe aanbesteding van de bewaakte fietsenstallingen deze te houden zoals zij nu zijn. Dit betekent dat er geen fietsenstallingen mogen verdwijnen, ze gratis moeten blijven, er aan de openingstijden niets veranderd wordt en dat de mensen die er werken dit met een arbeidsovereenkomst en tegen een fatsoenlijk loon doen.

Lees verder

Pagina's