h
6 juli 2015

SP pleit voor ruimer armoedebeleid

Tijdens het Voorjaarsdebat heeft de SP twee voorstellen gedaan  voor een ruimer armoedebeleid. Het aantal minimahuishoudens in de stad stijgt al jaren. De gemeenteraad heeft daarnaast aangegeven dat zij wil dat Zoetermeer in de top 3 steden qua armoedebeleid wil horen. Genoeg redenen om het armoedebeleid te intensiveren dus.

Lees verder
6 juli 2015

Minder kinderen halen hun zwemdiploma A

Op donderdag 25 juni las de SP op de nieuws-site nu.nl het artikel getiteld: "Minder kinderen halen hun zwemdiploma A". In het artikel wordt aangegeven dat steeds minder kinderen een zwemdiploma halen, in het afgelopen jaar zelfs maar 92%. Als oorzaak worden de crisis en het afnemen van schoolzwemlessen genoemd.

Lees verder
6 juli 2015

Er is genoeg voor iedereen in Zoetermeer

Op zaterdag 27 juni was een flink aantal SP’ers in het Stadshart actief om de aandacht van de inwoners te richten op de steeds toenemende ongelijkheid in de samenleving. De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Deze uitspraak gaat zowel op voor personen als voor bedrijven. In Nederland heeft in 2014 de rijkste 10% van de bevolking maar liefst 66% van het vermogen in handen. In 2009 was dit nog 61%. 

Lees verder
24 juni 2015

Er is genoeg voor iedereen

Foto: SP

Nederland is een rijk land. Toch hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. De kleine groep van 10 procent rijkste Nederlanders heeft tweederde van onze rijkdom in handen.

Lees verder
18 juni 2015

Werkervaringsplaatsen zijn eigenlijk gewoon uitbuiting

De SP maakt zich al jaren hard voor mensen die werken. Deze mensen verdienen een arbeidsovereenkomst met loon. Helaas moeten veel mensen werken zonder loon. Zowel mensen die werkloos zijn als die net afgestudeerd zijn komen moeilijk aan het werk, en als ze dan aan het werk komen is dit in veel gevallen onbetaald en doen zij dit om hun uitkering te behouden.

Lees verder
16 juni 2015

College weigert openheid van zaken te geven over privatisering SBU

Het college weigert openheid te geven over de zogenaamde besparing die het privatiseren van de SBU vanaf 2013 heeft opgeleverd. De SP heeft meerdere malen en via verschillende wegen geprobeerd te achterhalen of er ook daadwerkelijk een besparing gerealiseerd is en waar die vandaan komt. Het college weigert echter openheid van zaken te geven en wil de SP hier zelfs niet vertrouwelijk over informeren. 

Lees verder
19 mei 2015

SP Zoetermeer pleit voor openhouden wijkposten

De SP Zoetermeer heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 mei gepleit voor het openhouden van de wijkposten. Het College stelt namelijk voor de wijkposten onder te brengen in multifunctionele gebouwen.
De SP is juist voor open, herkenbare en breed toegangkelijke wijkposten.

Lees verder
15 mei 2015

Schriftelijke vragen gerantiebanen

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 mei blijkt dat zo'n 15.000 mensen die eerst wachten op een plaats in de sociale werkplaats nu wachten op een plaats in het bedrijfsleven. Uit een rondgang van Nieuwsuur langs de 35 arbeidsmarktregio's blijken er nog nauwelijks garantiebanen te zijn.

Lees verder
23 april 2015

Kom 1 mei naar de Dag van de Arbeid!

Op 1 mei is het de Dag van de Arbeid. De FNV organiseert die dag een mars en manifestatie voor echte banen met zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen. De SP Zoetermeer roept mensen op om mee te gaan.

Lees verder
15 april 2015

College ziet af van afschaffing thuiszorg!

De SP is zeer verheugd met het nieuws dat het college afziet van het afschaffen van de thuiszorg per 1 september 2015. De argumenten die het college geeft om toch niet over te gaan tot afschaffing van de thuiszorg zijn de argumenten die de SP al heeft aangedragen tijdens de debat over de afschaffing van de thuiszorg. Toen wilde zowel het college als de meerderheid van de raad niets van deze argumenten weten. Uit de eerste gesprekken met mensen die nu thuiszorg ontvangen blijkt dat zij geen idee hebben hoe zij de hulpvraag moeten invullen als de thuiszorg komt te vervallen. De SP is blij dat het college nu ook inziet dat het afschaffen van de thuiszorg desastreuze gevolgen heeft!

Lees verder

Pagina's