h
26 juli 2015

Gemeente wil verdringing bij Deloitte niet stoppen

De gemeente wil verdringing van regulier werk door werkervaringsplaatsen bij Deloitte in Rotterdam niet stoppen. De SP had de wethouder via een e-mail verzocht hier geen werkervaringsplaats in te zetten maar ervoor te pleiten dat Deloitte deze mensen gedurende het project in dienst neemt.

Lees verder
26 juli 2015

Gemeente Zoetermeer gaat boetebesluiten uitkeringsfraude herzien

Begin deze maand heeft de SP het college gevraagd om de boetebesluiten voor vermeende uitkeringsfraude uit 2013 en 2014 te herzien. De gemeente Zoetermeer heeft op beantwoording van de schriftelijke vragen die de SP hierover heeft gesteld aangegeven heeft dit inderdaad te gaan doen. Te hoge of onterechte opgelegde boetes worden terugbetaalt aan degene aan wie de boete is opgelegd.

Lees verder
9 juli 2015

SP vraagt aandacht voor verdringing van banen

De SP wil weten in welke mate er in Zoetermeer banen worden verdrongen door re-integratietrajecten. Nu het een half jaar geleden is dat de
Participatiewet in werking is getreden is het tijd om de balans op te maken. Als SP krijgen wij namelijk signalen dat werken zonder loon echte banen verdringt.

Lees verder
6 juli 2015

SP wil dat gemeente onterechte boetes terugbetaald

De SP wil dat de gemeente alle boetebesluiten voor vermeende uitkeringsfraude uit 2013 en 2014 gaat herbeoordelen en ten onrechte of te hoge opgelegde boetes gaat terugbetalen aan degene aan wie de boete is opgelegd.

Lees verder
6 juli 2015

Een nieuw buitenzwembad voor Zoetermeer

Als het aan de SP ligt komt er een nieuw buitenzwembad. Sinds de verkoop van het Aquapark Keerpunt is het over met de mogelijkheid om binnen Zoetermeer naar een buitenzwembad te gaan. Althans, tijdens de zomervakantie is dat nog wel mogelijk, maar daarbuiten niet meer. De nieuwe eigenaar staat niet te springen om het buitenzwembad open te stellen. Als SP hebben wij de hoop opgegeven dat het nog wat gaat worden met het buitenzwembad. Daarom heeft de SP tijdens het voorjaarsdebat voorgesteld om te onderzoeken of elders in Zoetermeer een volledig nieuw buitenzwembad gerealiseerd kan worden.

Lees verder
6 juli 2015

College geeft gehoor aan voorstel SP onderzoek te doen naar plaatsen OV-oplaadpunten RandstadRail

Tijdens het voorjaarsdebat afgelopen maandag heeft de SP een voorstel ingediend die het college oproept om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van oplaadpunten voor de ov-chipkaart op de Zoetermeerse RandstadRail haltes, en de kosten hiervan. Wethouder Rosier (VVD) is het met de SP eens en heeft toegezegd het onderzoek uit te voeren.

Lees verder
6 juli 2015

SP pleit voor minder belastingen

Tijdens het Voorjaarsdebat heeft de SP voorgesteld om twee gemeentelijke belastingen af te schaffen. Als het aan de SP ligt worden zowel de hondenbelasting als de precariobelasting afgeschaft.

Lees verder
6 juli 2015

SP pleit voor ruimer armoedebeleid

Tijdens het Voorjaarsdebat heeft de SP twee voorstellen gedaan  voor een ruimer armoedebeleid. Het aantal minimahuishoudens in de stad stijgt al jaren. De gemeenteraad heeft daarnaast aangegeven dat zij wil dat Zoetermeer in de top 3 steden qua armoedebeleid wil horen. Genoeg redenen om het armoedebeleid te intensiveren dus.

Lees verder
6 juli 2015

Minder kinderen halen hun zwemdiploma A

Op donderdag 25 juni las de SP op de nieuws-site nu.nl het artikel getiteld: "Minder kinderen halen hun zwemdiploma A". In het artikel wordt aangegeven dat steeds minder kinderen een zwemdiploma halen, in het afgelopen jaar zelfs maar 92%. Als oorzaak worden de crisis en het afnemen van schoolzwemlessen genoemd.

Lees verder
6 juli 2015

Er is genoeg voor iedereen in Zoetermeer

Op zaterdag 27 juni was een flink aantal SP’ers in het Stadshart actief om de aandacht van de inwoners te richten op de steeds toenemende ongelijkheid in de samenleving. De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Deze uitspraak gaat zowel op voor personen als voor bedrijven. In Nederland heeft in 2014 de rijkste 10% van de bevolking maar liefst 66% van het vermogen in handen. In 2009 was dit nog 61%. 

Lees verder

Pagina's