h
3 oktober 2020

SP leden kiezen nieuw bestuur SP Zoetermeer.

Foto: Daniel Westhoek

Op de Ledenvergadering van 1 oktober is een nieuw bestuur gekozen voor een termijn van twee jaar. Ons nieuwe bestuur bestaat uit; Marga Berendse voorzitter, Annemiek Kamphuis secretaris, Jan Boin penningmeester, Jan Velner en Henry van der Ham algemeen bestuursleden. De fractie voorzitter Ivàn Beij maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het afdelingsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de politieke lijn van de afdeling. Samen met de leden werken we binnen en buiten de gemeenteraad aan ons doel: een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. We houden graag contact met de mensen in Zoetermeer om zo te horen wat er speelt in de buurt. Door de corona wordt dat wat lastiger, maar we proberen altijd manieren te vinden om dat voor elkaar te krijgen.

Lees verder
21 september 2020

Nieuwsflits Actiecomité Slopen? Nee!

Foto: Annemiek Kamphuis

Het actiecomité Slopen? Nee! Is druk bezig met het verzamelen van bezwaren tegen de voorgenomen sloop van de 23 twee kamerwoningen aan het Westergo en Salland. Er zijn al veel bezwaren binnengekomen op de inleveradressen, zowel van de huurders als omwonenden. De voorgenomen sloop en de onduidelijkheid wat er voor in de plaats gaat komen houdt de gemoederen bezig. Het idee dat er misschien dubbellaags terug gebouwd gaat worden vinden vooral omwonenden verontrustend i.v.m. de privacy. Het aangezicht van de wijk gaat veranderen en het zal lange tijd veel overlast geven.

Lees verder
7 september 2020

DIFTAR, GEEN GOED IDEE!

Foto: Pixaby gratis foto

In oktober kiest de gemeenteraad voor een nieuw afvalsysteem: het bekende DIFTAR. Bij DIFTAR wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing gebaseerd op het aantal keer dat er restafval wordt ingeleverd, naast het vaste deel. De SP wil geen DIFTAR. Bent u tegen DIFTAR? Geef dit aan bij het meldpunt, rechts op deze site. Zo krijgen we inzicht hoe de bewoners van Zoetermeer erover denken.

Lees verder
4 september 2020

Schoenen, laarzen, klompen, slippers,pantoffels. #MALIEVELD

Foto: Annemiek Kamphuis

Bedankt voor het applaus, maar dit is niet voldoende!!! Maak de zorg weer interessant om te werken. Verlaag de werkdruk en verhoog de salarissen is een kreet van zorginstelling Ipse de Bruggen vastgemaakt aan laarzen voor het Malieveld.  Veel gepassioneerde zorgmedewerkers hebben schoenen, klompen en laarzen gebracht naar ons partijpand in Zoetermeer, een van de vele inzamelpunten door het hele land. Ideeën om de werkdruk te verlagen en ideeën om geld te besparen, de stress te verminderen zijn met ons gedeeld. Waarom wordt er niet geluisterd naar de mensen op de werkvloer? Onbegrijpelijk!

Lees verder
28 augustus 2020

"Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel!"

Foto: Annemiek Kamphuis

"Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel!" Het motto van zorgverleners die zoveel mogelijk schoenen gaan verzamelen. Deze schoenen gaan we op het malieveld neerzetten en staan symbool voor de plek waar jij had willen staan op 05 september. Zaterdag 05 september is er de grote online zorgactie. Een groep zorgverleners wil meer dan alleen online actie voeren, en hebben de SP gevraagd om hun initiatief te ondersteunen. 

Lees verder
19 augustus 2020

De antwoorden over voorgenomen sloop 23 sociale huurwoningen zijn binnen!.

Foto: Mehmet Karahan

In april heeft SP Zoetermeer vragen gesteld aan het college over de voorgenomen sloop van 23 sociale huurwoningen in Meerzicht. Na herhaaldelijk informeren is de beantwoording eindelijk op 14 augustus binnen gekomen. Om de een of andere reden liet de beantwoording door het college lang op zich wachten. In de bijlage hieronder staan de vragen met daaronder de beantwoording.

Lees verder
16 augustus 2020

Waardering en respect voor Zorgverleners!

Foto: Marga Berendsen

Toen de grote bedrijven zich meldden, reden ze hen met geblindeerde busjes binnen. Ze rolden de rode loper uit. Miljarden in het vooruitzicht. Toen het zorgpersoneel zich meldde, renden ze weg. De een nog harder dan de andere. Dat heet kleur bekennen. Politieke keuzes.

Lees verder
15 juli 2020

Alleen samen stoppen we de gedwongen bezuinigingen!

Foto: Annemiek Kamphuis

“Genoeg is genoeg. Het wordt tijd dat wij als raadsleden en gemeentebestuurders in actie komen. De afbraak vanuit het rijk duurt nu te lang. Op deze manier kunnen wij onze verantwoordelijkheden niet langer uitvoeren waardoor de stad ten onder kan gaan, daarom actie.” Ivan Bèij, SP

Lees verder
15 juli 2020

Zoetermeer voorzien van posters Beloon de helden.

Foto: Annemiek Kamphuis

Maandagavond op pad geweest om de zuilen in Zoetermeer te voorzien van posters voor de actie beloon de helden. SP is een petitie gestart #beloon de helden. Onze zorg verdient meer dan alleen applaus. Er zijn al meer dan 100.00 steunbetuigingen! En we gaan door met verzamelen van de steunbetuigingen. Het is tijd voor actie. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU blijven de structurele waardering en meer zeggenschap over hun werk, blokkeren. Daarom komen wij op 5 september in actie. Dan begint het nieuwe politieke jaar en staat Prinsjesdag voor de deur. Zet de datum alvast in je agenda en meld je aan op doemee.sp.nl/zorgactie

Lees verder
5 juli 2020

Bewoners van beoogde sloopwoningen de Goede Woning vergaderen in buitenlucht.

Foto: Mehmet Karahan

Eind maart hebben een aantal huurders met de SP contact opgenomen over de voorgenomen sloop van 23 tweekamerwoningen in de wijk Meerzicht in de Landenbuurt. De huurders hadden een brief ontvangen van woningcorporatie De Goede Woning met de mededeling dat hun woning in 2021 waarschijnlijk gesloopt zou worden. De concept plannen waren al ingediend bij de gemeente Zoetermeer.

Lees verder

Pagina's