h

Gemeente Zoetermeer stopt samenwerking met schuldhulpverlener Plangroep!

8 maart 2022

Gemeente Zoetermeer stopt samenwerking met schuldhulpverlener Plangroep!

Foto: Wendy Kops

Op 22 januari 2022 heeft de fractie van de SP vragen aan het College van B&W gesteld hoe zij omgaan met het budgetbeheer van mensen in de schuldhulpverlening. Wij hebben dit gedaan omdat ons diverse klachten bereikten van cliënten in de schuldhulpverlening. Als voorbeeld hebben wij toen een project aangehaald dat al enige tijd tot volle tevredenheid door de gemeente Dordrecht wordt gevolgd:  het budgetbeheer in eigen beheer te nemen.  De gemeente Dordrecht heeft dit project ingesteld naar aanleiding van klachten die zij ontvingen van de aanbieder Plangroep, een organisatie waar veel klachten over binnen zijn gekomen.

Op het terrein van het budgetbeheer zijn in Nederland diverse partijen werkzaam als bewindvoerder in de schuldhulpverlening. Eén van hen is dus PLANgroep ,de grootste partij op het gebied van budgetbeheer in Nederland. Omdat wij op dat moment niet wisten met wie de gemeente Zoetermeer zaken deed op het gebied van het budgetbeheer hebben wij wel gevraagd of in de gemeente Zoetermeer malafide organisaties op dit gebied werkzaam zijn. Ook hebben we het college gevraagd of het niet beter was dat de gemeente Zoetermeer het  voorbeeld van de gemeente Dordrecht gaat volgen om zodoende eventuele malafide aanbieders te weren op het gebied van bewind voering.
Wij vinden namelijk dat aan budgetbeheer geen geld mag worden verdiend en dat de gemeente daar dus dan bij uitstek de geschikte partij in is.

Foto: Pixaby gratis foto

Het college antwoordde dat in Zoetermeer de communicatie binnen Zoetermeer met de bewindvoerders goed is. Ook vindt het College de betiteling malafide aanbieders te ongenuanceerd en dat zij daardoor een beroepsgroep in haar integriteit treft.

Het verbaast ons dan ook dat wij nu een raadsmemo van 2 maart jl. ontvingen waarin werd medegedeeld dat, nu achteraf blijkt de dienstverlening helemaal niet goed verloopt. In dit raadsmemo  stelt het college dat naar aanleiding van diverse (gegronde) klachten van mensen in de schuldhulpverlening de samenwerking met Plangroep is beeindigd. Tot 1 februari 2023 zal naar een (tijdelijke) aanbieder worden gezocht die lopende zaken gaat afhandelen. Hieruit blijkt dus dat de gemeente Zoetermeer ook een contract heeft met PLAN groep en achteraf blijkt nu dat er dus wel degelijk ook klachten zijn over PLANgroep.  

In hetzelfde memo bericht het college dat het College in de loop van komend jaar gaat uitwerken  hoe het budgetbeheer 1 februari 2023 vorm moet krijgen. Ons idee om het budgetbeheer  als gemeente zelf aan te bieden  heeft dus duidelijk weerklank gevonden bij het college.

Nu maar hopen dat zij dit ook echt zullen gaan doen. Wij zullen in ieder geval als fractie van de SP ons uiterste best doen door druk op het College uit oefenen om dit plan te verwezenlijken. Het is immers te gek voor woorden dat particuliere organisaties ook nog geld moeten verdienen aan de shit van ellende die over mensen in de schuldhulpverlening is gekomen en dan ook nog eens schromelijk tekort schieten in de dienstverlening naar die cliënten toe. De gemeente is er voor haar burgers en hebben dan ook een zorgplicht naar haar burgers.

U bent hier