h
21 oktober 2019

Teken de brandbrief: stop de verlaging van de pensioenen

Een grote opkomst vrijdag in de Tweede Kamer bij de SP-pensioenbijeenkomst. SP-Kamerlid Bart van Kent ging in gesprek over hoe we de dreigende verlaging van 8 miljoen pensioenen tegen gaan houden.

Lees verder
16 oktober 2019

SP veroordeelt illegale Turkse inval in Syrië

Foto: SP

Bijna 10.000 Koerden zijn zaterdagmiddag  door het centrum van Den Haag getrokken om te demonstreren tegen de Turkse inval in Syrië. Ze trokken onder meer langs de Turkse ambassade. De demonstratie was een initiatief van verschillende Koerdische organisaties in Nederland.

Lees verder
13 oktober 2019

Samen verder

Foto: SP Zoetermeer

Zaterdag 12 oktober 2019 bezocht SP Zoetermeer met volle bezetting de regioconferentie Zuid Holland. De conferentie vond plaats in Scheltema, een unieke locatie voor evenementen, gehuisvest in een oude dekenfabriek uit het begin van de 19e eeuw in Leiden. De opkomst van de genodigden was uitstekend en de zaal was dan ook prima gevuld. De sfeer was ontspannen.

Lees verder
26 juni 2019

SP vraagt om solidaire bijdrage raadsleden voor kinderen in Armoede

Tijdens het voorjaarsdebat op maandagavond heeft de SP een voorstel ingediend om 10% van de raadsvergoeding voor raadsleden in te zetten in voor kinderen in de armoede. Dit voorstel vloeit uit het feit dat de voorzieningen voor deze doelgroep opnieuw dreigen te versoberen door de voorgestelde maatregelen van het college.

Lees verder
28 september 2018

SP-CAFÉ: discussie-avonden verder onder deze naam

De discussie-avonden die in het voorjaar van start zijn gegaan,  verliepen steeds geanimeerd en in goede sfeer. Ze blijken aan een behoefte van de leden te voldoen.
Daarom gaan we daar mee door. SP-café wordt de naam van deze avonden. Ze vinden plaats op de eerste of tweede dinsdag van de maand in de partijruimte.

Lees verder
15 maart 2018

SP wil klantvriendelijkheid gemeente weer naar een hoger niveau. Vooral mensen met een smallere beurs en ouderen staan nu vaak in de kou.

In het Zoetermeerse stadhuis hebben mensen die contant willen betalen afgedaan. Er kan alleen nog met een pinpas betaald worden. Niet fijn als je door welke omstandigheid dan ook niet met een pinpas kunt betalen. Dat de SP deze situatie wil beëindigen was pas in de krant te lezen. Er is echter meer aan de hand, dat (nog) niet in de krant was te lezen.
De gemeente weigert sinds kort een bewijs van ontvangst te geven aan mensen die dat vragen bij afgifte van post.  Zij die een dergelijk bewijs nodig hebben worden dus gedwongen de post maar aangetekend te versturen. En daar moet je tegenwoordig wel fors de portemonnee voor trekken. Ook dit moet anders volgens de SP.

Lees verder
12 maart 2018

Zoetermeer kiest voor de rijken bij woningbouw. SP blijft strijden voor meer sociale huurwoningen.

Tegen de wens van de SP in heeft afgelopen week een meerderheid in de Zoetermeerse Raad de hoop van veel woningzoekenden de grond in geboord. De fracties van D66, LHN, VVD, CDA, ChristenUnie-SGP, Zó!, Zoetermeer Vooruit en fractie Fatingan besloten het convenant tussen de gemeenten in de regio Haaglanden, waarin afspraken staan om het aantal te bouwen sociale huurwoningen op te voeren, voorlopig niet te tekenen en op de lange baan te schuiven. De SP blijft intussen  doorgaan met de strijd voor veel meer sociale huurwoningen. De SP maakt zich al jaren zorgen om de groeiende wachtlijsten in Zoetermeer voor een woning met een huur tot € 710 per maand. Momenteel staat die wachttijd al op minimaal zes jaar.

Lees verder
10 maart 2018

Gevaarlijke situatie voor schoolkinderen op Vaartdreef; raadslid Jan Boin stelt vragen

Op de Vaartdreef in Seghwaert bij de basisscholen De Springplank en De Spelevaert heerst groot gevaar voor kinderen. Terecht verontruste ouders hebben de SP gewezen op de verkeersonveilige situatie rondom deze basisscholen. Terwijl enkele jaren geleden de Weteringdreef werd aangepakt met verkeersdrempels en zebrapaden, is op de Vaartdreef, die net zo dichtbij de scholen ligt, niets veranderd. Raadslid Jan Boin: "Hier kunnen gemakkelijk ongelukken gebeuren. Ik wil dat de gemeente nu de put gaat dempen en niet wacht tot het kalf verdronken is."


Ook de scholen zelf waarschuwen voor het gevaar. Verzoeken aan de gemeente om een schoolzone in te stellen met verkeer belemmerende maatregelen zoals wegvernauwingen, zebrapaden, waarschuwingslichten en verkeersdrempels zijn niet gehonoreerd. Er wordt aangegeven dat er politiesurveillance plaatsvindt maar dit is natuurlijk geen oplossing voor deze verkeersonveilige situatie. Ook is er een knelpuntenonderzoek gedaan door de afdeling Onderwijs met het verzoek aan de gemeente om deze knelpunten op te lossen. Ook daar is verder niets mee gedaan. Op de splitsing Vaartdreef/Pitrusvaart staat zelfs een boom die het zicht aan kinderen ontneemt waardoor zij genoodzaakt zijn eerst de weg te betreden om vervolgens te kunnen kijken of de weg vrij is. Al met al een zeer gevaarlijke situatie.Lees verder
8 februari 2018

Mensen in de kou in Zoetermeer, SP opent meldpunt

In Zoetermeer zijn er inmiddels diverse gevallen bekend van mensen die problemen ondervinden of hebben ondervonden bij het herstellen van hun uitgevallen cv-ketel. Veel van hen werden bij deze koude door installatiebedrijven met een kluitje in het riet gestuurd. Juist ouderen worden de dupe. SP vindt dat aan deze situatie snel een einde moet worden gemaakt.

Lees verder
3 februari 2018

Flyeren in het Stadshart

Foto: Eugène Doove

Net als vorige week zaterdag waren diverse SP-ers vandaag weer actief in het Stadshart met het uitdelen van flyers en het praten met voorbijgangers.

Lees verder

Pagina's