h
5 april 2022

Vragen over energietoeslag voor lagere inkomens.

Foto: Pixaby gratis foto

De regering maakte in december 2021 al bekend dat huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ongeveer 200 euro ontvangen via gemeenten. Dit bedrag is bedoeld om hen te helpen om de energierekening te betalen. Omdat de energieprijzen hard stijgen, heeft het kabinet op 11 maart 2022 aangekondigd dat de toeslag wordt verhoogd naar 800 euro. Mensen in de bijstand gaan deze toeslag automatisch ontvangen en er zullen huishoudens zijn die de toeslag zelf moeten aanvragen.

Lees verder
29 maart 2022

Ivan, bedankt!

Foto: Annemiek Kamphuis

In het Stadhuis-Forum is maandagavond de laatste raadsvergadering geweest in de oude setting en er zwaaiden zeventien Zoetermeerse raadsleden af. Zij deden of niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen of behaalden te weinig stemmen voor een zetel vermeldt het Zoetermeers Dagblad. Dat is waar maar ze vergeten de reden dat er een aantal raadsleden zijn die ervoor hebben gekozen om wat anders te gaan doen. En onze fractie voorzitter Ivan Beij is daar een van. Na 8 jaar en 1 dag houdt hij het voor gezien. Burgermeester Bezuijen had voor alle 17 een afscheidswoordje klaar. ” Ivan is sociaal bewogen, toegankelijk, vriendelijk en groen. Hij heeft voor de bomen van Seghwaert geknokt. Jij vindt debatteren waardevoller dan vragen stellen en op het antwoord van het college wachten. Ivan bedankt voor je inzet”, aldus de burgermeester. Onze SP afdeling was ook aanwezig tijdens de laatste raadsvergadering om hem een bos bloemen aan te bieden.

Lees verder
18 maart 2022

SP-stemmers bedankt!

Foto: Maurits Gemmink

Foto: Maurits Gemmink
Lees verder
8 maart 2022

Gemeente Zoetermeer stopt samenwerking met schuldhulpverlener Plangroep!

Foto: Wendy Kops

Op 22 januari 2022 heeft de fractie van de SP vragen aan het College van B&W gesteld hoe zij omgaan met het budgetbeheer van mensen in de schuldhulpverlening. Wij hebben dit gedaan omdat ons diverse klachten bereikten van cliënten in de schuldhulpverlening. Als voorbeeld hebben wij toen een project aangehaald dat al enige tijd tot volle tevredenheid door de gemeente Dordrecht wordt gevolgd:  het budgetbeheer in eigen beheer te nemen.  De gemeente Dordrecht heeft dit project ingesteld naar aanleiding van klachten die zij ontvingen van de aanbieder Plangroep, een organisatie waar veel klachten over binnen zijn gekomen.

Lees verder
8 maart 2022

De vrouwen van SP Zoetermeer in top 10 gemeenteraadsverkiezingen.

Foto: Wendy Kops

Internationale vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Dit jaar staat het in teken van #Break the Bias. Dit statement is een oproep om ons uit te spreken tegen stereotypering, vooroordelen en discriminatie en vraagt ons om in te zetten voor inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid.

Lees verder
6 maart 2022

'Ik heb een vraag".

Foto: Annemiek Kamphuis

Zaterdag op pad in Stadshart en de Dorpsstraat. Verzamelen in ons partijpand, eerst gezellig koffie drinken, broodjes en dan tijd voor actie. Een aantal mensen hadden specifieke vragen die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Anderen vroegen hulp voor bepaalde zaken. Leuke gesprekken weer. Bijzonder was dat Ans, al eeuwen lid, van de partij was. 88 jaar en ze heeft nooit haar ideologie laten varen. Een prachtige vrouw. 

Foto: Annemiek Kamphuis
Lees verder
4 maart 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Jan Velner, de nummer 1 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Actief voor de SP sinds 2001 in diverse rollen, waaronder raadslid en momenteel commissielid. Jan vindt betaalbaar wonen erg belangrijk. Wonen is een recht. Naar behoefte bouwen is noodzakelijker dan naar percentages bouwen. Zoetermeer is voor ons allemaal! Dus ook voor de verpleegkundige, politieagent, horecamedewerker of uitkeringsgerechtigden. De coronacrisis heeft aangetoond dat de tweedeling tussen arm en rijk alleen maar groter is geworden. Armoede is verergerd, schulden namen toe, er zijn verschillen in onderhoud van wijken. Net als in heel Nederland is dat ook in Zoetermeer het geval. SP vindt dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen, een inkomen kunnen verwerven, woonruimte kunnen vinden en gelukkig kunnen worden in Zoetermeer. Wij willen dat de gemeente zich blijft inzetten om geen mensen buiten de boot te laten vallen. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van zorg en kwetsbare groepen, investeren in achterstandswijken, mensen helpen met laagdrempelige schuldhulpverlening. Solidariteit en saamhorigheid zijn nodig om de gelijke kansen te kunnen bewerkstelligen. Als SP maken wij dit soort zaken concreet naar plannen die wij graag voor de stad willen zien. We zijn voor cultuur en willen het Poppodium Boerderij graag behouden. We verliezen veiligheid niet uit het oog en willen meer agenten op straat dan boa’s. We zijn niet voor diftar maar dat is ondertussen al wel duidelijk. Meer jongerenwerkers zijn essentieel voor onze jongeren. SP zet de mens centraal!

Lees verder
27 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Monique van Damme, de nummer 2 op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze is 1 jaar lid van SP Zoetermeer en we hebben haar leren kennen bij de Vestia acties. Ze is een strijdster in hart en nieren, betrokken en geeft niet snel op. Monique vindt laagdrempelige politiek erg belangrijk en wil mensen een stem geven door samen verbeteringen voor mensen af te dwingen bij grote bedrijven en instanties. Ze is een kleine zelfstandige en haar hart ligt bij de kleine ondernemers. De politiek moet meer oog krijgen voor belangen en problemen van kleine bedrijven. Het midden en kleinbedrijf zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Lokale ondernemers moeten meer hulp krijgen onder meer door aanbestedingen voortaan mkb vriendelijk te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. Zie rapport ‘100% hart voor de Zaak’. Monique wil zich hier graag voor inzetten en meedenken met innovatieve ondernemers binnen Zoetermeer.

Lees verder
26 februari 2022

Voor betaalbare woningen in Zoetermeer!

Foto: Monique van Damme

Foto: Hans van Riel
Lees verder
22 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Jan Boin is nummer 3 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is 11 jaar actief voor de SP; 5 jaar als commissielid en raadslid. Jan vindt het sociaal domein erg belangrijk. Daarom trekken de werkzaamheden voor de hulpdienst en recent het algemeen meldpunt Jan zo aan. SP Zoetermeer heeft een algemeen meldpunt geopend. Mensen kunnen zaken melden via onze site; zoetermeer.sp.nl.  Jan is de coördinator van de hulpdiensten en zijn expertise als voormalig juridisch medewerker en informatiemanagementmanager en draagkrachtige komen hier goed van pas. Jan vindt het belangrijk dat iedereen heerlijk kan vertoeven in Zoetermeer, nu en in de toekomst. Een Zoetermeer voor ons allemaal. Een eerlijk en sociaal Zoetermeer waar mensen met minder inkomen op de eerste plaats dienen te staan, waar je  veilig over straat kunt lopen zonder te worden lastiggevallen, wat verkeersveilig is en waar je fijn kunt recreëren en zwemmen zonder blauwalg om je heen, goed kunt wonen, ook voor de minder draagkrachtige onder ons. Uiteraard mag voldoende speelgelegenheid voor onze kinderen niet ontbreken.

Lees verder

Pagina's