h
25 januari 2016

SP bezorgd over toekomst thuisbegeleiders en gezinscoaches

Vrijdag 22 januari heeft de SP een brief ontvangen van de medewerkers van Mika Thuiscoach, die de begeleiding van zo'n 400 kwetsbare inwoners en gezinnen verzorgen. Zij vrezen voor het voortbestaan van Mika Thuiscoach. Faillissement zit er aan te komen als de politiek niet snel iets doet. Als oorzaak geven de medewerkers onder andere aan dat de gemeenten de tarieven met 25% hebben verlaagd. Hierdoor zou Mika Thuiscoach medewerkers niet eens meer conform het COA kunnen betalen. Volgens de SP een zorgelijke ontwikkeling welke allemaal het gevolg is van de flinke bezuinigingen die sinds 2015 worden doorgevoerd in de zorg.

Lees verder
19 januari 2016

SP maakt zich zorgen om mogelijke locatie windturbines

De fractie van de SP in Zoetermeer is niet te spreken over de door Staatsbosbeheer aanbevolen locatie voor het plaatsen van windturbines. Het Balijbos langs de A12, waar deze turbines geplaatst zouden moeten worden, is volgens de Socialisten niet geschikt en stuit bovendien ook op felle kritiek van de omwonenden.

Lees verder
19 januari 2016

Gemeenteraad houdt nieuwe ontwikkeling rondom zwembad het Keerpunt geheim

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag besloten om de nieuwe ontwikkeling rondom het 25 meterbad van het Keerpunt geheim te houden. De SP pleitte tijdens de vergadering om die informatie openbaar te maken maar kreeg daarin geen steun van de andere partijen.

Lees verder
19 januari 2016

Voorstel van Lijst Hilbrand Nawijn druist in tegen de rechtsstaat

Het voorstel dat Lijst Hilbrand Nawijn afgelopen maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering indiende om het paspoort af te nemen van mensen die radicaliserende en jihadistische uitingen uitdragen druist in tegen de rechtsstaat. Hoe oneens je het ook met die ideeën bent en hoe verwerpelijk ze ook zijn, je kan mensen niet hun nationaliteit ontnemen vanwege de opvattingen die ze hebben en uiten. Dat raakt de kernbeginselen van de rechtstaat.

Lees verder
11 januari 2016

SP blij met start onderzoek Rijkswaterstaat naar reclamezuil langs A12

Rijkswaterstaat is na aanleiding van schriftelijke vragen vanuit de SP fractie over een mogelijk verband tussen de reclamezuil langs de A12 en een aantal opeenvolgende ongelukken, een onderzoek gestart. Hieruit moet blijken of de verkeersveiligheid inderdaad in het geding is, zoals de SP ook stelt. 

Lees verder
7 januari 2016

Stop met uitbuiting starters, stagiairs en werklozen

De gemeente Zoetermeer moet stoppen met het faciliteren van uitbuiting van starters, stagiairs en werklozen door het inzetten van werkervaringsplaatsen. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld of het college bereid is om haar beleid ten aanzien van het werken zonder loon en werkervaringsplaatsen te herzien.

Lees verder
6 november 2015

Kandidaat-voorzitters Ron en Sharon in Leiden

Aanstaande woensdag, 11 november, komen kandidaat-partijvoorzitters Sharon Gesthuizen en Ron Meyer naar Leiden. Ze presenteren zich voor alle leden van de afdeling Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Voorschoten, Zuidplas en Zoetermeer, in het partijpand aan de Marnixstraat in Leiden.

Lees verder
19 oktober 2015

Zoetermeer moet vluchtelingen verwelkomen

Je zal de afgelopen tijd in de media veel berichten hebben gezien over vluchtelingenstromen die richting Europa komen. Op de vlucht voor oorlog en op zoek naar een menswaardig bestaan maken deze mensen levensgevaarlijke tochten. In veel Nederlandse gemeenten worden vluchtelingen opgevangen en ook Zoetermeer wil haar steentje bijdragen in deze crisis. De SP heeft samen met andere partijen een motie ingediend om het college opdracht te geven te onderzoeken wat we kunnen doen als gemeente en hoe we als stad onze internationale solidariteit kunnen laten zien in deze crisis. Deze motie is unaniem aangenomen.

Lees verder
7 oktober 2015

Omstreden econoom strijkt € 775.000 op voor dubieus advies

De omstreden Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin gaat voor het astronome bedrag van € 775.000 een soortgelijk advies aan de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag geven als dat hij eerder voor € 300.000 aan de provincie Utrecht heeft gegeven. Critici vinden dat het weggegooid geld is.

Lees verder
7 oktober 2015

Dutch Water Dreams voor de zoveelste keer failliet

Dutch Water Dreams is wederom failliet. De rechtbank in Den Haag heeft maandag 5 oktober het faillissement over Dutch Water Dreams uitgesproken. Dit is met name jammer voor de medewerkers die hun baan verliezen en voor de Zoetermeerse belastingbetaler die nog een flink bedrag aan erfpachtcanon van het bedrijf tegoed heeft. Maar het is ook geen verrassing.

Lees verder

Pagina's