h
11 november 2022

Actie voor verlaging energierekening en nationaliseren van de energie.

Foto: SP landelijk

Foto: SP landelijk
Lees verder
29 oktober 2022

TK lid Sandra Beckerman met Zoetermeerse huurders Vestia in actie.

Foto: Annemiek Kamphuis

Torenhoge huren maar achterstallig onderhoud, schimmel en lekkages: de wooncrisis nam de afgelopen jaren een schrijnende vorm
aan voor veel huurders van Vestia. De woningcorporatie had financiële problemen door financieel mismanagement en daardoor ontstonden grote problemen in de huizen. Daar moet volgens de SP, die al jarenlang met groepen huurders in contact is om de woningen te verbeteren, nu echt een eind aan komen.

Lees verder
21 oktober 2022

Hoop voor onze enige stadsmuseum!

Foto: Annemiek Kamphuis

Goed nieuws voor onze stads museum! Een referendum over de stopzetting van de subsidie aan museum De Voorde is een stap dichterbij. Binnen de komende 6 weken dient het verzoek om een referendum met in totaal ongeveer 4700 of 4800 handtekeningen te worden ondersteund. De link; https://www.zoetermeer.nl/form/referendum-definitief-verzoek/referendum-0

Lees verder
14 oktober 2022

Teken ook voor zeggenschap over onze energie! #volkspetitie.

Foto: Annemiek Kamphuis

Eind 2019 verpatste gemeente Zoetermeer onze aandelen van Eneco en zeggenschap over onze energie aan het Japanse bedrijf Mitsubitsi.

Lees verder
14 oktober 2022

Spreekuur SP Hulpdienst donderdags van 18.45 tot 19.45.

Foto: Annemiek Kamphuis

SP Zoetermeer heeft een hulpdienst. Hier kunt u terecht indien u vragen hebt of problemen ondervindt op maatschappelijk gebied, woonaangelegenheden, problemen met uw werkgever, uitkeringsinstanties enz.  De SP- hulpteam gaat samen met u kijken hoe uw probleem eventueel verholpen kan worden of indien nodig doorverwezen kan worden.

Lees verder
9 oktober 2022

Dreiging tekort aan drinkwater.

Foto: Pixaby gratis foto

In de NRC stond op maandag 26 september een artikel over een tekort aan schoon drinkwater door droogte, bevolkingsgroei en vervuiling. Zonder maatregelen zou over enkele jaren al een tekort aan drinkwater kunnen optreden. Daarvoor moet de inname, zuivering en distributie van water door de tien waterbedrijven in Nederland worden opgeschaald.
Drie bedrijven hebben dat zelfs ‘per direct’ al nodig. Een daarvan is ons eigen Dunea.

Lees verder
9 oktober 2022

Schriftelijke vragen; politie gaat toch niet verhuizen.

Foto: Pixaby gratis foto

Uit het persbericht van 17 maart 2021 kwam naar voren dat het nieuwe districtsbureau van de politie-eenheid Den Haag niet zou worden gerealiseerd aan de Denemarkenlaan.
Het nieuwe districtsbureau moet de nieuwe uitvalsbasis worden voor medewerkers van het politiebureau Zoetermeer en medewerkers die werken voor het gehele district Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar, zoals de districtsrecherche.
Nu blijkt uit het artikel in het Algemeen Dagblad van 26 september dat de politie toch niet gaat verhuizen naar een locatie tussen Poppodium de Boerderij en Gymworld aan de Amerikaweg. De redenen die hiervoor worden opgegeven zijn de bereikbaarheid, het parkeren, stijgende bouwprijzen, duurzaamheidsoverwegingen en het feit dat de politie haar taak op de huidige locatie prima kan uitvoeren. Het huidige bureau kan prima technisch opgewaardeerd en verduurzaamd worden conform de huidige wet- en regel-geving.

Lees verder
9 oktober 2022

Wat is hier de wifi code?

Foto: Annemiek Kamphuis

Maandagavond 03 oktober was er een rondleiding voor raads- en commissieleden, gegeven door twee medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in de noodopvang van de voormalige gevangenis Zoetermeer. Vanaf februari 2022 verzorgt het COA de noodopvang voor een jaar en vragen nu verlenging van tenminste een jaar, het liefst twee en opvang van extra 130 vluchtelingen.

Lees verder
30 september 2022

Schriftelijke vragen bomenkap aan Buizerdveld.

Foto: Pixaby gratis foto

Via het meldpunt SP Zoetermeer zijn bij ons vragen van bewoners aan het Buizerdveld in Zoetermeer binnen gekomen inzake onaangekondigde bomenkap. Volgens bewoners zijn zij op geen enkele wijze in kennis gesteld, schriftelijk noch mondeling, dat deze bomenkap zou plaatsvinden. Bij deze bomenkap zijn verscheidene bomen gesneuveld, waarschijnlijk wilgen. Ook hebben zij er op gewezen dat veiligheidsregels niet in acht genomen zijn. Zo stond o.a. rondom de plek waar gezaagd werd geen afzetting voor het publiek zodat personen, waaronder kinderen, mogelijk gevaar liepen.

Lees verder
18 september 2022

Het is menens! #Kostenomlaag

Foto: Annemiek Kamphuis

Foto: Annemiek Kamphuis
Lees verder

Pagina's