h
11 februari 2017

Ga meer naar het Nationaal ZorgDebat!

Al een kwart miljoen mensen steunen het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Zij vinden dat het anders moet in de zorg. Vrijwilligers van de SP hebben de afgelopen maanden veel inwoners van Zoetermeer gesproken. Velen zijn het eens dat het huidige zorgstelsel heeft gefaald. Het is echt tijd voor verandering! Daarom gaan vele vrijwilligers van de SP afdeling Zoetermeer, samen met mensen die zij de afgelopen maanden hebben gesproken, zaterdag 18 februari naar het Nationaal ZorgDebat in Den Haag. Bent u ook van mening dat de zorg anders en veel beter georganiseerd kan worden? Ga de 18e met ons mee naar Den Haag! We verzamelen om 11:00 op station Centrum West en vertrekken daarna met de RandstadRail naar het Malieveld in Den Haag waar om 12:00 het Nationaal ZorgDebat van start zal gaan.

Lees verder
28 januari 2017

Buurten in de wijk Meerzicht

Vandaag zijn 8 enthousiaste SP-ers de wijk Meerzicht ingetrokken om het gesprek met mensen aan te gaan over het plan om te komen tot één nationaal zorgfonds zonder eigen risico en van mensen zelf te horen wat zij belangrijke thema’s voor de komende verkiezingen vinden.

Lees verder
25 januari 2017

SP is tegen de komst van Holland Outlet Mall

De SP heeft afgelopen maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering tegen de komst van de Holland Outlet Mall gestemd. De Holland Outlet Mall, ook wel de HOM genoemd, heeft geen toegevoegde waarde voor Zoetermeer en pleegt een roofbouw op onze stad. De HOM is misschien een feest voor de anonieme investeerder en de projectontwikkelaar maar de inwoners en ondernemers van Zoetermeer hebben er last van.  

Lees verder
15 januari 2017

Sfeerverslag XXII SP Congres

Zaterdag 14 januari vond het XXII SP congres plaats in de Koepelhal te Tilburg. Het congres stond geheel in het teken van de komende Tweede Kamerverkiezingen. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma stonden op de agenda. Na een grondige voorbereiding in de afdeling met meerdere ledenvergaderingen is een afvaardiging van de afdeling Zoetermeer, bestaande uit Ewout, Eugène, Wim, Goran, Mehmet, Ineke, Olga en Daniël naar Tilburg afgereisd. 

Lees verder
12 november 2016

Veel belangstelling voor Nationaal Zorgfonds in het Stadshart

Foto: SP

Vandaag stond het Nationaal Zorgfonds op het Promenadeplein. Hoewel ook sinterklaas zijn ronde deed door het Stadshart, trok ook het Zorgfonds veel belangstelling.

Lees verder
10 november 2016

Algemene ledenvergadering verkiezings-programma 2e Kamer

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart a.s. is het verkiezingsprogramma van de SP volop in de maak. Begin december kunnen de leden van de afdeling Zoetermeer hun visie op het conceptprogramma geven.

Lees verder
26 oktober 2016

SP roept op om bewaakte fietsenstallingen in Zoetermeer te behouden

ZOETERMEER – De SP roept het college op om bij de nieuwe aanbesteding van de bewaakte fietsenstallingen deze te houden zoals zij nu zijn. Dit betekent dat er geen fietsenstallingen mogen verdwijnen, ze gratis moeten blijven, er aan de openingstijden niets veranderd wordt en dat de mensen die er werken dit met een arbeidsovereenkomst en tegen een fatsoenlijk loon doen.

Lees verder
19 oktober 2016

Leer mij de SP goed kennen: (gratis) Cursus ‘Heel de Mens’

Waar staan we precies voor als SP en hoe willen we dat bereiken? Als u daarover graag meer wilt weten dan is dit programma iets voor u.

Lees verder
15 oktober 2016

Afgerond onderzoek Rijkswaterstaat reclamemast A12 stemt SP tevreden

Rijkswaterstaat heeft het onderzoek met betrekking tot de reclamemast langs de A12 bij Zoetermeer afgerond. De conclusie is dat er gedurende de gemonitorde periode een lichte toename aan ongevallen op het traject Den Haag-Zoetermeer heeft plaatsgevonden. Alhoewel het aantal niet per se significant is, maakt RWS zich wel zorgen over de veiligheid van de automobilisten en spreekt men van een 'gevaarlijke prikkel'.

Lees verder
17 september 2016

SP roept gemeente op mee te werken aan FNV onderzoek verdringing op de arbeidsmarkt

De SP Zoetermeer is onaangenaam verrast door de weigering van de gemeente Zoetermeer om mee te werken aan het onderzoek van de FNV naar het sociale beleid van gemeenten. Dit jaar richtte het onderzoek zich op werken zonder loon en verdringing op de arbeidsmarkt, een voor de SP en anderen zeer belangrijk thema. De SP roept de gemeente dan ook op de door de FNV gevraagde informatie alsnog aan te leveren.

Lees verder

Pagina's