h
9 oktober 2022

Wat is hier de wifi code?

Foto: Annemiek Kamphuis

Maandagavond 03 oktober was er een rondleiding voor raads- en commissieleden, gegeven door twee medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in de noodopvang van de voormalige gevangenis Zoetermeer. Vanaf februari 2022 verzorgt het COA de noodopvang voor een jaar en vragen nu verlenging van tenminste een jaar, het liefst twee en opvang van extra 130 vluchtelingen.

Lees verder
30 september 2022

Schriftelijke vragen bomenkap aan Buizerdveld.

Foto: Pixaby gratis foto

Via het meldpunt SP Zoetermeer zijn bij ons vragen van bewoners aan het Buizerdveld in Zoetermeer binnen gekomen inzake onaangekondigde bomenkap. Volgens bewoners zijn zij op geen enkele wijze in kennis gesteld, schriftelijk noch mondeling, dat deze bomenkap zou plaatsvinden. Bij deze bomenkap zijn verscheidene bomen gesneuveld, waarschijnlijk wilgen. Ook hebben zij er op gewezen dat veiligheidsregels niet in acht genomen zijn. Zo stond o.a. rondom de plek waar gezaagd werd geen afzetting voor het publiek zodat personen, waaronder kinderen, mogelijk gevaar liepen.

Lees verder
18 september 2022

Het is menens! #Kostenomlaag

Foto: Annemiek Kamphuis

Foto: Annemiek Kamphuis
Lees verder
10 augustus 2022

Start actie voor een volwaardig Langeland Ziekenhuis!

Foto: Annemiek Kamphuis

Naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over sluiting van de geboortezorg, IC en de spoedeisende hulp van het Langeland ziekenhuis hebben de SP en Zó! Zoetermeer de handen ineen geslagen en starten een vragenlijst waar inwoners van Zoetermeer duidelijk kunnen maken wat de gevolgen zijn als voorzieningen van het Langeland Ziekenhuis gaan sluiten.

Lees verder
5 juli 2022

Geen rust, maar reuring!

Foto: Annemiek Kamphuis

Tijdens het debat over behoud van een compleet Langeland Ziekenhuis waren de raadsleden het helemaal met elkaar eens. Vóór behoud van een compleet ziekenhuis. VVD opperde zelfs het plan om eventueel het ziekenhuis te kopen. En dan te bedenken dat diezelfde VVD de motie, ingediend door de SP, voor het verhogen van het minimumloon naar € 14 voor mensen die voor de gemeente werken, te duur vond.

Lees verder
4 juli 2022

Actie: Kosten omlaag en Lonen omhoog.

Foto: Marga Berendse

Foto: SP landelijk
Lees verder
3 juli 2022

Oproep inspreken gevolgen voorgenomen afschaling LLZ.

Foto: Annemiek Kamphuis

Op 8 juni werd in de Tweede Kamer een motie, ingediend door de SP, om de acute geboortezorg, de intensive care, de spoedeisende hulppost en de banen van zorgverleners in het Lange Land Ziekenhuis te behouden, verworpen. Deze motie werd ingediend naar aanleiding van berichten in de media over de onzekere toekomst van deze voorzieningen in het Lange Land Ziekenhuis. Inmiddels is de Zoetermeerse politiek door de bestuursvoorzitter van zowel het LLZ als het Haga ziekenhuis geïnformeerd over de situatie en de doelen van het overleg met de zorgverzekeraars en banken; een duidelijk beeld wat betreft de toekomst van het ziekenhuis heeft dit niet opgeleverd. Er is nog steeds veel onzekerheid. De SP is uiteraard zeer teleurgesteld in de politieke onwil van een aantal partijen om de afschaling van deze belangrijke voorzieningen te voorkomen.

Lees verder
21 juni 2022

Respect! in en voor Stadsmuseum De Voorde.

Foto: Annemiek Kamphuis

Stoer! Hoe stoer ben jij op de schaal van 1 tot 10? Zo begint een prachtige familietentoonstelling op de benedenverdieping van het enige professioneel geregistreerde stedelijk museum van Zoetermeer  met als belangrijkste taak het collectiebeheer van het roerende materiele erfgoed.

Lees verder
31 mei 2022

Ingrijpende veranderingen in het Langeland Ziekenhuis!

Foto: Annemiek Kamphuis

“Langeland Ziekenhuis Zoetermeer in toekomst flink uitgekleed”, berichtte Omroep West op 19 mei. Een verrassend bericht.  Hoe kan het dat zelfs de gemeente niet wordt ingelicht, en dat de informatiestroom pas na het bericht in de pers, op gang komt? SP Zoetermeer vindt het zeer zorgwekkend dat we geregeld overvallen worden door gewijzigde plannen vanuit het Langeland Ziekenhuis. Het succes van de plannen is afhankelijk van het vertrouwen van alle betrokkenen, in de eerste plaats  van het personeel en de patiënten. Dat vertrouwen wordt op deze manier alleen maar minder. Zoetermeer, de derde stad van Zuid Holland heeft een volledig geoutilleerd ziekenhuis nodig. Punt. SP wil dit zo snel mogelijk op de agenda van de gemeenteraad zetten, waarbij de bestuursvoorzitter van het Langeland Ziekenhuis uitleg mag komen geven. 

Lees verder
11 mei 2022

Maak van de pensioenfonds geen pensioenverzekering!

Foto: Sebastiaan van der Hout

Maandag 09 mei was de eerste van 11 actiebijeenkomsten voor een goed pensioen en meer koopkracht. Het vermogen van de pensioenfondsen is de afgelopen 12 jaar van zo’n 600 tot bijna 2000 miljard gestegen. Het geld klotst tegen de plinten. Ondertussen hebben gepensioneerden in diezelfde periode geen indexatie gekregen van hun pensioen. Daarom hebben zij nu meer dan 20% koopkrachtverlies, omdat alle kosten wel elk jaar stijgen.

Lees verder

Pagina's