h
14 april 2015

SP Zoetermeer stelt voor korting op OZB-aanslag ook aan burgers te geven

De SP Zoetermeer heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 april een voorstel ingediend om niet alleen ondernemers maar ook burgers een eenmalige korting op de OZB-aanslag te geven.

Lees verder
28 februari 2015

SP: Reken af!

Vandaag heeft de Zoetermeerse SP de campagne voor de Provinciale Staten-verkiezingen afgetrapt. Onze plaatselijke kandidaat Wim Metselaar is samen met lokale SP-politici en vrijwilligers in gesprek gegaan met de mensen.

Lees verder
21 februari 2015

Je suis Charlie?

Afgelopen maandag maakte dhr. Tan, zoals dat inmiddels gebruikelijk begint te worden, gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Middels het spreekrecht maakt dhr. Tan over het algemeen zijn ongenoegen kenbaar over het bestuur van de stad. Hierbij zoekt hij graag de grenzen op. In mijn ogen niets mis mee. Een aantal raadsleden heeft hier echter grote moeite mee. Afgelopen maandag kwam het dan ook tot een confrontatie. Dhr. Tan had ongeveer 2 minuten gesproken toen de burgemeester voor de eerste keer ingreep en raadsleden adviseerde maar niet al te veel naar de inbreng van dhr. Tan te luisteren, zijn eigen gedachten dwaalde ook af naar andere dingen. De fracties van Zó Zoetermeer, VVD, Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) en de PvdA vroegen vervolgens om een schorsing om de zaal te kunnen verlaten. Kort na het vervolg van de inbreng van dhr. Tan ontnam de burgemeester dhr. Tan definitief het woord, naar mijn inziens omdat hij een raadslid bij voor- en achternaam noemde. En toen werd ik oprecht boos op de burgemeester over zijn handelen en vroeg ik een schorsing aan. Heel merkwaardig, maar die kreeg ik niet! Als reactie daarop verliet ik met mijn fractie de raadzaal om te spreken over wat zich net in de raadzaal had afgespeeld.

Lees verder
13 februari 2015

Op campagne voor de Provinciale Staten

Deze week was ik als kandidaat voor de PS verkiezingen gast bij een thema/inloop bijeenkomst voor anderstaligen bij Stichting Piëzo Buytenwegh Zoetermeer. Stichting Piëzo is een Zoetermeerse sociaal-maatschappelijke organisatie die er naar streeft iedereen een volwaardige rol te laten vervullen in de samenleving. Een medewerker van Prodemos uit den Haag gaf uitleg over de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. 

Lees verder
12 februari 2015

SP wil in de Gemeenteraad debat over aanhoudende problemen met RandstadRail

In de ochtend van 11 februari was er opnieuw een grote storing met de RandstadRail. Door een storing met de wissels stonden reizigers tot wel een uur in de kou, of konden het voertuig niet verlaten. De SP wilt hier tijdens de komende raadsvergadering een debat over voeren.

Lees verder
30 januari 2015

Prijspakker van de week

Zaterdag is de HTM in het Vara-programma Kassa uitgeroepen tot prijspakker van de week. Niet zo gek, want vorige week werd duidelijk dat de HTM 's werelds duurste vervoersbedrijf is. OV in Londen, in New York maar ook in Amsterdam zijn allemaal stukken goedkoper.

Lees verder
27 januari 2015

Dutch Water Dreams weer failliet

Vandaag stond er een bericht in het AD dat er wederom faillissement dreigt voor Dutch Water Dreams. Het zou ondanks de veelvuldige staatssteun vanuit de gemeente de zoveelste keer zijn dat dit bedrijf failliet gaat. Maar het laat vooral zien dat de leisure-ambities van dit College failliet zijn.

Lees verder
20 januari 2015

SP Boos over achterhouden informatie fietsenopslag door College

De commissie is door het college op maandag 12 januari onjuist geïnformeerd over een mogelijke fietsenopslag voor verwijderde fietsen in Zoetermeer. Wethouder Van Leeuwen zei dat het jaarlijks om 1500 verwijderde fietsen gaat in Zoetermeer, en ze de handhaaf capaciteit willen vergroten naar 3600 fietsen. Echter blijkt uit recente cijfers die vlak voor de raadsvergadering op 19 januari bekend werden gemaakt door een ambtenaar dat er in 2014 slechts 70 fietsen verkeerd geplaatst waren en zijn verwijderd. De SP heeft haar ongenoegen tijdens de raadsvergadering geuit. 

Lees verder
10 december 2014

Onduidelijkheid en onvrede over vervoersbewijzen HTM

Recent heeft de SP kennis genomen van de wijzigingen omtrent vervoersbewijzen die de HTM in 2015 wil invoeren. De SP juicht de normalisering van het kilometertarief toe. Minder blij is de SP met de flinke prijsverhoging en versobering in het keuzeaanbod die geldt van abonnementen en losse kaartjes.

Lees verder
5 december 2014

Participatiewet uitholling van werknemersrechten

Deze week heeft de gemeenteraad het beleid rondom de Participatiewet aangenomen. Hierbij zet de raad een stap verder in de richting van het ondermijnen van werknemersrechten. De werkgevers krijgt lekkers, de bijstandsgerechtigde de roe.

Lees verder

Pagina's