h
18 juni 2015

Werkervaringsplaatsen zijn eigenlijk gewoon uitbuiting

De SP maakt zich al jaren hard voor mensen die werken. Deze mensen verdienen een arbeidsovereenkomst met loon. Helaas moeten veel mensen werken zonder loon. Zowel mensen die werkloos zijn als die net afgestudeerd zijn komen moeilijk aan het werk, en als ze dan aan het werk komen is dit in veel gevallen onbetaald en doen zij dit om hun uitkering te behouden.

Lees verder
16 juni 2015

College weigert openheid van zaken te geven over privatisering SBU

Het college weigert openheid te geven over de zogenaamde besparing die het privatiseren van de SBU vanaf 2013 heeft opgeleverd. De SP heeft meerdere malen en via verschillende wegen geprobeerd te achterhalen of er ook daadwerkelijk een besparing gerealiseerd is en waar die vandaan komt. Het college weigert echter openheid van zaken te geven en wil de SP hier zelfs niet vertrouwelijk over informeren. 

Lees verder
19 mei 2015

SP Zoetermeer pleit voor openhouden wijkposten

De SP Zoetermeer heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 mei gepleit voor het openhouden van de wijkposten. Het College stelt namelijk voor de wijkposten onder te brengen in multifunctionele gebouwen.
De SP is juist voor open, herkenbare en breed toegangkelijke wijkposten.

Lees verder
15 mei 2015

Schriftelijke vragen gerantiebanen

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 mei blijkt dat zo'n 15.000 mensen die eerst wachten op een plaats in de sociale werkplaats nu wachten op een plaats in het bedrijfsleven. Uit een rondgang van Nieuwsuur langs de 35 arbeidsmarktregio's blijken er nog nauwelijks garantiebanen te zijn.

Lees verder
23 april 2015

Kom 1 mei naar de Dag van de Arbeid!

Op 1 mei is het de Dag van de Arbeid. De FNV organiseert die dag een mars en manifestatie voor echte banen met zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen. De SP Zoetermeer roept mensen op om mee te gaan.

Lees verder
15 april 2015

College ziet af van afschaffing thuiszorg!

De SP is zeer verheugd met het nieuws dat het college afziet van het afschaffen van de thuiszorg per 1 september 2015. De argumenten die het college geeft om toch niet over te gaan tot afschaffing van de thuiszorg zijn de argumenten die de SP al heeft aangedragen tijdens de debat over de afschaffing van de thuiszorg. Toen wilde zowel het college als de meerderheid van de raad niets van deze argumenten weten. Uit de eerste gesprekken met mensen die nu thuiszorg ontvangen blijkt dat zij geen idee hebben hoe zij de hulpvraag moeten invullen als de thuiszorg komt te vervallen. De SP is blij dat het college nu ook inziet dat het afschaffen van de thuiszorg desastreuze gevolgen heeft!

Lees verder
14 april 2015

SP Zoetermeer stelt voor korting op OZB-aanslag ook aan burgers te geven

De SP Zoetermeer heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 april een voorstel ingediend om niet alleen ondernemers maar ook burgers een eenmalige korting op de OZB-aanslag te geven.

Lees verder
28 februari 2015

SP: Reken af!

Vandaag heeft de Zoetermeerse SP de campagne voor de Provinciale Staten-verkiezingen afgetrapt. Onze plaatselijke kandidaat Wim Metselaar is samen met lokale SP-politici en vrijwilligers in gesprek gegaan met de mensen.

Lees verder
21 februari 2015

Je suis Charlie?

Afgelopen maandag maakte dhr. Tan, zoals dat inmiddels gebruikelijk begint te worden, gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Middels het spreekrecht maakt dhr. Tan over het algemeen zijn ongenoegen kenbaar over het bestuur van de stad. Hierbij zoekt hij graag de grenzen op. In mijn ogen niets mis mee. Een aantal raadsleden heeft hier echter grote moeite mee. Afgelopen maandag kwam het dan ook tot een confrontatie. Dhr. Tan had ongeveer 2 minuten gesproken toen de burgemeester voor de eerste keer ingreep en raadsleden adviseerde maar niet al te veel naar de inbreng van dhr. Tan te luisteren, zijn eigen gedachten dwaalde ook af naar andere dingen. De fracties van Zó Zoetermeer, VVD, Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) en de PvdA vroegen vervolgens om een schorsing om de zaal te kunnen verlaten. Kort na het vervolg van de inbreng van dhr. Tan ontnam de burgemeester dhr. Tan definitief het woord, naar mijn inziens omdat hij een raadslid bij voor- en achternaam noemde. En toen werd ik oprecht boos op de burgemeester over zijn handelen en vroeg ik een schorsing aan. Heel merkwaardig, maar die kreeg ik niet! Als reactie daarop verliet ik met mijn fractie de raadzaal om te spreken over wat zich net in de raadzaal had afgespeeld.

Lees verder
13 februari 2015

Op campagne voor de Provinciale Staten

Deze week was ik als kandidaat voor de PS verkiezingen gast bij een thema/inloop bijeenkomst voor anderstaligen bij Stichting Piëzo Buytenwegh Zoetermeer. Stichting Piëzo is een Zoetermeerse sociaal-maatschappelijke organisatie die er naar streeft iedereen een volwaardige rol te laten vervullen in de samenleving. Een medewerker van Prodemos uit den Haag gaf uitleg over de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. 

Lees verder

Pagina's