h
16 januari 2021

Nu zijn de kiezers aan zet.

Foto: SP landelijk

Eindelijk, een maand nadat het rapport over de toeslagenaffaire verscheen is het kabinet van Rutte opgestapt. 

Lees verder
16 januari 2021

Referendum over afvalbeleid gaat er komen!

Foto: Pixaby gratis foto

Ruim vijfduizend stemgerechtigde stadsgenoten hebben een verzoek voor een referendum ingediend. Dat is genoeg voor een referendum. Veel mensen zien het nieuwe afvalbeleidsplan niet zitten en hebben hun stem laten horen om dit te veranderen. Zolang de procedure van het referendum loopt, wordt de uitvoering van het raadsbesluit niet gestart.

Lees verder
12 januari 2021

Nog maar bijna 800 handtekeningen verwijderd van een referendum!

Foto: Pixaby gratis foto

Heel fijn om te ervaren dat mensen gebruik maken van hun stem om iets aan te pakken waarover zij het niet eens zijn. In dit geval gaat het over het net ingevoerde afvalbeleid. Er zijn 4100+ verzoeken binnen gekomen, voor een definitief verzoek zijn er 4876 nodig.

Lees verder
3 januari 2021

Niet voor het afvalbeleid? U hebt nog 4 dagen om uw stem te laten horen.

Foto: Pixaby gratis foto

Tot 7 januari kunt u een verzoek tot referendum indienen als u het niet eens bent met het raadsbesluit afval en grondstoffenbeleidsplan 2021. Er is een website opgezet door initiatiefnemer Dani Scheffer met informatie, de link naar het digitale loket van Zoetermeer. De link; http://referendum2021zoetermeerafval.nl

Lees verder
1 januari 2021

Niet voor het afvalbeleid? Laat het de gemeente voor 7 januari weten!

Foto: Pixaby gratis foto

Via schriftelijke stemming heeft een meerderheid van de raad gestemd voor het afval en grondstoffenbeleidsplan 2021. De oppositiepartijen zijn terecht tegen. Het is een onderwerp die GroenLinks koste wat kost wilde binnenhalen. Een tijd geleden waren ze niet voor diftar, nu inmiddels wel evenals D66. Er komt een derde container voor de mensen met een grondgebonden woning, en een onderzoek naar nascheiding bij een afvalverwerker. Tot die tijd investeert de stad niet in ondergrondse plasticcontainers. Het gevolg van de extra container is dat de restafvalcontainer i.p.v. om de twee weken nu per vier weken wordt geleegd. Gaat in de zomer lekker stinken en vergeet de overlast van ongedierte ook niet. Wanneer de grijze bak vol is zullen mensen wellicht gaan dumpen of vuilnis in algemene afvalscheidingsbakken weggooien. Per maart 2021 komt er een einde aan het gratis ophalen van grofvuil wat uiteraard een bezuinigingsaktie is. Hiervoor zijn er straks twee mogelijkheden: zelf brengen naar het afvaldepot of een afhaalafspraak maken tegen betaling van € 42, - per 2 kubieke meter grof vuil. Mensen met een ondergrondse container gaan vanaf 2023 per keer dat de container wordt geopend betalen. Kleine zakjes afval weggooien kan dus niet meer!

Lees verder
18 december 2020

Gemeente Zoetermeer maakt beleid van de motie toeslagenaffaire!

Foto: SP landelijk

Zoetermeer zoekt gedupeerden toeslagenaffaire.

Lees verder
15 december 2020

Wij gaan voor een eerlijker samenleving.

Foto: SP landelijk

Op het XXVste congres 12 december 2020 is ons partijprogramma ‘Stel een daad’ aangenomen. Ongeveer negen maanden geleden is de programmacommissie begonnen met het programma, 32000 mensen hebben eraan meegewerkt, het concept is naar de afdelingen gestuurd, besproken in afdelingen, besproken in regio conferenties, weer naar afdelingen gestuurd en besproken tijdens ledenvergaderingen en weer besproken op het congres. “Deze kleine kunnen we meenemen naar de verkiezingen”, aldus Ronald van Raak, voorzitter van de programmacommissie.

Lees verder
11 december 2020

Motie Kerstbonus toeslagenaffaire

Foto: SP landelijk

Tot onze verrassing dienden twee partijen uit Zoetermeer, D66 en PvdA, een motie in over de “kersttoeslag” voor gedupeerde ouders van de belastingaffaire. Zoals jullie weten zijn SP (Renske Leijten) en CDA (Pieter Omtzight) in Den Haag al een tijdje hard aan het werk om alles over de toeslagenaffaire boven tafel te krijgen. Omdat de beloofde en terechte compensatie erg lang duurt is er besloten om gedupeerde ouders alvast 750 euro toe te kennen voor de kerst. In het hele land is SP bezig om een motie in te dienen om de “kersttoeslag” niet te belasten. Het is de bedoeling dat ouders het bedrag ontvangen in zijn geheel en niet dat de gemeente het een en ander met elkaar gaat verrekenen. We zijn blij dat andere partijen steeds meer in de lijn van de SP gaan denken. Uiteraard hebben wij de motie mede ingediend.

Lees verder
5 december 2020

Toeslagenaffaire.

Foto: SP landelijk

Duizenden ouders zijn onterecht door de Belastingdienst beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Eén foutje in een formulier, of een gastouderbureau waar je bij zat die een fout maakte, was voldoende om als fraudeur te boek te staan. Ook tienduizenden andere mensen die hun belastingaangifte deden kwamen automatisch en onterecht als fraudeur in het systeem te staan.  

Lees verder

Pagina's