h
16 september 2015

SP pleit voor ruimhartige opvang van vluchtelingen

De SP heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 september gepleit voor de ruimhartige opvang van vluchtelingen. Samen met D66, GroenLinks en CU/SGP heeft zij hiervoor een agenderingsverzoek en een motie ingediend.

Lees verder
16 september 2015

Gemeenteraad wil niet debatteren over mislukken sociaal plan zwembadpersoneel

De SP heeft maandagavond in de gemeenteraadsvergadering een interpellatiedebat aangevraagd over het mislukken van het overleg om tot een sociaal plan voor het zwembadpersoneel te komen. Helaas vond een meerderheid van de gemeenteraad het niet nodig om hier een debat over te voeren.

Lees verder
10 september 2015

SP en PvdA vragen aandacht voor hoge kosten bewindvoering

De SP en PvdA hebben samen schriftelijke vragen gesteld over de hoge kosten voor bewindvoering. Deze kosten zijn in de afgelopen vier jaar verdubbeld. De SP en PvdA zijn benieuwd hoe het met de kosten voor bewindvoering in Zoetermeer en of de bewindvoering niet beter door de gemeente of maatschappelijke organisaties gedaan kan worden.

Lees verder
9 september 2015

SP Zoetermeer en FNV trappen campagne “Stop Werken zonder loon” af met eerste bedrijfsbezoeken

De campagne “Stop Werken zonder loon” is in Zoetermeer nu echt begonnen. Op dinsdag 8 september zijn de eerste twee bedrijven bezocht waar gewerkt wordt zonder loon. De komende maanden zullen meer bedrijven bezocht worden waar mensen moeten werken zonder loon en zullen we mensen vragen hun ervaringen met ons te delen en samen met ons actief te worden in de strijd tegen werken zonder loon.

Lees verder
9 september 2015

Onveilige balkons Willem van Cleeflaan, en nu?

Vorige week bereikte ons het bericht dat de vluchtbalkons van de flat op de Willem van Cleeflaan onveilig blijken. De SP wil weten hoe het gesteld is met de andere flats in Zoetermeer.

Lees verder
6 september 2015

SP eist opheldering over sociaal plan zwembadpersoneel

De SP eist opheldering van het college over het mislukken van het overleg met de vakbonden om tot een sociaal plan voor het zwembadpersoneel te komen. Vice-fractievoorziter Lennart Feijen heeft aangekondigd hierover een interpellatiedebat aan te vragen.

Lees verder
3 september 2015

SP wil dat Zoetermeer zich hard maakt voor kwijtschelding waterschapsbelasting

De SP wil dat de gemeente Zoetermeer zich hard maakt voor de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor minimahuishoudens op bijstandsniveau. Het hoogheemraadschap Delfland is namelijk voornemens de kwijtschelding voor het zuiveren van afvalwater voor mensen in de bijstand af te schaffen.

Lees verder
25 augustus 2015

Doe iets aan die topsalarissen!

Recentelijk is naar buiten gekomen dat de directeuren van de bedrijventerreinen Hoefweg en BleiZo ruim boven de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verdienen. Net zoals de SP pleit in andere sectoren, zoals de zorg, dat bestuurders zich aan de WNT-norm moeten houden pleit de SP er ook hier voor om de salarissen bij te stellen.

Lees verder
24 augustus 2015

SP pleit voor gratis verhuur leegstaande woningen

Op 21 augustus bereikte ons het bericht dat de gemeente Hengelo leegstaande winkelpanden 6 maanden gratis gaat verhuren om leegstand tegen te gaan. De SP vind dit een creatieve oplossing en pleit ervoor om dit initiatief te verbreden naar leegstaande woningen om leegstand in het algemeen tegen te gaan.

Lees verder
17 augustus 2015

Fractie SP stort tweederde van de ontvangen vergoeding terug in de gemeentekas

Jaarlijks ontvangen de politieke partijen in de gemeenteraad een bedrag van tussen de € 5.000 en € 7.000 om activiteiten van de fractie uit te vergoeden. De fractie van de SP ontving in 2014 een bedrag van € 6.125. Van dit bedrag stort de SP € 4.123 terug in de gemeentekas, omdat zij dit niet heeft uitgegeven. De SP is een van de weinige partijen die een groot deel van het geld van 2014 terugstort in de gemeentekas.

Lees verder

Pagina's