h
4 juli 2017

Fred van Elleswijk legt raadslidmaatschap neer

Fred van Elleswijk, heeft besloten per 1 augustus a.s. zijn lidmaatschap van de Raad te willen beëindigen. Reden daarvoor is zijn gezondheid. Hij had zich enkele weken geleden al ziek gemeld.

Lees verder
3 juli 2017

SP brengt leerzaam bezoek aan Buytenwegh

Eind juni 2010 kwam de ‘Visie Wijkontwikkeling Buytenwegh’ - opgesteld door de gemeente Zoetermeer en 3 woningbouwcorporaties - gereed. Deze visie kwam tot stand voortvloeiend uit de eerder gemaakte ‘Stadsvisie 2030’. Nu in 2017, zeven jaar later dus, is een derde van de periode tot 2030 voorbij. Een mooi moment dus om eens te verkennen of de ontwikkeling van Buytenwegh al enigszins in de richting van de visie aan het gaan is.

Lees verder
7 juni 2017

Westhoek stopt als raadslid

SP Raadslid en tevens fractievoorzitter Daniël Westhoek heeft aangegeven per 3 juli 2017 te stoppen als gemeenteraadslid. Hij wil zich gaan richten op nieuwe uitdagingen die niet meer te combineren zijn met het raadslidmaatschap. Het bestuur van de SP afdeling Zoetermeer respecteert de keuze van Westhoek en bedankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de SP en de stad Zoetermeer.

Lees verder
7 juni 2017

Gastlessen op ID college

Vandaag mocht ik weer eens doen wat ik echt leuk vind, het verzorgen van gastlessen over de (gemeente)politiek. Al enkele jaren kom ik met veel plezier op uitnodiging van docent Ria Revier naar het ID College om de ICT studenten een gastles te verzorgen over gemeentepolitiek en debatteren. Dit als voorbereiding op het debat welke de leerlingen van het ID College op donderdag 15 juni zullen voeren in de raadzaal van het Stadhuis. Ik heb dan de eer om als debatleider op te treden.

Lees verder
6 juni 2017

SP in Provinciale Staten kritisch over HOM

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland vraagt zich af of een outlet center in Zoetermeer wel zo'n goed idee is. Nu er in de provincie uiterst veel winkelruimte leeg staat roept het vragen op of het bouwen van een zeer groot aantal vierkante meters nieuwe winkelruimte wel zal leiden tot verbetering van de economische infrastructuur. Bovendien is het twijfelachtig of de stad Zoetermeer - die volgens de naoorlogse plannen is gebouwd als woonstad en niet als trekker van een miljoenenpubliek - en de wegen er naartoe in de omliggende gemeenten wel in staat zijn om de grote extra verkeersstromen te gaan opvangen. Want die zullen er zeker komen. De plannen gaan immers in de richting van miljoenen extra winkelbezoekers uit verre omstreken.

Lees verder
2 juni 2017

SP presenteert aanvalsplan Armoede

De SP heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de armoede in de stad te lijf te gaan. Dit aanvalsplan armoede ligt in lijn met het verkiezingsprogramma van de SP. Zo wil de SP extra minimaregelingen invoeren, zoals een witgoedregeling, kortingskaart voor het OV en een kledingregeling. Aan de andere kant wil de SP de inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor minimaregelingen verhogen.

Lees verder
29 mei 2017

SP tegen afschaffen bewaakte fietsenstallingen

De SP heeft afgelopen maandag tegen het voorstel gestemd om de bewaakte fietsenstallingen in zijn huidige vorm af te schaffen. Afgelopen najaar heeft de SP nog gepleit voor het behoud van de bewaakte fietsenstallingen. Op schriftelijke vragen van de SP antwoordde het college toen nog dat het uitgangspunt was dat er niets zou veranderen. Helaas is het college, en nu ook de meerderheid van de gemeenteraad, daarop teruggekomen.

Lees verder
27 mei 2017

SP: Vestia, behouden die sociale woningen!

Vestia wil het aantal sociale huurwoningen dat de woningbouwcorporatie in Zoetermeer heeft terugbrengen van 4576 naar 3821. Het is voor de SP duidelijk dat we van deze corporatie in Zoetermeer niets meer hoeven te verwachten. Blijkbaar weet Vestia niet wat haar taak is, het zorgen voor voldoende betaalbare woningen in Zoetermeer. Met oplopende wachtlijsten is het niet te begrijpen dat Vestia het aantal sociale huurwoningen nog verder wil terugbrengen.

Lees verder
12 mei 2017

4 havo in debat!

Afgelopen dinsdag was ik te gast op het Oranje Nassau College aan de Parkdreef in Zoetermeer. Docent maatschappijleer mw. van Hanswijk organiseert namelijk ieder jaar in het kader van politieke vorming debatten tussen haar eigen leerlingen. De leerlingen vormen in groepjes politieke partijen en nemen standpunten in over bepaalde onderwerpen. Als afsluiting van dit thema gaan de leerlingen met elkaar in debat in worden raadsleden uitgenodigd om de leerlingen van feedback te voorzien en uiteindelijk ook te beoordelen.

Lees verder
9 mei 2017

Buytenparktheater gaat door!

Even leek het erop dat de 20e editie van het openluchttheater in het Buytepark niet door zou gaan dit jaar. Eind april ontving de SP een noodkreet van de organisatie dat de subsidieaanvraag was afgewezen en zij op het punt stonden de stekker uit de productie te trekken. De SP heeft daarop direct een debat aangevraagd in de gemeenteraad. Na een goed debat heeft de SP van het college de toezegging gekregen dat het openluchttheater in het Buytenpark ook dit jaar door zal gaan. De SP is zeer tevreden met de toezegging. De organisatie heeft nu de zekerheid om door te gaan met de productie.

Lees verder

Pagina's