h

Ivan, bedankt!

29 maart 2022

Ivan, bedankt!

Foto: Annemiek Kamphuis

In het Stadhuis-Forum is maandagavond de laatste raadsvergadering geweest in de oude setting en er zwaaiden zeventien Zoetermeerse raadsleden af. Zij deden of niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen of behaalden te weinig stemmen voor een zetel vermeldt het Zoetermeers Dagblad. Dat is waar maar ze vergeten de reden dat er een aantal raadsleden zijn die ervoor hebben gekozen om wat anders te gaan doen. En onze fractie voorzitter Ivan Beij is daar een van. Na 8 jaar en 1 dag houdt hij het voor gezien. Burgermeester Bezuijen had voor alle 17 een afscheidswoordje klaar. ” Ivan is sociaal bewogen, toegankelijk, vriendelijk en groen. Hij heeft voor de bomen van Seghwaert geknokt. Jij vindt debatteren waardevoller dan vragen stellen en op het antwoord van het college wachten. Ivan bedankt voor je inzet”, aldus de burgermeester. Onze SP afdeling was ook aanwezig tijdens de laatste raadsvergadering om hem een bos bloemen aan te bieden.

Foto: Annemiek Kamphuis

De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd op woensdag 30 maart 2022. Dan leggen de benoemde raadsleden en commissieleden de eed of belofte af.

 

U bent hier