h
11 februari 2023

Stop uitbreidingsplannen SnowWorld!

Foto: Annemiek Kamphuis

De SP is tegen elke uitbreiding van SnowWorld in het Buytenpark omdat het niet past binnen de uitgangspunten zoals die vastgelegd zijn in de beleidsnota Visie Buytenpark uit 2010 en de mede daarop gebaseerde  bestemmingsplannen.
De SP spreekt de hoop uit dat de gemeenteraad op 20 februari 2023 het niet zo ver laat komen en tegen dit haalbaarheidsonderzoek zal stemmen.

Lees verder
11 december 2022

Een gezellige Kerst en Strijdbaar 2023!

Foto: Pixaby gratis foto

Foto: Wendy Kops
Lees verder
16 november 2022

Ondertussen in de gemeenteraad

Foto: Wendy Kops

Maandag 7 november heeft de gemeenteraad tijdens het najaarsdebat de hele dag gesproken over de begroting van de gemeente Zoetermeer. In het najaarsdebat zijn de plannen besproken voor het komende jaar en iedere raadsfractie heeft aangegeven wat belangrijk is voor Zoetermeer. Hiervoor dienen de fracties dan moties en amendementen in om de plannen nog bij te stellen. De SP heeft 11 moties ingediend op een totaal van 78. Deze worden dan door het college, met ondersteuning van ambtenaren, voorzien van een advies. Aan het eind van het debat - rond middernacht - nam de raad besluiten. Over 56 moties is uiteindelijk gestemd, waarvan er 25 zijn aangenomen. Over 4 moties moet binnenkort opnieuw gesproken worden aangezien het aantal voor- en tegenstanders gelijk was (19 - 19). Er zijn 18 moties ingetrokken. Van de SP-moties zijn er uiteindelijk 2 aangenomen, waarvan er een is gewijzigd en gezamenlijk met de LHN is ingediend. Het ging daarbij om de moties met de titels ‘Inzet, thuis in de wijk’ en ‘doorstroming op de woningmarkt bevorderen’. Aan het slot van de vergadering is ook het begrotingsplan 2023-2026 in stemming gebracht. Ondanks het feit dat er die dag veel tegengeluiden waren te horen werd de begroting toch aangenomen, waarbij de SP als enige partij tegen deze begroting heeft gestemd. Wilt u alle moties lezen, klik op de link en ga dan naar het einde van de agenda van de recente vergaderingen.

Lees verder
11 november 2022

Actie voor verlaging energierekening en nationaliseren van de energie.

Foto: SP landelijk

Foto: SP landelijk
Lees verder
29 oktober 2022

TK lid Sandra Beckerman met Zoetermeerse huurders Vestia in actie.

Foto: Annemiek Kamphuis

Torenhoge huren maar achterstallig onderhoud, schimmel en lekkages: de wooncrisis nam de afgelopen jaren een schrijnende vorm
aan voor veel huurders van Vestia. De woningcorporatie had financiële problemen door financieel mismanagement en daardoor ontstonden grote problemen in de huizen. Daar moet volgens de SP, die al jarenlang met groepen huurders in contact is om de woningen te verbeteren, nu echt een eind aan komen.

Lees verder
21 oktober 2022

Hoop voor onze enige stadsmuseum!

Foto: Annemiek Kamphuis

Goed nieuws voor onze stads museum! Een referendum over de stopzetting van de subsidie aan museum De Voorde is een stap dichterbij. Binnen de komende 6 weken dient het verzoek om een referendum met in totaal ongeveer 4700 of 4800 handtekeningen te worden ondersteund. De link; https://www.zoetermeer.nl/form/referendum-definitief-verzoek/referendum-0

Lees verder
14 oktober 2022

Teken ook voor zeggenschap over onze energie! #volkspetitie.

Foto: Annemiek Kamphuis

Eind 2019 verpatste gemeente Zoetermeer onze aandelen van Eneco en zeggenschap over onze energie aan het Japanse bedrijf Mitsubitsi.

Lees verder
14 oktober 2022

Spreekuur SP Hulpdienst donderdags van 18.45 tot 19.45.

Foto: Annemiek Kamphuis

SP Zoetermeer heeft een hulpdienst. Hier kunt u terecht indien u vragen hebt of problemen ondervindt op maatschappelijk gebied, woonaangelegenheden, problemen met uw werkgever, uitkeringsinstanties enz.  De SP- hulpteam gaat samen met u kijken hoe uw probleem eventueel verholpen kan worden of indien nodig doorverwezen kan worden.

Lees verder
9 oktober 2022

Dreiging tekort aan drinkwater.

Foto: Pixaby gratis foto

In de NRC stond op maandag 26 september een artikel over een tekort aan schoon drinkwater door droogte, bevolkingsgroei en vervuiling. Zonder maatregelen zou over enkele jaren al een tekort aan drinkwater kunnen optreden. Daarvoor moet de inname, zuivering en distributie van water door de tien waterbedrijven in Nederland worden opgeschaald.
Drie bedrijven hebben dat zelfs ‘per direct’ al nodig. Een daarvan is ons eigen Dunea.

Lees verder
9 oktober 2022

Schriftelijke vragen; politie gaat toch niet verhuizen.

Foto: Pixaby gratis foto

Uit het persbericht van 17 maart 2021 kwam naar voren dat het nieuwe districtsbureau van de politie-eenheid Den Haag niet zou worden gerealiseerd aan de Denemarkenlaan.
Het nieuwe districtsbureau moet de nieuwe uitvalsbasis worden voor medewerkers van het politiebureau Zoetermeer en medewerkers die werken voor het gehele district Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar, zoals de districtsrecherche.
Nu blijkt uit het artikel in het Algemeen Dagblad van 26 september dat de politie toch niet gaat verhuizen naar een locatie tussen Poppodium de Boerderij en Gymworld aan de Amerikaweg. De redenen die hiervoor worden opgegeven zijn de bereikbaarheid, het parkeren, stijgende bouwprijzen, duurzaamheidsoverwegingen en het feit dat de politie haar taak op de huidige locatie prima kan uitvoeren. Het huidige bureau kan prima technisch opgewaardeerd en verduurzaamd worden conform de huidige wet- en regel-geving.

Lees verder

Pagina's