h
21 mei 2023

Je kunt niet met iets instemmen als je niet weet waarvoor je stemt!

Foto: Jan Velner

Door de weerstand van omwonenden is het oorspronkelijke plan van Chronos om twee woontorens te realiseren van acht en vijftien bouwlagen afgeblazen. Nadat de gemeente nieuwe regels had vastgesteld voor het project kwam de ontwikkelaar met het huidige plan voor appartementen variërend van 4 tot 7 woonlagen.

Lees verder
20 maart 2023

Opnieuw vragen over de voorgenomen sloop van 23 woningen in Meerzicht.

Foto: Annemiek Kamphuis

De fractie van de SP heeft op 14 februari schriftelijke vragen gesteld waar één van de vragen was of het college bereid is om het besluit tot het aanwijzen als actiegebied van Westergo en Oostergo uit te stellen. Dit besluit is vervolgens op 9 maart gepubliceerd zonder antwoord op onze vragen. De SP vindt het vreemd dat eerst een gebied tot actiegebied wordt aangewezen zodat de bewoners een urgentieverklaring krijgen voor een nieuwe woonplek en daarna komt er een haalbaarheidsonderzoek. En dan de participatie. Dat is een omgekeerde volgorde en zeer ondemocratisch. Vandaar de vraag tot uitstel van besluit tot het aanwijzen als actiegebied.  

Lees verder
20 maart 2023

Schriftelijke vragen stemlokalen.

Foto: Pixaby gratis foto

In een bericht van het Streekblad stond de kop vermeld:'geen stemlokaal in Palenstein'. De inwoners van de wijk Palenstein moesten woensdag 15 maart extra moeite doen om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten en voor het bestuur van de Waterschappen. Het vertrouwde stemlokaal in het gebouw Castellum Palensteyn was ditmaal niet beschikbaar.

Lees verder
12 maart 2023

Campagne in Stadshart!

Foto: Marga Berendse

Foto: Annemiek Kamphuis
Lees verder
8 maart 2023

Onze lokale kandidaten Provinciale Staten Verkiezingen.

Foto: Annemiek Kamphuis

Op woensdag 15 maart kan uw stem het verschil maken. Uw stem telt namelijk driedubbel. Met uw stem op de SP zorgt u niet alleen dat uw provincie socialer wordt, ook kunnen we slechte plannen van het kabinet Rutte in de Eerste Kamer tegenhouden en zorgen voor een eerlijk Nederland. Belangrijke onderwerpen dichtbij zoals wonen, energie, OV 

Lees verder
5 maart 2023

Publieke diensten in publieke handen!

Foto: Iris van de Kolk

Foto: Monique van Damme
Lees verder
12 februari 2023

Omdat het anders moet!

Foto: Annemiek Kamphuis

Voor veel mensen staat het water aan de lippen. De boodschappen zijn niet meer betaalbaar. Steeds meer mensen zitten in de kou omdat de energierekening niet meer te betalen is. Steeds vaker horen we van de mensen om ons heen: "Dit is geen leven, maar overleven". Want bij elke voorziening die een basisvoorziening hoort te zijn, hebben mensen te maken met hele hoge rekeningen en hele grote zorgen. We zijn van crisis naar crisis gegaan omdat de inkomsten van aandeelhouders belangrijker zijn dan of jij rond kunt komen. Omdat winsten belangrijker worden gevonden dan mensen. Wij komen in actie voor het verlagen van de rekening en het nationaliseren van onze energie. Het is genoeg geweest! Het moet en kan anders. 

Lees verder
11 februari 2023

Stop uitbreidingsplannen SnowWorld!

Foto: Annemiek Kamphuis

De SP is tegen elke uitbreiding van SnowWorld in het Buytenpark omdat het niet past binnen de uitgangspunten zoals die vastgelegd zijn in de beleidsnota Visie Buytenpark uit 2010 en de mede daarop gebaseerde  bestemmingsplannen.
De SP spreekt de hoop uit dat de gemeenteraad op 20 februari 2023 het niet zo ver laat komen en tegen dit haalbaarheidsonderzoek zal stemmen.

Lees verder
11 december 2022

Een gezellige Kerst en Strijdbaar 2023!

Foto: Pixaby gratis foto

Foto: Wendy Kops
Lees verder
16 november 2022

Ondertussen in de gemeenteraad

Foto: Wendy Kops

Maandag 7 november heeft de gemeenteraad tijdens het najaarsdebat de hele dag gesproken over de begroting van de gemeente Zoetermeer. In het najaarsdebat zijn de plannen besproken voor het komende jaar en iedere raadsfractie heeft aangegeven wat belangrijk is voor Zoetermeer. Hiervoor dienen de fracties dan moties en amendementen in om de plannen nog bij te stellen. De SP heeft 11 moties ingediend op een totaal van 78. Deze worden dan door het college, met ondersteuning van ambtenaren, voorzien van een advies. Aan het eind van het debat - rond middernacht - nam de raad besluiten. Over 56 moties is uiteindelijk gestemd, waarvan er 25 zijn aangenomen. Over 4 moties moet binnenkort opnieuw gesproken worden aangezien het aantal voor- en tegenstanders gelijk was (19 - 19). Er zijn 18 moties ingetrokken. Van de SP-moties zijn er uiteindelijk 2 aangenomen, waarvan er een is gewijzigd en gezamenlijk met de LHN is ingediend. Het ging daarbij om de moties met de titels ‘Inzet, thuis in de wijk’ en ‘doorstroming op de woningmarkt bevorderen’. Aan het slot van de vergadering is ook het begrotingsplan 2023-2026 in stemming gebracht. Ondanks het feit dat er die dag veel tegengeluiden waren te horen werd de begroting toch aangenomen, waarbij de SP als enige partij tegen deze begroting heeft gestemd. Wilt u alle moties lezen, klik op de link en ga dan naar het einde van de agenda van de recente vergaderingen.

Lees verder

Pagina's