h
22 april 2020

Goed OV begint met goede arbeidsvoorwaarden!

Foto: Pixaby gratis foto

De fracties van SP, GL, CDA, FVD, PvdA, PvdD en D66 willen zekerheid dat de arbeidsvoorwaarden van buschauffeurs in Zuid-Holland Noord minimaal voldoen aan de CAO streekvervoer. Zij hebben dit punt met ruime steun van Provinciale Staten toegevoegd aan de voorwaarden voor de nieuwe aanbesteding van het OV in die regio.

Lees verder
22 april 2020

Opinie: afval niet vergeten.

Foto: SP

We hebben het, als het gaat om bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, in het algemeen vooral over de uitstoot en lozing van deze stoffen, en dat is gezien de mogelijk ernstige gevolgen daarvan ook logisch. Veel minder vaak hebben we het over het afvoeren van het afval van deze bedrijven en de verwerking van dit, in veel geval zwaar verontreinigde, afval. Maar daarin schuilt een enorm gevaar. In veel gevallen is de hoeveelheid van het verontreinigde afval vele malen groter dan de via de vergunning geregelde uitstoot en lozing naar lucht en water. Het is dus daarom ook van het grootste belang dat de wetgeving, regels en afspraken, die er zijn over de wijze waarop we dit afval vervoeren en verwerken, op orde zijn, worden nageleefd en dat de controle hierop voldoende is.

Lees verder
22 april 2020

Coronacrisis slaat genadeloos hard toe in culturele sector: Provincie moet te hulp schieten.

Foto: SP

De coronacrisis raakt alle hoeken van de samenleving, zo ook onze cultuursector, daarom wil SP fractievoorzitter Lies van Aelst dat de provincie veel meer investeert in de cultuur sector. Het provinciebestuur ziet dit echter niet zitten bleek tijdens een commissie afgelopen woensdag waar de de SP hiertoe opriep. Van Aelst: ‘Er zijn diverse kleinere subsidiebedragen voor cultuur genoemd in de begrotingswijzing. Mooi, maar absoluut niet genoeg. Onze culturele sector heeft veel meer steun nodig, juist nu. De culturele sector is van groot belang voor onze provincie. Het provinciebestuur zelf geeft immers aan dat het essentieel is voor het vestigingsklimaat van de provincie, daar mag je dan ook iets voor over hebben.’

Lees verder
22 april 2020

SP start enquête openbaar vervoer: Doe je mee?

Foto: Zuid Holland Iris van de Kolk

Omdat de SP uit verschillende hoeken berichten krijgt over verslechtering van de kwaliteit van het openbaar vervoer, starten wij een onderzoek naar de ervaringen van reizigers en niet-reizigers.

Lees verder
6 april 2020

Even aandacht voor ons zorgpersoneel!

Foto: Fotograaf ziekenhuis Langeland.

We hebben in de krant kunnen lezen dat het LangeLand Ziekenhuis veel steun krijgt uit de Zoetermeerse samenleving. Daar mag de politiek natuurlijk ook niet ontbreken. Als teken van waardering hebben onze voorzitter Jan en organisatie secretaris Henry, namens de lokale SP afdeling Zoetermeer, het ziekenhuis een waardebon van €50 euro overhandigd voor de fruitactie en rode emmertjes met paaseitjes, zodat de snoeppotten op de afdelingen weer goed gevuld zijn.

Lees verder
6 april 2020

Hoeveel heeft Nederland over voor het redden van kwetsbare mensen.

Foto: Stichting Bootvluchteling/Tessa Kraan. Toestemming gekregen.

Gert-Jan Segers van ChristenUnie twittert: "Zo vlak voor Pasen de vraag stellen hoeveel je over zou moeten hebben voor het redden van kwetsbare mensen. Daar is dan maar een antwoord op mogelijk:alles".

Lees verder
2 april 2020

Fruitactie voor zorgpersoneel Langeland Ziekenhuis

Foto: Pixaby

Momenteel wordt door het zorgpersoneel van het LangeLand Ziekenhuis veel en intensieve zorg verleend aan patiënten met het Coronavirus COVID-19. De stichting ‘Vrienden van het Langeland’ heeft een actie opgestart om de zorgmedewerkers te ondersteunen om hun gezondheid en vitaliteit zo optimaal mogelijk te houden.

Lees verder
30 maart 2020

Schriftelijke vragen laptop plan Zoetermeer

Foto: Pixabay

In Amsterdam worden laptops en wifi-hotspots beschikbaar gesteld aan leerlingen die thuis niet beschikken over de juiste middelen om onderwijs op afstand te volgen. Zo kunnen ook deze leerlingen op een goede manier thuisonderwijs volgen en contact houden met hun docenten en klasgenoten.

Lees verder
29 maart 2020

SP Landelijk Meldpunt Coronacrisis

Foto: Gratis foto van Pixabay

De uitbraak van het coronavirus in Nederland grijpt diep in in onze levens: natuurlijk als u ziek wordt of iemand in uw omgeving ziek wordt, als u werkt in de gezondheidszorg, maar ook als u uw bedrijf stil ziet vallen of u thuis moet werken met ook de kinderen thuis. Of als u uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen. Het is ingrijpend om te moeten blijven werken in situaties die gevaarlijk kunnen zijn. De zorgen zijn begrijpelijk en de roep om oplossingen ook.

Lees verder
27 maart 2020

Rechtvaardig door de crisis

Foto: AnnemiekKamphuis

De coronacrisis heeft bovenal een grote impact op onze
volksgezondheid, maar de economische gevolgen van deze crisis raken ook de portemonnee van miljoenen Nederlanders. Onze harten
gaan uit naar degenen die voor ons in de frontlinie staan; zorgverleners,schoonmakers, buschauffeurs, vakkenvullers en vele anderen. Zij houden Nederland draaiend, niet alleen nu, maar altijd. Er zijn veel mensen die ook bijdragen aan de samenleving, maar daar ook lang niet altijd de zekerheid en waardering voor ontvangen die ze wel gegund is: ‘de flexwerkers’.

Lees verder

Pagina's