h

Schriftelijke vragen kosten particuliere noodopvang

13 april 2022

Schriftelijke vragen kosten particuliere noodopvang

In het Algemeen Dagblad van 22 januari 2022 is aangegeven dat de gemeente Zoetermeer particuliere beveiligers gaat inzetten rondom de noodopvang in de oude gevangenis. Dit is toen ingesteld om de onveiligheidsgevoelens bij onze inwoners weg te nemen. De kosten voor deze extra beveiliging bedragen € 3.500.
In het artikel werd eveneens aangegeven dat na raadpleging van het COA en de politie gebleken zou zijn dat er geen noodzakelijkheid bestond om fysieke maatregelen in de omgeving van de noodopvang te nemen.
We zijn nu bijna 3 maanden verder en onze fractie is nieuwsgierig naar de huidige stand van zaken. Daarom hebben wij vragen gesteld. Zie de bijlage. 

U bent hier