h

Schendt gemeente Zoetermeer burgerrechten?

20 mei 2021

Schendt gemeente Zoetermeer burgerrechten?

Foto: Pixaby gratis foto

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 18 mei met de kop gemeenten kijken in het geheim mee op sociale media hebben wij, SP Zoetermeer, vragen gesteld aan het college. We zijn zeer benieuwd of Zoetermeer een van de gemeenten is die via nepaccounts gluurt in besloten Facebookgroepen of Twitteraccounts en ook nog andere sociale media. Schending van artikel 12 van de universele rechten van de mens lijkt totaal aan ambtenaren voorbij te gaan. Dat is recht op privacy. We hebben privacy thuis en ook op internet moeten we privacy hebben.

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet is artikel 12.

Het online speuren onder nepnamen, het opslaan van persoonlijke gegevens en het binnendringen van besloten groepen zijn een ernstige inbreuk op rechten van burgers, zegt Bart Custers, hoogleraar Law andData Science aan de Universiteit Leiden. 'Het is simpelweg verboden. Gemeenten mogen niet voor politie of inlichtingendienst gaan spelen. 'Willekeur en ernstige privacyschending liggen op de loer.

U bent hier