h
17 oktober 2014

SP roept wethouder op verdringing tegen te gaan

De SP Zoetermeer roept wethouder Kuiper (PvdA) van Werk en Inkomen op om verdringing van regulier, betaald werk tegen te gaan. Aanleiding is dat momenteel bijstandsgerechtigden die met behoud van uitkering “vrijwillig” het werk van professionele schilders overnemen onder het mom van “werkervaring” opdoen.

Lees verder
14 oktober 2014

SP heeft geen woorden voor afschaffen thuiszorg

Na een lang debat heeft een meerderheid van de gemeenteraad in de nacht van 13 op 14 oktober besloten de thuiszorg in Zoetermeer af te schaffen. De SP heeft geen woorden voor het besluit om de thuiszorg af te schaffen. De financiële noodzaak was er niet. Daarnaast zullen er mensen af gaan zien van het zelf inkopen van thuiszorg, omdat dit duurder zal gaan worden. Tot slot zullen tientallen thuiszorgmedewerkers hun baan verliezen. Een zeer kortzichtig besluit, aldus de SP.

Lees verder
13 oktober 2014

SP draagt huishoudelijke zorg symbolisch ten grave

Het college van B&W stelt voor lichte huishoudelijke verzorging te schrappen. Reden hiervoor is dat het rijk de gemeente kort op het beschikbare budget ter uitvoering van alle zorgtaken. De SP vindt dit een onbegrijpelijke beslissing van het college. De SP is van mening dat de bezuiniging helemaal niet hoeft, omdat door eerdere taakstellingen de gemeente inmiddels structureel zoveel geld overhoudt op de huishoudelijke verzorging dat er feitelijk al is voldaan aan de korting die het rijk oplegt. Om een signaal af te geven aan het college en de andere politieke partijen dat dit echt een verkeerd besluit is heeft de SP, voorafgaand aan het debat over de zorg, de huishoudelijke zorg symbolisch ten grave dragen.

Lees verder
5 oktober 2014

SP Zoetermeer steunt actiecomité Vecht voor SW-recht

De SP Zoetermeer steunt de werknemers van de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) die zich verenigd hebben in het actiecomité Vecht voor SW-recht. Het actiecomité is opgericht omdat de medewerkers hun situatie zat zijn. Daarom hebben zij een petitie opgesteld met daarin hun eisen voor een normale werkplek.

Lees verder
2 oktober 2014

SP-actie: 10 keer beter

De koers van het kabinet is voor de meeste mensen wel duidelijk. Bezuinigingen die tot grote werkloosheid, minder zorg en veel meer serieuze zorgen leiden. De SP is van mening dat het in en met Nederland veel beter kan: 10 keer beter. Nu, ten tijde van de behandeling van de begroting van volgend jaar wil de SP aan de mensen duidelijk laten zien hoe het ook anders kan. De mensen kunnen dan zelf beoordelen welke plannen zij beter vinden: die van het kabinet of die van de SP.

Lees verder
1 oktober 2014

SP wil openheid over privatisering SBU

In 2013 is de gemeentelijke afdeling Stadsbeheer Bureau Uitvoering (SBU) geprivatiseerd. Deze afdeling was onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud van het centrum. Het college heeft altijd aangegeven dat de privatisering van de betreffende afdeling de gemeente een flinke bezuiniging zou opleveren. De SP heeft echter altijd kritisch gestaan tegenover de privatisering. De cijfers die het college aan de raad presenteerde waren altijd aannames. Omdat er met de afdeling die verantwoordelijk is voor het zwemaanbod in de stad hetzelfde dreigt te gebeuren wil de SP dat het college openheid geeft over de privatisering van de afdeling SBU. 

Lees verder
30 september 2014

SP tegen vorming Metropoolregio

De SP heeft niet ingestemd met de manier waarop de Metropoolregio vorm krijgt. De uitwerking is volgens de SP niet democratisch genoeg. De Metropoolregio is een samenwerkingsverband tussen Den Haag, Rotterdam en 22 andere gemeenten in de regio waaronder Zoetermeer. Dit orgaan gaat besluiten nemen over bijvoorbeeld het openbaar vervoer in de regio. Voorheen gebeurde dit in kleiner verband, namelijk het Stadsgewest Haaglanden.

Lees verder
28 september 2014

SP in actie tegen afbraak zorg

Het kabinet wil ouderen langer thuis laten wonen. Daarom zullen binnen enkele jaren 800 van de 1300 verzorgingshuizen gesloten worden. Tegelijkertijd stelt het college van B&W in Zoetermeer voor om de huishoudelijke verzorging af te schaffen. De SP maakt zich grote zorgen over de toekomst van de zorg in Zoetermeer. Kunnen onze ouderen straks nog wel rekenen op zorg? De SP en FNV hebben samenwerking gezocht om deze plannen een halt toe te roepen. Middels een petitie worden mensen gevraagd een signaal af te geven dat de manier waarop de zorg wordt afgebroken zo niet langer kan. 

Lees verder
24 september 2014

Is het echt veiliger door cameratoezicht?

Volgens het college van B&W vergroten camera's in Zoetermeer het gevoel van veiligheid. Het college baseert deze conclusie op het feit dat er meer aanhoudingen hebben plaatsgevonden. Het aantal incidenten is echter niet afgenomen. De SP vraagt zich sterk af of het gevoel van veiligheid inderdaad is toegenomen door de inzet van cameratoezicht. Een conclusie trekken aan de hand van meer aanhoudingen vindt de SP te voorbarig. De SP wil dan ook graag een betere onderbouwing van het college.

Lees verder
24 september 2014

SP stort geld terug in gemeentekas

Jaarlijks ontvangen de politieke partijen in de gemeenteraad een bedrag van tussen de € 5.000 en € 7.000 om activiteiten van de fractie uit te vergoeden. De fractie van de SP ontving in 2013 een bedrag van € 5.742. Van dit bedrag stort de SP € 3.668 terug in de gemeentekas, omdat zij dit niet heeft uitgegeven. De SP is een van de weinige partijen die een groot deel van het geld van 2013 terugstort in de gemeentekas. 

Lees verder

Pagina's