h
4 november 2014

Wonen, werken en vrije tijd

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2015 en verder stond voor de SP wonen, werken en vrije tijd centraal. Op deze onderwerpen heeft de SP in totaal 9 voorstellen ingediend om beleid aan te passen of te ontwikkelen. Zo wil de SP niet bezuinigen, maar juist investeren in duurzame arbeidsparticipatie en werkgelegenheid. Op het gebied van huisvesting vraagt de SP vooral aandacht voor de exorbitante stijging van huren van sociale woningen. In het kader van vrije tijd wil de SP het stadsmuseum van de ondergang redden. Op maandag 10 november zal de raad stemmen over de voorstellen.

Lees verder
31 oktober 2014

Stadsmuseum, meer dan geschiedenis

Afgelopen maandag was ik samen met fractievoorzitter Daniël Westhoek op gesprek bij Jouetta van der Ploeg, directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer. Aanleiding van ons bezoek was een noodkreet van het Stadsmuseum dat wanneer er geen extra subsidie wordt gegeven het Stadsmuseum per 1 januari 2015 haar deuren moet sluiten.

Lees verder
31 oktober 2014

Ga mee naar de manifestatie “Red de Zorg”

De SP afdeling Zoetermeer werkt al enige tijd samen met de FNV om te strijden tegen alle bezuinigingen in de zorg. Recentelijk is er nog gestreden voor het behoud van de thuiszorg in Zoetermeer. Zowel in de stad als voorafgaand aan de raadsvergadering, waarbij de SP zelfs had gezorgd voor een doodskist om aan te geven dat als de raad in zou stemmen met het voorstel van het college de thuiszorg ten grave gedragen zou worden. Helaas mocht dit niet baten, een meerderheid van de gemeenteraad besloot de thuiszorg in Zoetermeer af te schaffen.

Lees verder
24 oktober 2014

De kerktoren van de Oude Kerk

De afgelopen dagen stond het in alle media en zelfs EenVandaag heeft er aandacht aan besteed. De kerktoren van de Oude Kerk in de Dorpsstraat is grondig aan renovatie toe, anders is de toekomst ervan niet zeker. De huidige gebruiker van de kerk, de Protestantse Kerkgemeenschap Zoetermeer, kan de kosten voor het herstel van de kerktoren, die naar schatting € 560.000 bedragen, niet dragen.

Lees verder
21 oktober 2014

SP vraagt inwoners wat de politiek de komende vier jaar moet doen

De SP gaat de inwoners van Zoetermeer vragen wat de politiek de komende vier jaar moet doen in de stad. Wat vinden zij van de koers die is ingeslagen met het huidige college, bestaande uit D66, LHN, VVD en PvdA, en welke ideeën hebben zij voor de stad?

Lees verder
20 oktober 2014

Onderhoud bruggetjes Buytenwegh getuigt van slechte planning gemeente

De SP heeft opheldering gevraagd aan het college van B&W inzake het onderhoud van drie houten bruggetjes aan de Justus van Effenhove in de wijk Buytenwegh. Deze bruggetjes zijn pas vanaf begin 2015 weer toegankelijk. Een van de drie bruggetjes is al twee maanden afgesloten en dat terwijl het onderhoud, wegens een lang voorbereidingstraject, op zijn vroegst komende maand pas kan beginnen.

Lees verder
17 oktober 2014

SP roept wethouder op verdringing tegen te gaan

De SP Zoetermeer roept wethouder Kuiper (PvdA) van Werk en Inkomen op om verdringing van regulier, betaald werk tegen te gaan. Aanleiding is dat momenteel bijstandsgerechtigden die met behoud van uitkering “vrijwillig” het werk van professionele schilders overnemen onder het mom van “werkervaring” opdoen.

Lees verder
14 oktober 2014

SP heeft geen woorden voor afschaffen thuiszorg

Na een lang debat heeft een meerderheid van de gemeenteraad in de nacht van 13 op 14 oktober besloten de thuiszorg in Zoetermeer af te schaffen. De SP heeft geen woorden voor het besluit om de thuiszorg af te schaffen. De financiële noodzaak was er niet. Daarnaast zullen er mensen af gaan zien van het zelf inkopen van thuiszorg, omdat dit duurder zal gaan worden. Tot slot zullen tientallen thuiszorgmedewerkers hun baan verliezen. Een zeer kortzichtig besluit, aldus de SP.

Lees verder
13 oktober 2014

SP draagt huishoudelijke zorg symbolisch ten grave

Het college van B&W stelt voor lichte huishoudelijke verzorging te schrappen. Reden hiervoor is dat het rijk de gemeente kort op het beschikbare budget ter uitvoering van alle zorgtaken. De SP vindt dit een onbegrijpelijke beslissing van het college. De SP is van mening dat de bezuiniging helemaal niet hoeft, omdat door eerdere taakstellingen de gemeente inmiddels structureel zoveel geld overhoudt op de huishoudelijke verzorging dat er feitelijk al is voldaan aan de korting die het rijk oplegt. Om een signaal af te geven aan het college en de andere politieke partijen dat dit echt een verkeerd besluit is heeft de SP, voorafgaand aan het debat over de zorg, de huishoudelijke zorg symbolisch ten grave dragen.

Lees verder
5 oktober 2014

SP Zoetermeer steunt actiecomité Vecht voor SW-recht

De SP Zoetermeer steunt de werknemers van de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) die zich verenigd hebben in het actiecomité Vecht voor SW-recht. Het actiecomité is opgericht omdat de medewerkers hun situatie zat zijn. Daarom hebben zij een petitie opgesteld met daarin hun eisen voor een normale werkplek.

Lees verder

Pagina's