h

Tijdelijke opvang statushouders

8 november 2021

Tijdelijke opvang statushouders

Foto: Annemiek Kamphuis

De SP heeft tijdens de (extra) raadsvergadering van maandag 25 oktober tegen de opvang van statushouders in de voormalige gevangenis van Zoetermeer gestemd.

Het COA heeft de gemeente Zoetermeer verzocht om zo snel mogelijk 750 statushouders op te vangen en de PI op de grens van het Oude Dorp en Rokkeveen is de aangewezen locatie. De SP is niet tegen de opvang van statushouders, maar wél wanneer het plan nauwelijks uitvoerbaar blijkt te zijn.

Na de stemmingen in de raad over een 50-tal amendementen ingediend door verschillende partijen bleek al snel dat er op het gebied van menselijke waardigheid voor de statushouders én de veiligheid voor de buurt, weinig garanties gegeven konden worden.  Bijvoorbeeld het amendement dagbesteding; een belangrijke voorwaarde.  Dit was voor de SP reden genoeg om het voorstel niet te steunen. Fractievoorzitter Ivan Beij zei tijdens de stemverklaring dat hij het een erg moeilijke beslissing vond omdat deze stem schuurt met het gevoel van solidariteit met statushouders dat immer sterk aanwezig is. Maar zonder bovenstaande garanties kan de SP niet verantwoordelijk zijn voor een plan dat meteen al dreigt te mislukken. Gelet op de ervaringen elders in het land waar er, vergelijkbaar met Zoetermeer, eveneens heel snel een (tijdelijke) opvang voor statushouders is gerealiseerd zal dit niet veel beloven voor Zoetermeer. In de politiek moeten soms lastige keuzes gemaakt worden en dit was er een van.

U bent hier