h
12 november 2014

Stadsmuseum blijft ook in 2015 open

Tijdens de behandeling van de begroting heeft de SP voorgesteld om eenmalig extra geld ter beschikking te stellen voor het Stadsmuseum. Dit naar aanleiding van een noodkreet van het Stadsmuseum dat als er geen extra subsidie komt zij de deuren per 1 januari 2015 moet sluiten. In 2015 zal er door de raad gesproken gaan worden over de besteding van het geld voor kunst en cultuur en dus ook over de mogelijke toekomst van het Stadsmuseum. De SP wil niet dat het Stadsmuseum voor deze discussie de deuren al heeft gesloten. Tijdens het debat over de begroting heeft de wethouder van kunst en cultuur, Paalvast (D66), toegezegd dat hij de continuïteit van het stadsmuseum in 2015 garandeert. 

Lees verder
12 november 2014

Gratis WiFi in de Randstadrail

De kans is groot dat Zoetermeerse reizigers binnenkort gebruik kunnen maken van een gratis WiFi netwerk in de Randstadrail. Een voorstel van de SP om dit mogelijk te maken werd gisteren tijdens het begrotingsdebat unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
11 november 2014

SP werkgroep kritisch over begroting

Op donderdag 6 november heeft Jan Huijgens namens de SP werkgroep Lansingerland in gesproken in de raad. Met namen over het armoedebeleid, de WMO, de thuiszorg, busdiensten in Bleiswijk en de inzet van vrijwilligers uit de bijstand. De SP is heel duidelijk: als iemand het vrijwillig doet is het geen probleem, maar anders moet iemand zeker het minimumloon ontvangen. Voor een coalitie die meer samenspraak wil met inwoners neemt deze coalitie vreemde beslissingen. Inwoners moeten vooral eerst zichzelf zien te redden en als dit echt niet lukt wordt de goedkoopste oplossing ingezet. 

Lees verder
9 november 2014

Onze kandidaat voor de provinciale statenverkiezingen

Op 18 maart 2015 vinden er weer verkiezingen plaats voor de provinciale staten. Voor de SP Zoetermeer staat Wim Metselaar op plaats 8 op de kandidatenlijst. Wim stelt zich hier graag nader aan u voor.

Lees verder
9 november 2014

Eerlijke huurprijzen

Tijden het begrotingsdebat heeft de SP het college verzocht in overleg te gaan met woningbouwcorporaties over de leegstand in de vrije sector woningen. Soms staan deze woningen meer dan een jaar leeg. Blijkbaar wordt er een te hoge huur gevraagd, waardoor die woningen niet aantrekkelijk zijn. In veel van deze gevallen zijn het de woningcorporaties die de woningen verhuren. De SP vindt dat deze geprikkeld moeten worden. In het uiterste geval zou de gemeente een heffing kunnen voorstellen om de te hoge prijs te beïnvloeden. Deze woningen moeten terug in het sociale woningbestand. Het college heeft inmiddels laten weten dat zij het wel een aardig voorstel vindt, maar ontraad de raad toch het voorstel aan te nemen. Het college vreest namelijk dat woningbouwcorporaties dan maar over gaan tot het verkopen van woningen. Dat zou heel goed kunnen zijn, en daarom ben ik ervoor om de verkoop van sociale woningen te verbieden.

Lees verder
8 november 2014

Demonstratie "Red de Zorg"

Vandaag was ik samen met SP-ers en FNV-ers aanwezig bij de demonstratie van de FNV in Den Haag. De demonstratie was gericht tegen het afbraakbeleid van het kabinet op het gebied van de zorg. De huidige plannen hebben tot gevolg dat de kwaliteit van de zorg afneemt en vele tienduizenden medewerkers in de zorg hun baan zullen verliezen. Hieronder een sfeerverslag van de geslaagde actiedag.

Lees verder
7 november 2014

Huiswerk voor de Gemeente en HTM

De Randstadrail, het voertuig dat onze stad in verbinding brengt met Den Haag. Soms rijdt hij op tijd, soms ook niet. Iedere Zoetermeerder heeft er een mening over maar feit is dat we niet meer zonder kunnen. Toch, als je eens goed nadenkt, kloppen er een aantal dingen niet. 

Lees verder
6 november 2014

Wederom: behoud de thuiszorg!

Het debat over de zorg in Zoetermeer heeft 13 oktober j.l. plaatsgevonden. Een meerderheid van de raad heeft toen besloten om de lichte huishoudelijke hulp in Zoetermeer af te schaffen. Alleen mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen nog via de bijzondere bijstand een bijdrage aanvragen voor thuiszorg. De SP diende tijdens het debat 13 oktober j.l. samen met Zó Zoetermeer, GroenLinks en CU/SGP een voorstel in om de thuiszorg te behouden. Deze haalde het toen niet.

Lees verder
5 november 2014

SP: raadsleden, lever een klein deel van jullie vergoeding in!

Het is inmiddels een traditie geworden. De SP die aan de collega raadsleden vraagt een heel klein deel van hun vergoeding in te leveren. Dit als gebaar dat de raadsleden naast het nemen van besluiten over bezuinigingen die zowel inwoners als organisaties raken ook te durven bezuinigen op zichzelf. De afgelopen twee raden wilden hier geen gehoor aan geven. Sinds maart zit er een nieuwe raad. Voor de SP weer het moment om deze vraag aan de nieuwe raad te stellen. Maandag 10 november zal duidelijk worden of de raad ook daadwerkelijk een besluit durft te nemen dat hen direct in de portemonnee raakt.

Lees verder
4 november 2014

Wonen, werken en vrije tijd

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2015 en verder stond voor de SP wonen, werken en vrije tijd centraal. Op deze onderwerpen heeft de SP in totaal 9 voorstellen ingediend om beleid aan te passen of te ontwikkelen. Zo wil de SP niet bezuinigen, maar juist investeren in duurzame arbeidsparticipatie en werkgelegenheid. Op het gebied van huisvesting vraagt de SP vooral aandacht voor de exorbitante stijging van huren van sociale woningen. In het kader van vrije tijd wil de SP het stadsmuseum van de ondergang redden. Op maandag 10 november zal de raad stemmen over de voorstellen.

Lees verder

Pagina's