h
8 november 2014

Demonstratie "Red de Zorg"

Vandaag was ik samen met SP-ers en FNV-ers aanwezig bij de demonstratie van de FNV in Den Haag. De demonstratie was gericht tegen het afbraakbeleid van het kabinet op het gebied van de zorg.

Lees verder
7 november 2014

Huiswerk voor de Gemeente en HTM

De Randstadrail, het voertuig dat onze stad in verbinding brengt met Den Haag. Soms rijdt hij op tijd, soms ook niet. Iedere Zoetermeerder heeft er een mening over maar feit is dat we niet meer zonder kunnen. Toch, als je eens goed nadenkt, kloppen er een aantal dingen niet. 

Lees verder
6 november 2014

Wederom: behoud de thuiszorg!

Het debat over de zorg in Zoetermeer heeft 13 oktober j.l. plaatsgevonden. Een meerderheid van de raad heeft toen besloten om de lichte huishoudelijke hulp in Zoetermeer af te schaffen. Alleen mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen nog via de bijzondere bijstand een bijdrage aanvragen voor thuiszorg. De SP diende tijdens het debat 13 oktober j.l. samen met Zó Zoetermeer, GroenLinks en CU/SGP een voorstel in om de thuiszorg te behouden. Deze haalde het toen niet.

Lees verder
5 november 2014

SP: raadsleden, lever een klein deel van jullie vergoeding in!

Het is inmiddels een traditie geworden. De SP die aan de collega raadsleden vraagt een heel klein deel van hun vergoeding in te leveren. Dit als gebaar dat de raadsleden naast het nemen van besluiten over bezuinigingen die zowel inwoners als organisaties raken ook te durven bezuinigen op zichzelf. De afgelopen twee raden wilden hier geen gehoor aan geven. Sinds maart zit er een nieuwe raad. Voor de SP weer het moment om deze vraag aan de nieuwe raad te stellen. Maandag 10 november zal duidelijk worden of de raad ook daadwerkelijk een besluit durft te nemen dat hen direct in de portemonnee raakt.

Lees verder
4 november 2014

Wonen, werken en vrije tijd

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2015 en verder stond voor de SP wonen, werken en vrije tijd centraal. Op deze onderwerpen heeft de SP in totaal 9 voorstellen ingediend om beleid aan te passen of te ontwikkelen. Zo wil de SP niet bezuinigen, maar juist investeren in duurzame arbeidsparticipatie en werkgelegenheid. Op het gebied van huisvesting vraagt de SP vooral aandacht voor de exorbitante stijging van huren van sociale woningen. In het kader van vrije tijd wil de SP het stadsmuseum van de ondergang redden. Op maandag 10 november zal de raad stemmen over de voorstellen.

Lees verder
31 oktober 2014

Stadsmuseum, meer dan geschiedenis

Afgelopen maandag was ik samen met fractievoorzitter Daniël Westhoek op gesprek bij Jouetta van der Ploeg, directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer. Aanleiding van ons bezoek was een noodkreet van het Stadsmuseum dat wanneer er geen extra subsidie wordt gegeven het Stadsmuseum per 1 januari 2015 haar deuren moet sluiten.

Lees verder
31 oktober 2014

Ga mee naar de manifestatie “Red de Zorg”

De SP afdeling Zoetermeer werkt al enige tijd samen met de FNV om te strijden tegen alle bezuinigingen in de zorg. Recentelijk is er nog gestreden voor het behoud van de thuiszorg in Zoetermeer. Zowel in de stad als voorafgaand aan de raadsvergadering, waarbij de SP zelfs had gezorgd voor een doodskist om aan te geven dat als de raad in zou stemmen met het voorstel van het college de thuiszorg ten grave gedragen zou worden. Helaas mocht dit niet baten, een meerderheid van de gemeenteraad besloot de thuiszorg in Zoetermeer af te schaffen.

Lees verder
24 oktober 2014

De kerktoren van de Oude Kerk

De afgelopen dagen stond het in alle media en zelfs EenVandaag heeft er aandacht aan besteed. De kerktoren van de Oude Kerk in de Dorpsstraat is grondig aan renovatie toe, anders is de toekomst ervan niet zeker. De huidige gebruiker van de kerk, de Protestantse Kerkgemeenschap Zoetermeer, kan de kosten voor het herstel van de kerktoren, die naar schatting € 560.000 bedragen, niet dragen.

Lees verder
21 oktober 2014

SP vraagt inwoners wat de politiek de komende vier jaar moet doen

De SP gaat de inwoners van Zoetermeer vragen wat de politiek de komende vier jaar moet doen in de stad. Wat vinden zij van de koers die is ingeslagen met het huidige college, bestaande uit D66, LHN, VVD en PvdA, en welke ideeën hebben zij voor de stad?

Lees verder
20 oktober 2014

Onderhoud bruggetjes Buytenwegh getuigt van slechte planning gemeente

De SP heeft opheldering gevraagd aan het college van B&W inzake het onderhoud van drie houten bruggetjes aan de Justus van Effenhove in de wijk Buytenwegh. Deze bruggetjes zijn pas vanaf begin 2015 weer toegankelijk. Een van de drie bruggetjes is al twee maanden afgesloten en dat terwijl het onderhoud, wegens een lang voorbereidingstraject, op zijn vroegst komende maand pas kan beginnen.

Lees verder

Pagina's