h

Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is als een Judaskus voor de inwoners

23 juni 2021

Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 is als een Judaskus voor de inwoners

Foto: Annemiek Kamphuis

Zo begon SP fractievoorzitter Ivan Beij zijn inbreng op maandag 14 juni tijdens het eerste gedeelte van het debat. Op maandag 21 juni stemde de gemeenteraad met ruime meerderheid voor de omgevingsvisie.

De SP schrok van de inhoud van dit plan en maakte dit tijdens het debat ook goed kenbaar. Beij; ‘Ik heb in 8 jaar tijd als raadslid nog nooit een stuk gelezen dat zo denigrerend en schofferend sprak over een gedeelte van onze inwoners. Er staat gewoon letterlijk in dat de stad een andere koers moet varen en er min of meer geen ruimte is voor laagopgeleide mensen, of mensen die gebruik moeten maken van huurwoningen. Die hebben gewoon pech’.

Foto: Pixaby gratis foto

Saillant detail is dat tijdens het presenteren van het coalitieakkoord een kleine vier jaar geleden het college juist sprak over woningen bouwen voor alle doelgroepen, en op te willen komen voor elke Zoetermeerder. Opnieuw Beij; ‘Voorheen wekte het college in ieder geval nog de intentie dit te willen doen. Nu lijkt het ze allemaal niet meer uit te maken. En de gemeenteraad slikt dit gewoon als zoete koek. Dit voelt niet als een afscheidskado voor onze inwoners, maar als een Judaskus’.

Zoetermeer 2040 werd gepresenteerd als een breed omvattend plan van aanpak voor de toekomst van de stad. Maar volgens de SP viel het met de breedte van het plan wel mee. Beij; ‘Als je het gehele plan leest gaat het ongeveer voor 80% over toekomstige woningbouw in de stad en maar een heel klein gedeelte gaat over zaken als groen en openbare ruimte. Van de SP, PvdA en FvdB mocht dit plan de prullenbak in.

Foto: Annemiek Kamphuis

U bent hier