h

Veel vragen over de sluiting van buurtcentrum De Vlieger!

7 augustus 2021

Veel vragen over de sluiting van buurtcentrum De Vlieger!

Foto: Pixaby gratis foto

Met verbazing las de SP-fractie het artikel in het Algemeen Dagblad editie Zoetermeer van 30 juli 2021 dat buurtcentrum De Vlieger op 1 september 2021 haar deuren gaat sluiten en ondergebracht zal worden bij inZet, een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg en welzijn, aan de Nathaliegang in Zoetermeer.

Buurtcentra zijn bedoeld als ontmoetingsplek voor mensen om sociale contacten te onderhouden, eenzaamheidsgevoelens te verdrijven en creatieve vaardigheden uit te oefenen, ook spel en vermaak spelen daarin een grote rol. Een buurtcentrum is dusdanig ingericht dat aan die behoeften kan worden voldaan. Mensen moeten zich in een buurtcentrum ook in een ongedwongen sfeer kunnen vermaken.

inZet is geen buurtcentrum en zal dat ook nooit worden, simpel omdat het product van inZet en een buurtcentrum anders zijn. Dat blijkt eigenlijk nu al omdat bepaalde activiteiten wegens ruimtegebrek niet meer kunnen worden voortgezet.

De SP is van mening dat na het zomerreces deze kwestie op de agenda van de Raad dient te worden gezet teneinde de mogelijkheden te onderzoeken genoemd buurtcentrum te behouden voor de inwoners.

Gezien de overvaltaktiek waarop de Raad nu door het college wordt getrakteerd verzoeken wij het College alle mogelijke middelen aan te wenden om sluiting te voorkomen per 1 september 2021 en  de besluitvorming van de raad na het zomerreces af te wachten.

De fractie van de SP heeft naar aanleiding hiervan dan ook de volgende vragen aan het college. De vragen kunt u inzien in de bijlage. 

U bent hier