h

Geen rust, maar reuring!

5 juli 2022

Geen rust, maar reuring!

Foto: Annemiek Kamphuis

Tijdens het debat over behoud van een compleet Langeland Ziekenhuis waren de raadsleden het helemaal met elkaar eens. Vóór behoud van een compleet ziekenhuis. VVD opperde zelfs het plan om eventueel het ziekenhuis te kopen. En dan te bedenken dat diezelfde VVD de motie, ingediend door de SP, voor het verhogen van het minimumloon naar € 14 voor mensen die voor de gemeente werken, te duur vond.

De woorden actie voeren zijn herhaaldelijk genoemd door verschillende partijen. Dat is hard nodig om druk te zetten op de zorgverzekeraars CZ en Menzis die over onze gezondheid beslissen. Een fout systeem natuurlijk en dat is duidelijk te merken, nu door de sluitingen van kleine ziekenhuizen en acute geboortezorg in andere ziekenhuizen in onze regio de druk op andere ziekenhuizen steeds groter wordt. Marktwerking in de zorg werkt niet en daarom blijft de SP pleiten voor een Nationaal Zorgfonds.

Foto: Annemiek Kamphuis

Voorafgaand aan het debat hebben, op verzoek van de SP, een zestal belanghebbenden ingesproken. Verloskundigen en de vicevoorzitter van de plaatselijke huisartsenvereniging schetsten wat de gevolgen van sluiting kunnen zijn.  Dit waren soms schokkende voorbeelden.  Nog meer motivatie om met ons allen te strijden voor de broodnodige complete zorg in Zoetermeer. Het liefst zo snel mogelijk. Afgesproken is dat de SP met een datum komt.

Geen rust maar reuring!

U bent hier