h
4 maart 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Jan Velner, de nummer 1 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Actief voor de SP sinds 2001 in diverse rollen, waaronder raadslid en momenteel commissielid. Jan vindt betaalbaar wonen erg belangrijk. Wonen is een recht. Naar behoefte bouwen is noodzakelijker dan naar percentages bouwen. Zoetermeer is voor ons allemaal! Dus ook voor de verpleegkundige, politieagent, horecamedewerker of uitkeringsgerechtigden. De coronacrisis heeft aangetoond dat de tweedeling tussen arm en rijk alleen maar groter is geworden. Armoede is verergerd, schulden namen toe, er zijn verschillen in onderhoud van wijken. Net als in heel Nederland is dat ook in Zoetermeer het geval. SP vindt dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen, een inkomen kunnen verwerven, woonruimte kunnen vinden en gelukkig kunnen worden in Zoetermeer. Wij willen dat de gemeente zich blijft inzetten om geen mensen buiten de boot te laten vallen. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van zorg en kwetsbare groepen, investeren in achterstandswijken, mensen helpen met laagdrempelige schuldhulpverlening. Solidariteit en saamhorigheid zijn nodig om de gelijke kansen te kunnen bewerkstelligen. Als SP maken wij dit soort zaken concreet naar plannen die wij graag voor de stad willen zien. We zijn voor cultuur en willen het Poppodium Boerderij graag behouden. We verliezen veiligheid niet uit het oog en willen meer agenten op straat dan boa’s. We zijn niet voor diftar maar dat is ondertussen al wel duidelijk. Meer jongerenwerkers zijn essentieel voor onze jongeren. SP zet de mens centraal!

Lees verder
27 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Monique van Damme, de nummer 2 op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze is 1 jaar lid van SP Zoetermeer en we hebben haar leren kennen bij de Vestia acties. Ze is een strijdster in hart en nieren, betrokken en geeft niet snel op. Monique vindt laagdrempelige politiek erg belangrijk en wil mensen een stem geven door samen verbeteringen voor mensen af te dwingen bij grote bedrijven en instanties. Ze is een kleine zelfstandige en haar hart ligt bij de kleine ondernemers. De politiek moet meer oog krijgen voor belangen en problemen van kleine bedrijven. Het midden en kleinbedrijf zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Lokale ondernemers moeten meer hulp krijgen onder meer door aanbestedingen voortaan mkb vriendelijk te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. Zie rapport ‘100% hart voor de Zaak’. Monique wil zich hier graag voor inzetten en meedenken met innovatieve ondernemers binnen Zoetermeer.

Lees verder
26 februari 2022

Voor betaalbare woningen in Zoetermeer!

Foto: Monique van Damme

Foto: Hans van Riel
Lees verder
22 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Jan Boin is nummer 3 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is 11 jaar actief voor de SP; 5 jaar als commissielid en raadslid. Jan vindt het sociaal domein erg belangrijk. Daarom trekken de werkzaamheden voor de hulpdienst en recent het algemeen meldpunt Jan zo aan. SP Zoetermeer heeft een algemeen meldpunt geopend. Mensen kunnen zaken melden via onze site; zoetermeer.sp.nl.  Jan is de coördinator van de hulpdiensten en zijn expertise als voormalig juridisch medewerker en informatiemanagementmanager en draagkrachtige komen hier goed van pas. Jan vindt het belangrijk dat iedereen heerlijk kan vertoeven in Zoetermeer, nu en in de toekomst. Een Zoetermeer voor ons allemaal. Een eerlijk en sociaal Zoetermeer waar mensen met minder inkomen op de eerste plaats dienen te staan, waar je  veilig over straat kunt lopen zonder te worden lastiggevallen, wat verkeersveilig is en waar je fijn kunt recreëren en zwemmen zonder blauwalg om je heen, goed kunt wonen, ook voor de minder draagkrachtige onder ons. Uiteraard mag voldoende speelgelegenheid voor onze kinderen niet ontbreken.

Lees verder
22 februari 2022

Van commercieel schuldhulptraject naar gemeentelijk schuldhulptraject!

Foto: Maurits Gemmink

Op 21 januari heeft onze fractie vragen aan het college gesteld inzake de schuldhulpverlening door de gemeente Zoetermeer. Aanleiding was een artikel dat in de Algemeen Dagblad was verschenen waarin  stond dat de gemeente Dordrecht de commerciële schuldhulpverlening had beëindigd en in handen had gesteld van gemeentelijke functionarissen. Uit dit project kwam naar voren dat mensen met schulden op deze manier veel beter uit waren dan bij de commerciële cowboys die ook nog eens een graantje wilde meepikken in de shit waarin deze mensen zich al bevonden. De SP-fractie heeft toen besloten vragen te stellen aan het college of iets dergelijks in onze gemeente eventueel ook mogelijk is. De antwoorden op deze vragen aan het college zijn nog niet binnen. Ondertussen komen via diverse media nu ook berichten binnen over deze wijze van schuldhulpverlening die ik jullie niet wil onthouden.

Lees verder
19 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Annemiek Kamphuis; nummer 4 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze woont op Valentijnsdag 3 jaar in Zoetermeer en is bijna 3 jaar actief voor afdeling Zoetermeer.  Annemiek is meer een doener dan een prater en ze houdt van actievoeren om sociale verbeteringen af te dwingen. Haar hart ligt bij de jeugdzorg. Ze vindt goede jeugdzorg noodzakelijk en vindt het onvoorstelbaar dat er flink is bezuinigd op de broodnodige zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen. De gemeente loopt leeg op de jeugdzorg en het wordt steeds moeilijker om zorg te krijgen. Annemiek blijft hier aandacht voor vragen.                                                                Ze is bestuurder geweest van RondomAutisme in Doetinchem en gaat zich inzetten om in Zoetermeer een laagdrempelige basisvoorziening  op te zetten waarbij informatie, advies en ondersteuning geboden zal worden aan mensen met ( een vermoeden van) autisme en hun naasten. Ze is ervaringsdeskundige en wil haar kennis inzetten.

Lees verder
15 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Hans van Riel is nummer 5 op onze lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. In de periode 2002 – 2006 was Hans raadslid. Tot volle verbazing van Hans is het Diftar plan weer aan de orde. Dat was in 2002 geen goed idee en nu in 2022 nog steeds niet. Naast een vast tarief ga je daarnaast betalen per extra levering! Ook zorgt Diftar voor afvaldumping en vervuiling van recyclebaar afval. 

Lees verder
13 februari 2022

Voor AOW en Pensioen! #Strijdmee#StemSP#Lijst7

Foto: Marga Berendse

Foto: Annemiek Kamphuis
Lees verder
6 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Daniël Westhoek is nummer 6 op onze lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij heeft van 2006 tot en met 2017 in de gemeenteraad gezeten en kent de klappen van de zweep. Daniël vindt het belangrijk om inwoners veel meer te betrekken bij belangrijke besluiten. Zijn motto is dan ook met en voor de inwoners van Zoetermeer. De zorg moet bereikbaar blijven en indien nodig strijdt Daniël weer voor het enige ziekenhuis in Zoetermeer, waarbij ook de spoedeisende hulp 24 uur per dag open is.

Lees verder
3 februari 2022

EVEN VOORSTELLEN!

Foto: Wendy Kops

Mustapha El Moubarak is nummer 7 op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is ongeveer 13 jaar lid van de SP. Mustapha vindt het belangrijk dat mensen gaan stemmen, natuurlijk op de SP. SP is een partij met transparantie en visie om de problemen die Rutte de afgelopen jaren heeft veroorzaakt op te lossen. Mustapha vindt de ontkoppeling van de AOW van minimumloon stijging schofterig. Zaterdag 12 februari is Mustapha samen met partijgenoten, gepensioneerden en ouderenorganisaties te vinden in Utrecht om te demonstreren voor de AOW en je pensioen.

Lees verder

Pagina's