h

Uitbetaling energie toeslag.

10 november 2023

Uitbetaling energie toeslag.

Foto: Pixaby gratis foto

3 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Vanaf dat moment konden Gemeenten kunnen daardoor beginnen om huishoudens op of net boven het sociaal minimum te helpen met de hoge energiekosten. De gemeente
Rotterdam heeft al bekend gemaakt half oktober te gaan uitbetalen (bron: Energietoeslag
2023 kan worden uitbetaald - Gemeente.nu).
Daarnaast hebben niet alleen huishoudens die onder de armoedegrens leven geldzorgen.
Ook gezinnen met een inkomen van 120 tot 130 procent van de armoedegrens ervaren vaak geldzorgen, bijvoorbeeld door schuldenproblematiek, stijgende vaste lasten,
achterblijvende inkomens en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
De SP heeft vorige week telefonisch contact met de gemeente gehad hierover en daarin werd gezegd dat Zoetermeer momenteel het proces aan het inrichten is en dat het nog niet bekend is hoe lang dit gaat duren en of de uitbetaling automatisch gaat plaatsvinden. We vinden het schandalig dat de uitbetaling van het tweede deel van de energietoeslag pas in januari gaat plaatsvinden en hebben het college dan ook opgeroepen om op dit punt te versnellen. 

 

SP Zoetermeer heeft mondelinge vragen gesteld. Zie bijlage. Dit zijn de antwoorden:

  • Rotterdam is vooruitgelopen op de wetgeving van Den Haag en heeft doelbewust een financieel risico genomen
  • Bedrag dat nodig is om onze inwoners, die op 120% zitten van het sociaal minimum, is lager dan Zoetermeer daarvoor nodig heeft (de groep die gecompenseerd gaat worden is nu dus nog niet bekend).
  • Raadsvoorstel komt in december naar de gemeenteraad toe (kan dan ook nog aangepast worden door een raadsmeerderheid op bepaalde punten)
  • Eind januari volgt dan hoogstwaarschijnlijk de uitbetaling                                    

U bent hier