h

Schriftelijke vragen gesteld over het afvalbeleid.

19 maart 2021

Schriftelijke vragen gesteld over het afvalbeleid.

Foto: Annemiek Kamphuis

“Dankzij de kringloopwinkels kunnen we twee doelen realiseren: hergebruik grondstoffen en daarmee een kleinere afvalberg en uit de opbrengst van de goederen het ondersteunen van goede doelen in Nederland en daarbuiten. Dat vinden wij een goede zaak”, aldus Ivan Beij, fractievoorzitter SP Zoetermeer.

In Zoetermeer zijn er kringloopbedrijven onder andere Stichting Pelgrimshoeve en Vincentiusvereniging, die zich bezighouden met het inzamelen van goederen om deze weer een tweede leven te geven.  In het afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021, dat on hold is gezet door een nog te houden referendum, worden deze partijen aangemerkt door de ODH (Omgevingsdienst Haaglanden) als bedrijf. Hierdoor worden zij, als dit plan tot uitvoering komt, geconfronteerd met een extra heffing waardoor de uiteindelijke opbrengst lager zal zijn. Dat zou voor een aantal kringloopbedrijven een reden kunnen zijn om hiermee uiteindelijk te stoppen. In het beleidsplan staat ook aangegeven ‘met de kringlooporganisaties wordt het gesprek aangegaan om de overlast tot een minimum te beperken en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken om grofvuil- en kringloopstromen in goede banen te leiden’.

De SP vindt het vreemd dat je in het nieuwe plan de kringloopwinkels al wel confronteert met een extra heffing voor overtollige goederen die geen tweede leven krijgen maar daarover nog wel met hen in gesprek moet. We hebben daarom vragen gesteld.

Bijlage: 

U bent hier