h

Internationale vrouwendag! #08maart

8 maart 2021

Internationale vrouwendag! #08maart

Foto: Pixaby gratis foto

Het is internationale vrouwendag vandaag! Een dag die moet gaan over gelijke kansen voor alle vrouwen. Over het mogelijk maken van 4 dagen gratis kinderopvang. Over eerlijk ouderschapsverlof. Over de pil in het basispakket. Over eerlijke beloning, want nog steeds verdienen veel vrouwen minder dan mannen, terwijl ze precies hetzelfde werk doen. Maar eerlijke beloning betekent ook meer waardering voor de beroepen waar veel vrouwen in werken. De vaak cruciale beroepen, die zij doen tegen een té lage loon. Vrouwen verdienen meer dan applaus voor het werk dat zij doen. En tegen alle vrouwen en mannen zeg ik: laten we dit regelen!

"We moeten niet met zalvende woorden gaan spreken, zegt Renske Leijten, "we moeten het noemen wat het is". Over seksuele intimidatie in het grote emancipatiedebat georganiseerd op internationale vrouwendag. "Gelijke beloning van vrouwen en mannen voor hetzelfde werk, laten we dat regelen". Uitspraak van Renske in hetzelfde debat.  

Internationale vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Deze dag is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van vrouwenkiesrecht en arbeid. 

https://youtu.be/NrUqhyf4wjk

U bent hier