h

Onze afdeling heeft weer een hulpdienst!

6 mei 2021

Onze afdeling heeft weer een hulpdienst!

Vanaf vrijdag 07 mei heeft onze afdeling weer een hulpdienst. Ons team bestaat uit Jan Boin, coördinator, Henry van de Ham en Annemiek Kamphuis.

Na een telefonische afspraak kunt u met ons team een persoonlijk contact regelen. Vaak is het echter beter om uw vraag of probleem eerst via de mail aan ons kenbaar te maken. Op deze wijze zijn wij namelijk voor u komt al op de hoogte van uw vraag of probleem en kunnen wij ons vooraf oriënteren, bovendien geeft het tijdswinst.

Uw privacy is gewaarborgd. De door u verstrekte gegevens zijn alleen bekend bij het team van de hulpdienst en worden indien nodig ook alleen daar gearchiveerd. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere leden van de partij. In voorkomende gevallen bijvoorbeeld wanneer wij onze volksvertegenwoordiger moeten raadplegen zal dat volstrekt geanonimiseerd gebeuren en dan alleen nog met uw toestemming.

Foto: Pixaby gratis foto

Wij zijn natuurlijk een politieke partij en dat houdt dus in dat onze hulpverlening ook daaraan gerelateerd is. Problemen in de privé sfeer bijvoorbeeld echtscheidingen en huishoudelijke aangelegenheden vallen dus niet in het kader van onze dienstverlening. Dat geldt ook voor strafzaken en andere zaken waarbij de bijstand van een advocaat vereist is. Verder voeren wij geen processen in uw naam. Bij een collectieve aangelegenheid kan hier eventueel van worden afgeweken. Wij vullen geen belastingformulieren in. Er zijn andere instanties die dat voor u kunnen organiseren.

Wij gaan samen met u uw hulpvraag in kaart brengen, wat is de kern van uw probleem, kunnen wij dit probleem binnen de hulpdienst oplossen of blijkt het nodig advies in te winnen bij een andere hulpinstantie die over meer expertise beschikken. Wij verlangen wel enig eigen initiatief, indien mogelijk, bij het oplossen van uw probleem, wij ondersteunen u daarbij.

Onze dienstverlening is kosteloos. Wij verlangen zelfs niet dat u lid van onze partij bent.

U bent hier