h

Blij met referendum, inwoners kunnen hun stem laten gelden.

7 april 2021

Blij met referendum, inwoners kunnen hun stem laten gelden.

Foto: Pixaby gratis foto

”Afval is een gezamenlijk probleem dat samen opgelost moet worden. Door te zorgen voor goede nascheiding van afval, door de verpakkingsindustrie en supermarkten te dwingen minder verpakkingen te verkopen”.-Jan Velner, commissielid SP Zoetermeer.

Foto: Pixaby gratis foto

Het coalitieblok GroenLinks, D66, VVD en LHN hebben op 14 december 2020 via een schriftelijke stemming voor het afval en grondstoffenbeleidsplan 2021 gestemd. De oppositiepartijen waren terecht tegen. Het is een onderwerp dat GroenLinks koste wat kost wilde binnenhalen. Een tijd geleden waren ze niet voor diftar, nu inmiddels wel evenals D66.

" Voor velen is 1 x per 4 weken te weinig voor de grijze bak, zelfs met een oranje voor plastic erbij. Het is vies en stinkt; nog los van een luier situatie! Het onderzoek naar nascheiding is niet eens afgerond en er wordt wel geld uitgetrokken voor de bakken en 'afvalcoaches'. Andere gemeenten (Leiden, Waddinxveen, Gouda, Rotterdam, Den Haag etc.) zijn juist van bronscheiding afgestapt. Het Diftar beleid is niet uitgewerkt en burgers, en de raad, zijn niet ingelicht over de kosten."  - Dani Scheffer, initiatiefnemer referendum.

"Ik onderteken omdat de gemeente Zoetermeer weer eens dure adviesbureaus inschakelt terwijl er al gemeenten zijn die afval scheiding door burgers allang weer afgeschaft hebben. Er zal afval gedumpt worden en er zal afval in bakken van anderen burgers gaan verdwijnen. Hoe kun je als gemeente zo dom zijn”.-inwoner Zoetermeer

Dani Scheffer heeft net als vele andere Zoetermeerders gebruik gemaakt van de democratie en een verzoek tot referendum ingediend. Dinsdag 06 april stemde de raad ermee in en op 16 maart 2022, tegelijkertijd met de raadsverkiezingen, is het zover.

SP Zoetermeer is blij dat er een referendum komt. Met ons vinden veel inwoners diftar geen goed idee. Steeds meer gemeentes nemen afscheid van diftar. Recent stemde ook Arnhem bij het referendum niet voor het betalen per afvalzak. Veel inwoners van Arnhem hebben zich rot geërgerd aan de vuilnisbelten rond flatcontainers die groter werden toen Arnhem het systeem invoerde. SP Zoetermeer wil geen diftar. Het kan werken in een gebied met veel laagbouw en sociale controle maar niet in steden met hoogbouw. Nu stellen ze weer opnieuw diftar voor en dezelfde problemen komen weer bovendrijven. De echte vervuilers, de verpakkingsindustrie en de supermarkten, gaan vrijuit. SP vond het in 2002 geen goed idee en nu in 2020 nog steeds niet.

Onderbelicht is het feit dat dankzij het nieuwe afvalbeleid de gevolgen voor de kringloopwinkel groot  zijn. Ze worden gezien als bedrijven en als gevolg daarvan geconfronteerd met een extra heffing waardoor de uiteindelijke opbrengst lager zal zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de goede doelen die door de opbrengst bij de Pelgrimshoeve en het Schuurtje van Vincentius worden gesteund.

“Nu het nieuwe afvalbeleid is opgeschort in afwachting van het referendum, heeft het stadsbestuur mooi de tijd om eens met de kringloopwinkels te praten”, Ivan Beij, fractievoorzitter SP Zoetermeer. “Want het heeft flinke gevolgen. Misschien voor een aantal onder hen een reden om hiermee uiteindelijk te stoppen met alle gevolgen van dien”.

 

U bent hier