h

De gemeenten lopen leeg op jeugdzorg, in Zoetermeer is het niet anders.

12 december 2021

De gemeenten lopen leeg op jeugdzorg, in Zoetermeer is het niet anders.

Foto: Pixaby gratis foto

In de jeugdzorg staan vrijwel alle financiële seinen op rood. Desondanks zien binnen- en buitenlandse investeringsfondsen jeugdzorg als een aantrekkelijke markt. De Nederlandse jeugdzorg is onvoldoende beschermd tegen op winst beluste investeerders, stellen deskundigen.

Follow The Money, een Nederlandse onafhankelijke nieuwswebsite voor financieel-economisch onderzoeksjournalistiek, heeft onderzoek gedaan naar de financiën van jeugdzorgbedrijven.

Het is opmerkelijk dat (buitenlandse) private-equitypartijen investeren in jeugdzorgbedrijven! Investeerders zien geld in een sector waarop gemeenten leeglopen. Jeugdzorg wordt met publiek geld betaald en een overname met voornamelijk geleend geld (zoals gangbaar is bij private-equitypartijen) is niet zonder risico. Als het misgaat, ligt de rekening mogelijk bij de belastingbetaler. Daarbij bestaat in de jacht op rendement het risico dat op juist de zorg gekort wordt.

Voorstanders wijzen op de voordelen van private equity in de zorg: de ‘markt’ is nu zo versnipperd, dat dit soort overnames juist gewenst zijn. Daarnaast kan menig jeugdzorgbedrijf nog wel wat leren van de strakke bedrijfsvoering, gericht op efficiency.

Voor dit artikel sprak Follow the Money met elf (oud-)medewerkers van Mentaal Beter, een GGZ instelling. Ze bestudeerden de jaarrekeningen, rapporten en vroegen vier hoogleraren (gezondheids-)economie om een second opinion.

Daarnaast benaderde Follow the Money het Franse investeringsbedrijf Apax, NPM Capital en Mentaal Beter. Zij weigerden de vragen te beantwoorden. Holland Capital wilde alleen een gesprek op de voorwaarde dat het citaten kon terugtrekken uit het artikel als de participatiemaatschappij zich niet kon vinden in de context. Daarmee is Follow the Money niet akkoord gegaan. Holland Capital beantwoordde wel een aantal vragen per mail.

In Zoetermeer is het niet anders. Er is tot december 2020 nog niet bezuinigd op jeugdzorg in Zoetermeer, omdat de gemeente een zorgplicht heeft. In Zoetermeer is de afgelopen 6 jaar ingrijpend bezuinigd op alle andere terreinen en er zijn flinke lastenverhogingen doorgevoerd om de rekeningen van de jeugdzorgaanbieders te kunnen betalen. Cultuur is daar de dupe van evenals de jongerenwerkers, armoedebestrijding en bibliotheken, veiligheid en wegen schoon houden. En ga zo maar door. Dit is voor geen enkele gemeente vol te houden. Er is nog geen zorgstop maar ouders merken het al wel. Jeugdzorg krijgen is erg moeilijk geworden.

SP Zoetermeer heeft vragen gesteld over de enorme winsten in de jeugdzorg.

Link van het artikel FTM

https://www.ftm.nl/artikelen/overnamegekte-leidt-tot-jeugdzorgreuzen?share=XVOse2PkIwsKN8SqwzLYAfa03WgS4G1mj3rUcArV6w6vfd2XovRbekioSKGl

Onderstaand de bijlage met de vragen over de winsten van de jeugdzorgaanbieders.

 

 

U bent hier