h

Blog

9 november 2014

Eerlijke huurprijzen

Tijden het begrotingsdebat heeft de SP het college verzocht in overleg te gaan met woningbouwcorporaties over de leegstand in de vrije sector woningen. Soms staan deze woningen meer dan een jaar leeg. Blijkbaar wordt er een te hoge huur gevraagd, waardoor die woningen niet aantrekkelijk zijn. In veel van deze gevallen zijn het de woningcorporaties die de woningen verhuren. De SP vindt dat deze geprikkeld moeten worden. In het uiterste geval zou de gemeente een heffing kunnen voorstellen om de te hoge prijs te beïnvloeden. Deze woningen moeten terug in het sociale woningbestand. Het college heeft inmiddels laten weten dat zij het wel een aardig voorstel vindt, maar ontraad de raad toch het voorstel aan te nemen. Het college vreest namelijk dat woningbouwcorporaties dan maar over gaan tot het verkopen van woningen. Dat zou heel goed kunnen zijn, en daarom ben ik ervoor om de verkoop van sociale woningen te verbieden.

Lees verder
8 november 2014

Demonstratie "Red de Zorg"

Vandaag was ik samen met SP-ers en FNV-ers aanwezig bij de demonstratie van de FNV in Den Haag. De demonstratie was gericht tegen het afbraakbeleid van het kabinet op het gebied van de zorg. De huidige plannen hebben tot gevolg dat de kwaliteit van de zorg afneemt en vele tienduizenden medewerkers in de zorg hun baan zullen verliezen. Hieronder een sfeerverslag van de geslaagde actiedag.

Lees verder
7 november 2014

Huiswerk voor de Gemeente en HTM

De Randstadrail, het voertuig dat onze stad in verbinding brengt met Den Haag. Soms rijdt hij op tijd, soms ook niet. Iedere Zoetermeerder heeft er een mening over maar feit is dat we niet meer zonder kunnen. Toch, als je eens goed nadenkt, kloppen er een aantal dingen niet. 

Lees verder
31 oktober 2014

Stadsmuseum, meer dan geschiedenis

Afgelopen maandag was ik samen met fractievoorzitter Daniël Westhoek op gesprek bij Jouetta van der Ploeg, directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer. Aanleiding van ons bezoek was een noodkreet van het Stadsmuseum dat wanneer er geen extra subsidie wordt gegeven het Stadsmuseum per 1 januari 2015 haar deuren moet sluiten.

Lees verder
24 oktober 2014

De kerktoren van de Oude Kerk

De afgelopen dagen stond het in alle media en zelfs EenVandaag heeft er aandacht aan besteed. De kerktoren van de Oude Kerk in de Dorpsstraat is grondig aan renovatie toe, anders is de toekomst ervan niet zeker. De huidige gebruiker van de kerk, de Protestantse Kerkgemeenschap Zoetermeer, kan de kosten voor het herstel van de kerktoren, die naar schatting € 560.000 bedragen, niet dragen.

Lees verder
4 december 2013

In actie voor koopkracht en echte banen

Afgelopen zaterdag zijn zo'n 25 mensen samen met de SP naar Utrecht afgereisd om actie te voeren voor koopkracht en echte banen. Samen met 10.000 andere mensen demonstreerden we tegen de bezuinigingen van het kabinet en pleiten we om in deze tijden juist te investeren.

Lees verder
30 november 2013

Werkbezoek woonwagenkamp Bleiswijkseweg

In juni, voor het zomerreces, hebben enkele bewoners van woonwagens in Zoetermeer ingesproken over een uitsterfbeleid dat de overheid voert met betrekking tot het aanbieden van standplaatsen voor woonwagens. Er is met de insprekers afgesproken om hier in het najaar van 2013 nader over te spreken.

De bespreking heeft recentelijk in de commissie ruimte plaatsgevonden. Uit deze bespreking met bewoners werd mij duidelijk dat er sprake is van een tekort aan standplaatsen en dat de standplaatsen ook nog eens in regio Haaglanden verband worden uitgegeven. De kans dat families op één kamp bij elkaar blijven wonen is daarmee zeer klein. Ook werd mij uit de discussie duidelijk dat er een groot verschil zit in het aantal standplaatsen dat gerealiseerd kan worden aan de Bleiswijkseweg. Het college heeft als standpunt dat daar nog maar twee standplaatsen te realiseren zijn. De bewoners spreken echter van een totaal van tien standplaatsen. In dat kader spreken de bewoners dan ook van een gericht uitsterfbeleid van de overheid. Het grote verschil van inzicht is voor mij reden om eens een werkbezoek te brengen aan het woonwagenkamp aan de Bleiswijkseweg. 

Lees verder
16 november 2013

Strijd tussen basisscholen

Deze week mocht ik wederom jurylid zijn bij een debat tussen basisschoolleerlingen. Vorige week waren het leerlingen van dezelfde school die met elkaar in debat gingen. Deze keer was het een ware strijd tussen drie basisscholen uit Zoetermeer, te weten De Tjalk, De Saffier en De Piramide. 

Lees verder
6 november 2013

Leerlingen gaan met elkaar in debat

Vandaag vonden in de raadzaal van Zoetermeer meerdere debatten plaats tussen Zoetermeerse jongeren. In de ochtend waren het leerlingen van de basisschool Da Vinci en in de middag was het de beurt aan studenten van het ID college.
 
Lees verder
25 april 2013

De Lange Mars voor een menswaardig bestaansminimum

De SP Zoetermeer ondersteunt het initiatief om de Dag van de Arbeid in te zetten als protest tegen de huidige kabinetsplannen. Interesse om mee te gaan? Neem dan contact op met Goran Rashid via r.goran@sp-zoetermeer.nl.

Lees verder

Pagina's

U bent hier