h

Jongerenwoningen en vertrouwen in de politiek

15 maart 2017

Jongerenwoningen en vertrouwen in de politiek

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Gemeenteraad van Zoetermeer in heeft gestemd met een voorstel van het College om het aanvankelijke besluit om in de voormalige stadhuistoren 90 jongerenwoningen te vestigen te wijzigen in de ombouw naar een veel kleiner aantal luxueuze koopappartementen in deze toren. Dit raadsbesluit, waartegen de SP zich een zeer felle tegenstander betoonde, zal het vertrouwen in de politiek in het algemeen weer geen goed doen.

U zult ook weten dat in Zoetermeer een hoge woningnood heerst voor mensen die een sociale huurwoning willen betrekken. Die woningnood begint sterk te lijken op de situatie, zoals die in Nederland kort na de tweede wereldoorlog heerste. Terug in de tijd dus vooral dankzij het kabinetsbeleid, waardoor de geprivatiseerde woningcorporaties met een zekere graagte een groot deel van het woningbestand in de verkoop gingen gooien. Winstmaximalisatie is immers nu het doel. De woningnood is vrij algemeen voelbaar bij mensen met een lager en middeninkomen. Bij jongeren is deze nood zeer hoog. Naast het tekort aan woningen heeft dat ook veel te maken met het feit dat veel jongeren die voorheen nog over een koopwoning konden denken, dat helemaal niet meer kunnen als gevolg van de hoge eisen die banken zijn gaan stellen voor hypotheekverstrekking.

De SP vond het dan ook wel een goede zaak dat de gemeente had besloten de stadhuistoren voor jongerenwoningen te reserveren.

Wat gebeurt er echter? De aannemer Dura Vermeer die toch al bezig met de renovatie van het stadhuis doet (toevallig?) een bod van € 950.000 op de stadhuistoren (wat natuurlijk een schijntje is voor zo’n groot en jong gebouw) mits daarin luxe appartementen gebouwd kunnen worden. Verantwoordelijk wethouder Kuiper van Volkshuisvesting vindt dit dermate aantrekkelijk dat hij een net uitgebracht bod van een andere projectontwikkelaar voor de geplande 90 jongerenwoningen niet eens meer wil bestuderen, maar het  College zomaar met een raadsvoorstel laat komen om het aanbod van Dura Vermeer te accepteren. Eén van de argumenten die hij daarvoor in de raadsvergadering gebruikt (ja, het is heus waar) is dat het uitzicht vanuit de stadhuistoren voor jongeren veel te mooi is. Tijdens de behandeling in de Raad geeft hij blijk nog geen minuut te hebben nagedacht over wat er nu met de 90 afgesproken jongerenwoningen moet gebeuren.

Een grote meerderheid van de Raad is echter met het voorstel akkoord gegaan. Het aanzien van de politiek zal daarmee in de ogen van velen weer aanzienlijk gedaald zijn (beloven, beloven, maar doen?; handjeklap met grote ondernemingen?) Gelukkig is de SP, die zich met steun van enkele andere partijen genoodzaakt zag een motie van treurnis in te dienen, wèl te vertrouwen.

Zie ook:

U bent hier