h

Sfeerverslag XXII SP Congres

15 januari 2017

Sfeerverslag XXII SP Congres

Zaterdag 14 januari vond het XXII SP congres plaats in de Koepelhal te Tilburg. Het congres stond geheel in het teken van de komende Tweede Kamerverkiezingen. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma stonden op de agenda. Na een grondige voorbereiding in de afdeling met meerdere ledenvergaderingen is een afvaardiging van de afdeling Zoetermeer, bestaande uit Ewout, Eugène, Wim, Goran, Mehmet, Ineke, Olga en Daniël naar Tilburg afgereisd. 

Foto: Daniël Westhoek
Op weg naar de Koepelhal

Na 3x keer overstappen op een andere trein kwamen wij rond 9:30 aan in Tilburg. Hier werden wij verwelkomt door winters weer. Samen met vele andere SP-ers liepen wij door het winterse weer richting de Koepelhal. Bij de ingang stonden nog enkele vertegenwoordigers van Evo, belangenorganisatie voor logistiek om SP-ers hun standpunten inzake de logistieke sector kenbaar te maken. Eenmaal binnen werden wij zoals altijd verwelkomt met muziek. 

Foto: Daniël Westhoek
Goran, Olga en Eugène zitten er al klaar voor

Na koffie/thee en een muffin ging de zaal open. Als eerste mochten de afdelingen spreken over het concept verkiezingsprogramma. Namens de afdeling Zoetermeer deed Daniël het woord. Hij vroeg aandacht voor een tweetal ingediende wijzigingsvoorstellen die de afdeling heeft ingediend, maar die zijn afgewezen door het partijbestuur. Ons eerste voorstel had betrekking op het instellen van een full-time werkwerk van 32 uur met behoud van loon, om zo de arbeid eerlijk te verdelen ben werkloosheid te verlagen. Het tweede voorstel had betrekking op het opnemen in het verkiezingsprogramma dat de SP stappen gaat zetten om de monarchie af te schaffen en te komen tot een echte democratische staatsvorm, een republiek.

Ons eerste voorstel heeft het helaas niet gehaald. Ons tweede voorstel ook niet, maar een voorstel met soortgelijke strekking van de afdeling Amsterdam heeft het wel gehaald. Daar zijn wij als afdeling natuurlijk ook zeer tevreden over.

Na het verkiezingsprogramma kwam de kandidatenlijst aan de orde. Ook hier heeft Daniël namens de afdeling gesproken. SP Fractievoorzitter in Rotterdam, Leo de Keijn, had zich tegenkandidaat gesteld tegen de door het partijbestuur voorgedragen SP fractievoorzitter Bart van Kent. (Ter info voor de lezer: binnen de SP kan je jezelf alleen tegenkandidaat stellen. Wordt de tegenkandidaat gekozen dan valt de andere kandidaat volledig van de lijst af). De afdeling Zoetermeer heeft de tegenkandidatuur van Leo de Kleijn gesteund. De afdeling kent Leo de Kleijn als een echter straatvechter die dit geluid als geen ander ook kan vertalen naar een politieke arena. Als afdeling zien wij graag meer van dit soort leden hoog op de lijst. Na stemming heeft uiteindelijk Bart van Kent gewonnen. Natuurlijk wenst de afdeling Bart van Kent ook veel succes als hij gekozen wordt.

Daarna moest er gestemd worden over meer dan 600 wijzigingsvoorstellen. Dat was een lange zit met heel veel keer de hand opsteken om kenbaar te maken of wij als afdeling voor of tegen een wijzigingsvoorstel waren. 

Rond 17:30 was het congres ten einde. Wij hebben als afvaardiging van Zoetermeer nog even gezamenlijk wat gedronken en zijn daarna weer richting Zoetermeer gegaan.

Namens de afvaardiging,
Daniël Westhoek

Zie ook:

U bent hier