h

Blog

2 december 2010

Een verhelderend werkbezoek bij Fourstar

Na het Begrotingsdebat sloegen vier partijen de handen ineen. LHN, Groen Links, de SP en de ChristenUnie-SGP vonden dat de langdurige klachten over Fourstar nu eens echt opgelost moesten worden. De toezegging van wethouder Haan om in maart met een memo te komen over de bevindingen van zijn onderzoek juichen we toe, maar de vele vragen die we nog hadden wilden we graag al beantwoord zien. Vandaar een werkbezoek vanmiddag aan Fourstar en een openhartig en constructief gesprek met de directeur.

Lees verder
29 november 2010

Armoede werkt niet

Verslag van de manifestatie armoede werkt niet op 27 november in de brabanthallen in en Den Bosch.

Lees verder
2 november 2010

Achter de centen en procenten zitten echte mensen van vlees en bloed

Het is al weer ruim 6 maanden dat ik me in de gemeentepolitiek nuttig maak. Ik vind het erg bevredigend wat ik doe, vooral ook omdat ik nu wat dichter bij het vuur zit en op die manier probeer mijn steentje bij te dragen om mee te werken aan een betere wereld, al is dat ook maar plaatselijk gericht, maar het is soms ook frustrerend.

Lees verder
25 oktober 2010

SP over de visie binnenstad

Onlangs ben ik genterviewd over de visie op de binnenstad.

Lees verder
29 september 2010

Werkbezoek STAK

Dinsdagavond 28 september heeft de raadscommissie samenleving een bezoek gebracht aan STichting AKtiviteiten verstandelijk gehandicapten (STAK). De STAK is een vrijwilligersorganisatie opgezet en geheel gerund door vrijwilligers. De STAK houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met vrijetijdsactiviteiten voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten die woonachtig zijn in Zoetermeer en omstreken.

Lees verder
28 september 2010

Het wordt allemaal goedkoper hoor mensen

Per 1 januari 2006 werd ons huidige zorgstelsel van kracht. De ziekenfondsen verdwenen en de hele ziekenzorg werd overgeheveld naar de particuliere markt. De overheid verloor hiermee vrijwel alle controle over de gezondheidszorg. Volgens oud VVD minister Hoogervorst zou de markt er wel even voor zorgen dat de kosten in de zorg om laag zouden gaan. Dit zou voor alle burgers financieel gunstig uitpakken. Het wordt allemaal goedkoper hoor mensen

Lees verder
27 september 2010

Toekomst van onze verzorg- en verpleegtehuizen?

Is dit de toekomst van onze verzorg- en verpleegtehuizen als de bezuinigingen nog lang zo doorgaan?

Lees verder
3 september 2010

Watercipressen aan het SOS-geel

Nadat eerder de kleurenbuurt op z'n kop stond door een niet doordacht herontwikkelingsplan van de gemeente was woensdag de beurt aan de commissie ruimte om zijn zegje te doen over de voorgenomen bomenkap.

Lees verder
2 september 2010

Beantwoording vragen Floriadepark

De schriftelijke vragen van de SP over de problematiek in het Floriadepark zijn inmiddels gedeeltelijk beantwoord.

Lees verder
28 augustus 2010

Mini VTC midden in de stad

Het college van B&W heeft het voornemen om maar liefst twee van de drie VTC's (bouwspeelplaatsen) te sluiten. Toen de SP dit bericht te horen kreeg van de vrijwilligers van de VTC ontstond er al snel weer een goede samenwerking. In 2007 hebben de vrijwilligers en de SP ook al succesvol actie gevoerd voor het behoud van de VTC's. De tijd was rijp om weer in actie te komen. Want krap drie jaar later staan de VTC's dus opnieuw onder druk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier