h

Opinie

7 april 2017

"Ik ben een Groninger" en "Ik ben een Zoetermeerder"

President J.F. Kennedy sprak in 1963 de historische woorden “Ich bin ein Berliner”. Hij bedoelde ermee uit te drukken dat hij meeleefde met de Berlijners die in de verschrikkelijke situatie leefden van een door muren in tweeën verdeelde stad.

Lees verder
15 maart 2017

Jongerenwoningen en vertrouwen in de politiek

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Gemeenteraad van Zoetermeer in heeft gestemd met een voorstel van het College om het aanvankelijke besluit om in de voormalige stadhuistoren 90 jongerenwoningen te vestigen te wijzigen in de ombouw naar een veel kleiner aantal luxueuze koopappartementen in deze toren. Dit raadsbesluit, waartegen de SP zich een zeer felle tegenstander betoonde, zal het vertrouwen in de politiek in het algemeen weer geen goed doen.

Lees verder
10 mei 2016

Waarom benoemen iets anders is dan beledigen

De afgelopen week is er enige ophef geweest over mijn veroordeling in hoger beroep voor belediging van Hilbrand Nawijn. Ik heb Nawijn een racist heb genoemd omdat hij verkondigde dat de vrijheid van onderwijs niet voor moslims geldt. In plaats van dat men schande spreekt van deze inperking van de vrijheid van meningsuiting verzand men vooral in gezever over definities en dat je het "fatsoenlijk" moet houden. Er wordt hier echter voorbij gegaan aan waar het hier daadwerkelijk om draait.

Lees verder
11 maart 2016

Het referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne: een lastig dilemma voor links

OP 6 APRIL MOGEN WIJ ALLEN NAAR DE STEMBUS VOOR HET REFERENDUM OVER HET ASSOCIATIEVERDRAG MET OEKRAÏNE. DE SP IS TEGEN DIT VERDRAG EN PROMOOT DAT WIJ TIJDENS HET REFERENDUM TEGEN ZULLEN STEMMEN. OOK IN ZOETERMEER ZAL DOOR SP GEFLYERD WORDEN OM TEGEN TE STEMMEN. NIET IEDEREEN BINNEN DE SP IS HET EENS MET DEZE STELLINGNAME. HET LEEK DE REDACTIE VAN DE AFDELING ZOETERMEER VAN DE SP GEWENST - VOORTVLOEIEND UIT DE GOED DEMOCRATISCHE PRINCIPES VAN ONZE PARTIJ - OM OOK DIT GELUID EENS VOOR HET VOETLICHT TE BRENGEN. MET HET ONDERSTAANDE ARTIKEL LATEN WIJ DIT GELUID HOREN. HET ARTIKEL IS VAN DE HAND VAN LENNART FEIJEN, RAADSLID EN BESTUURSLID SP ZOETERMEER, EN BAS SCHUILING, OUD-RAADSLID SP ZOETERMEER EN THANS WOONACHTIG IN KIEV (OEKRAÏNE). VAN HET OFFICIËLE SP-STANDPUNT ZULLEN WIJ IN DE KOMENDE WEKEN NOG GENOEG TE WETEN KOMEN.

Lees verder
21 februari 2015

Je suis Charlie?

Afgelopen maandag maakte dhr. Tan, zoals dat inmiddels gebruikelijk begint te worden, gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Middels het spreekrecht maakt dhr. Tan over het algemeen zijn ongenoegen kenbaar over het bestuur van de stad. Hierbij zoekt hij graag de grenzen op. In mijn ogen niets mis mee. Een aantal raadsleden heeft hier echter grote moeite mee. Afgelopen maandag kwam het dan ook tot een confrontatie. Dhr. Tan had ongeveer 2 minuten gesproken toen de burgemeester voor de eerste keer ingreep en raadsleden adviseerde maar niet al te veel naar de inbreng van dhr. Tan te luisteren, zijn eigen gedachten dwaalde ook af naar andere dingen. De fracties van Zó Zoetermeer, VVD, Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) en de PvdA vroegen vervolgens om een schorsing om de zaal te kunnen verlaten. Kort na het vervolg van de inbreng van dhr. Tan ontnam de burgemeester dhr. Tan definitief het woord, naar mijn inziens omdat hij een raadslid bij voor- en achternaam noemde. En toen werd ik oprecht boos op de burgemeester over zijn handelen en vroeg ik een schorsing aan. Heel merkwaardig, maar die kreeg ik niet! Als reactie daarop verliet ik met mijn fractie de raadzaal om te spreken over wat zich net in de raadzaal had afgespeeld.

Lees verder
9 november 2014

Eerlijke huurprijzen

Tijden het begrotingsdebat heeft de SP het college verzocht in overleg te gaan met woningbouwcorporaties over de leegstand in de vrije sector woningen. Soms staan deze woningen meer dan een jaar leeg. Blijkbaar wordt er een te hoge huur gevraagd, waardoor die woningen niet aantrekkelijk zijn. In veel van deze gevallen zijn het de woningcorporaties die de woningen verhuren. De SP vindt dat deze geprikkeld moeten worden. In het uiterste geval zou de gemeente een heffing kunnen voorstellen om de te hoge prijs te beïnvloeden. Deze woningen moeten terug in het sociale woningbestand. Het college heeft inmiddels laten weten dat zij het wel een aardig voorstel vindt, maar ontraad de raad toch het voorstel aan te nemen. Het college vreest namelijk dat woningbouwcorporaties dan maar over gaan tot het verkopen van woningen. Dat zou heel goed kunnen zijn, en daarom ben ik ervoor om de verkoop van sociale woningen te verbieden.

Lees verder
7 november 2014

Huiswerk voor de Gemeente en HTM

De Randstadrail, het voertuig dat onze stad in verbinding brengt met Den Haag. Soms rijdt hij op tijd, soms ook niet. Iedere Zoetermeerder heeft er een mening over maar feit is dat we niet meer zonder kunnen. Toch, als je eens goed nadenkt, kloppen er een aantal dingen niet. 

Lees verder
31 oktober 2014

Stadsmuseum, meer dan geschiedenis

Afgelopen maandag was ik samen met fractievoorzitter Daniël Westhoek op gesprek bij Jouetta van der Ploeg, directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer. Aanleiding van ons bezoek was een noodkreet van het Stadsmuseum dat wanneer er geen extra subsidie wordt gegeven het Stadsmuseum per 1 januari 2015 haar deuren moet sluiten.

Lees verder
24 oktober 2014

De kerktoren van de Oude Kerk

De afgelopen dagen stond het in alle media en zelfs EenVandaag heeft er aandacht aan besteed. De kerktoren van de Oude Kerk in de Dorpsstraat is grondig aan renovatie toe, anders is de toekomst ervan niet zeker. De huidige gebruiker van de kerk, de Protestantse Kerkgemeenschap Zoetermeer, kan de kosten voor het herstel van de kerktoren, die naar schatting € 560.000 bedragen, niet dragen.

Lees verder

U bent hier