h

SP brengt leerzaam bezoek aan Buytenwegh

3 juli 2017

SP brengt leerzaam bezoek aan Buytenwegh

Eind juni 2010 kwam de ‘Visie Wijkontwikkeling Buytenwegh’ - opgesteld door de gemeente Zoetermeer en 3 woningbouwcorporaties - gereed. Deze visie kwam tot stand voortvloeiend uit de eerder gemaakte ‘Stadsvisie 2030’. Nu in 2017, zeven jaar later dus, is een derde van de periode tot 2030 voorbij. Een mooi moment dus om eens te verkennen of de ontwikkeling van Buytenwegh al enigszins in de richting van de visie aan het gaan is.

Hoe kan dat beter dan door de inwoners van de wijk zelf aan het woord te laten? Een aantal actieve leden van de afdeling Zoetermeer, w.o. oud-raadslid Jan Velner, spraken afgelopen zaterdag met bezoekers van het winkelcentrum in Buytenwegh.

Dat leverde een interessant, maar niet erg opbeurend eerste beeld op over de ontwikkelingen van 7 jaar in Buytenwegh. In 2010 maakte de visie melding van onveiligheidsgevoelens van de bewoners, verloedering en rotzooi op straat, slechte staat van het groen, onvrede over (speel)plekken voor jongeren en kinderen en sociaal isolement.

Foto: SP Zoetermeer / SP Zoetermeer

Op dit moment blijken gevoelens van onveiligheid in verschillende verschijningsvormen nog steeds een grote rol te spelen bij veel mensen. De deur ’s-avonds niet meer open durven doen en ’s-avonds thuisblijven vanwege kans op inbrekers waren geregeld terugkerende opmerkingen. Hoewel niet iedereen zich onveilig op straat voelt, zijn er ook mensen die zelfs overdag niet graag de straat op gaan vanwege het lastig gevallen worden door rondhangende personen. Daarbij werden met name genoemd de voetgangersen fietsersbrug over de Amerikaweg en het winkelcentrum zelf. De meeste mensen zijn niet op de hoogte van een in Buytenwegh functionerende stadsmarshall. De minderheid die dat wel is, zegt geen verbeteringen te hebben ervaren op het terrein van veiligheid sinds diens aantreden.

Andere minpunten met name in de laatste jaren in wijk zijn: de huren die onevenredig stijgen zonder dat daar enige verbetering van de woning tegenover staat, lawaaioverlast door buurtgenoten, slecht onderhoud van het groen, rotzooi op straat die uitnodigt tot meer troep verspreiden en het verdwijnen van de speelterreintjes voor kinderen uit de directe woonomgeving, waardoor ook kleinere kinderen zich vervelen en meer kattenkwaad gaan uithalen.

Dit waren een aantal veel gehoorde opmerkingen van de bewoners. De opgedane informatie moet nog verder verwerkt worden. Voor de SP Zoetermeer staat al vast dat dit een nuttig en leerzaam bezoek was, waar de fractie veel aan kan hebben. Oud-raadslid Jan Velner: “Het contact met de inwoners is essentieel om in de Raad de juiste beslissingen te kunnen nemen. De fractie werkt immers voor de inwoners”.

De SP zal in de nabije toekomst vaker op straat te zien zijn – in Buytenwegh, maar ook in andere wijken - en zal soms ook bij de mensen aanbellen om hun mening te vragen.

U bent hier