h

Deelname aan het gesprek met raad over de HOM, een verslag

12 december 2016

Deelname aan het gesprek met raad over de HOM, een verslag

Op 29 november jl. was ik deelnemer aan een bijeenkomst over de Holland Outlet Mall – afgekort HOM - georganiseerd door de Gemeenteraad. De raad wilde graag weten hoe de burgers denken over de HOM zo stond in de aankondiging. Omdat ik wel enige gedachten kwijt wilde over dit onderwerp, heb ik mij hiervoor aangemeld. Keurig kreeg ik enkele dagen van tevoren een uitnodiging in mijn mailbox. Er hadden zich ca. 200 mensen aangemeld en dat was meer dan verwacht. Zelf vond ik dat aantal erg klein. Het gaat immers om een plan waar iedere inwoner heel veel van gaat merken, als het doorgaat.

De avond was verdeeld in 5 blokken van een half uur. Ieder half uur gingen 40 mensen in gesprek met de raad in groepjes van ongeveer 8 burgers en 8 raadsleden. Ik kwam terecht bij raadsleden afkomstig uit de fracties van VVD, PvdA, D’66 en LHN. In mijn groep waren 4 van de 5 sprekers – waaronder uw verslaggever – uitgesproken tegenstander van de HOM (argumenten: grote verkeers- en parkeeroverlast, bouwen van winkelruimte terwijl er al zoveel leegstand is leidt tot nog meer leegstand, de bezoekers van sport- en mode-outletzaken doen niet automatisch het Stadshart aan, op 30 autominuten afstand komt een vergelijkbare mall in Halfweg). Een deelnemer was voorstander (argument:  de gehele detailhandel zal opleven; wel twijfel bij het verkeer). Alle raadsleden luisterden aandachtig, stelden doorvragen, maakten notities, kortom toonden zich zeer geïnte­res­seerd in de meningen van de burgers. Alleen dit gegeven al maakte de avond voor mij tot geslaagd. Raadsleden aan de slag zien – en dan niet eens die van mijn partij – die serieus en actief kennis nemen van de meningen van de burgers alvorens te beslissen dat geeft een opsteker voor de democratie. En dat staat los van de inhoud van de beslissing die de raadsleden straks gaan nemen. Ik heb geen idee wat er in al die andere groepen aan meningen en argumenten naar voren is gebracht. Ik zal mij dan ook niet laten verleiden tot voorspellingen over de uiteindelijke beslissing van de raad over de voortgang van de HOM. Zelfs al wordt een besluit genomen in de door mij niet gewenste richting, weet ik wel dat men de burgers serieus beluisterd heeft alvorens te beslissen en dat geeft een goed gevoel. Een aanrader voor u allen om van dit soort gelegenheden gebruik te maken.

Een klein minpuntje was er wel. In de uitnodiging stond dat de bijeenkomst géén samenspraak­avond was. Wat het dan wel was stond er niet bij. Uw kritische verslaggever heeft er zelfs de Kadernotitie Samenspraak bijgepakt en moest constateren dat de avond perfect onder de definitie van ‘samenspraak’ viel. De details zal ik u besparen. Zo blijft er vaak toch iets raadselachtigs over voor de burger in de Zoetermeerse gemeente­politiek. Het kon het goede gevoel niet wegnemen.

Zie ook:

U bent hier