h

Buurten in de wijk Meerzicht

28 januari 2017

Buurten in de wijk Meerzicht

Vandaag zijn 8 enthousiaste SP-ers de wijk Meerzicht ingetrokken om het gesprek met mensen aan te gaan over het plan om te komen tot één nationaal zorgfonds zonder eigen risico en van mensen zelf te horen wat zij belangrijke thema’s voor de komende verkiezingen vinden.

Foto: Lieke van Rossum

Steun voor één nationaal zorgfonds zonder eigen risico was er in veel gevallen. Wel vragen veel mensen zich af of dit plan betaalbaar is. Hoewel het plan om te komen tot één nationaal zorgfonds zonder eigen risico zonder problemen te betalen is door het zorgstelsel in zijn geheel te veranderen is het in eerste plaats belangrijk dat mensen achter de verandering staan. De vraag is of iemand achter het huidige stelsel staat, een zorgstelsel waarbij mensen een boete krijgen als zij zorg nodig hebben en waarbij zorgverzekeraars jaarlijks miljarden verspillen aan het met elkaar concurreren of dat er gekozen wordt voor een stelsel gebaseerd op solidariteit. Die keuze is belangrijk om vervolgens te kijken naar hoe gaan we het betalen.

Foto: Lieke van Rossum

Van de mensen die wij gesproken hebben was, op een enkeling na, nog niemand echt bezig met de komende Tweede Kamerverkiezingen. Op de vraag welk thema voor hen doorslaggevend zal zijn bij de verkiezingen is zorg een veelgenoemd thema. Daarnaast werden de thema’s als hoogte van de huur en arbeidsmigratie diverse malen genoemd. 

Binnenkort gaat de SP weer verder met het buurten in de wijk Meerzicht. 

U bent hier