h

Blog Eugène Doove

7 april 2017

"Ik ben een Groninger" en "Ik ben een Zoetermeerder"

President J.F. Kennedy sprak in 1963 de historische woorden “Ich bin ein Berliner”. Hij bedoelde ermee uit te drukken dat hij meeleefde met de Berlijners die in de verschrikkelijke situatie leefden van een door muren in tweeën verdeelde stad.

Lees verder
15 maart 2017

Jongerenwoningen en vertrouwen in de politiek

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Gemeenteraad van Zoetermeer in heeft gestemd met een voorstel van het College om het aanvankelijke besluit om in de voormalige stadhuistoren 90 jongerenwoningen te vestigen te wijzigen in de ombouw naar een veel kleiner aantal luxueuze koopappartementen in deze toren. Dit raadsbesluit, waartegen de SP zich een zeer felle tegenstander betoonde, zal het vertrouwen in de politiek in het algemeen weer geen goed doen.

Lees verder
12 december 2016

Deelname aan het gesprek met raad over de HOM, een verslag

Op 29 november jl. was ik deelnemer aan een bijeenkomst over de Holland Outlet Mall – afgekort HOM - georganiseerd door de Gemeenteraad. De raad wilde graag weten hoe de burgers denken over de HOM zo stond in de aankondiging. Omdat ik wel enige gedachten kwijt wilde over dit onderwerp, heb ik mij hiervoor aangemeld. Keurig kreeg ik enkele dagen van tevoren een uitnodiging in mijn mailbox. Er hadden zich ca. 200 mensen aangemeld en dat was meer dan verwacht. Zelf vond ik dat aantal erg klein. Het gaat immers om een plan waar iedere inwoner heel veel van gaat merken, als het doorgaat.

Lees verder
19 oktober 2016

Hulpdienst: Oprotten kan niet iedereen

De Hulpdienst van de SP in Zoetermeer hoort de laatste tijd opvallend veel verhalen van mensen die overlast ondervinden in hun woonomgeving. Zij hebben te maken met scheldpartijen van buurtgenoten, krijgen de zenuwen van geluidsoverlast door de buren, lijden schade door lek gestoken banden, worden met vuurwerk bestookt en -last but not least- zij worden tot onderwerp van laster gemaakt. De overlast gevende buren gaan nog eens verhalen over hen de buurt in gooien die geheel gelogen zijn. De mensen die dit overkomt zijn meestal mensen die door premier Rutte 'hardwerkende Nederlanders' worden genoemd. Hij rekent ze echter ook tot de 'klagers' en daar houdt Rutte niet van, zoals hij liet blijken op 7 oktober jl bij de presentatie van het nieuwe VVD-programma. Probleem is echter dat deze mensen meestal nog niet hard genoeg klagen. Daardoor vinden ze geen gehoor bij politie en woningbouwcorporatie. Die laten hen gewoon in de kou staan. De echte 'schreeuwers aan de zijlijn', om in termen van de premier te blijven, hebben vaak meer succes, omdat schreeuwen bij overheid en grote organisaties vaak wel helpt.
Oorzaak? De VVD en in haar kielzog de PvdA willen de overheid steeds kleiner maken en voorheen gesubsidieerde instellingen moeten alleen nog maar aan winst maken denken. Een instelling als de politie heeft door gebrek aan menskracht geen tijd meer om zaken goed uit te zoeken, waardoor mensen die niet echt hard schreeuwen snel vergeten worden. Een woningbouwcorporatie is soms zo gericht op winst maken dat de zorg voor de huurders geheel vergeten wordt.
De tip van de premier om maar op te rotten als iets je niet bevalt blijkt zinloos te zijn. Deze hardwerkende mensen hebben vaak de financiële middelen niet om over te gaan naar een andere woonruimte, als ze die al zouden kunnen krijgen.

Lees verder
6 juli 2015

Er is genoeg voor iedereen in Zoetermeer

Op zaterdag 27 juni was een flink aantal SP’ers in het Stadshart actief om de aandacht van de inwoners te richten op de steeds toenemende ongelijkheid in de samenleving. De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Deze uitspraak gaat zowel op voor personen als voor bedrijven. In Nederland heeft in 2014 de rijkste 10% van de bevolking maar liefst 66% van het vermogen in handen. In 2009 was dit nog 61%. 

Lees verder

U bent hier