h

De kerktoren van de Oude Kerk

24 oktober 2014

De kerktoren van de Oude Kerk

De afgelopen dagen stond het in alle media en zelfs EenVandaag heeft er aandacht aan besteed. De kerktoren van de Oude Kerk in de Dorpsstraat is grondig aan renovatie toe, anders is de toekomst ervan niet zeker. De huidige gebruiker van de kerk, de Protestantse Kerkgemeenschap Zoetermeer, kan de kosten voor het herstel van de kerktoren, die naar schatting € 560.000 bedragen, niet dragen.

De renovatie is een flinke investering. De fractie van het CDA heeft al laten weten dat zij van mening is dat de gemeente voor de kosten op moet draaien “omwille van het Zoetermeerse historisch erfgoed en het behoud van het karakter en de sfeer (bruis) in de Dorpsstraat”, aldus Rob Wessels van het CDA. Ik bespeur echter wel inconsequent handelen van het CDA. Toen we in 2006 spraken over het slopen van de Lactohoeve, één van de drie boerderijen van Nutricia die destijds waren bedoeld om de fabriek van melk te voorzien, vond het CDA dit geen probleem. En de Lactohoeve valt toch zeker wel onder het historisch erfgoed van een zuiveldorp als Zoetermeer. Daar ga ik het CDA zeker nog even aan helpen herinneren als we de renovatie van de kerktoren gaan bespreken in de gemeenteraad. 

Het standpunt van het CDA, dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om de kerktoren van de Oude Kerk te behouden, deelt de SP voor een groot deel. In het SP actieprogramma 2014-2018 staat immers: “Zoetermeer heeft een rijke geschiedenis. De oude dorpskern en de oude bebouwingslinten, waterwegen en landschappen hebben in Zoetermeer een unieke cultuurhistorisch waarde. Dit historisch erfgoed moet behouden blijven”. Een standpunt dat overigens niet nieuw is. Ook tijdens het debat over de sloop van de Lactohoeve heeft de SP gepleit voor behoud van een dergelijke historie van Zoetermeer.

Als SP zijn wij dus van mening dat de gemeente zeker een bijdrage aan de renovatie moet betalen. Echter, de kerk wordt nog wekelijks gebruikt door een actieve protestantse kerkgemeenschap. De SP vindt het logisch dat er ook van de gebruikers van de kerk een bijdrage mag worden gevraagd voor de renovatie. De SP heeft inmiddels vernomen dat de kerkgemeenschap hiervoor collecte heeft gehouden en zeker bereid is een bijdrage te leveren aan de renovatie. 

De renovatie van de kerktoren zal waarschijnlijk aan de orde komen tijdens de behandeling van de begroting 2015 door de gemeenteraad op 3 en 10 november. Als SP zullen wij dan een overweging maken hoeveel geld de gemeente bij zou moeten dragen aan de renovatie.

Daniël Westhoek
Fractievoorzitter

U bent hier