h

Eerlijke huurprijzen

9 november 2014

Eerlijke huurprijzen

Tijden het begrotingsdebat heeft de SP het college verzocht in overleg te gaan met woningbouwcorporaties over de leegstand in de vrije sector woningen. Soms staan deze woningen meer dan een jaar leeg. Blijkbaar wordt er een te hoge huur gevraagd, waardoor die woningen niet aantrekkelijk zijn. In veel van deze gevallen zijn het de woningcorporaties die de woningen verhuren. De SP vindt dat deze geprikkeld moeten worden. In het uiterste geval zou de gemeente een heffing kunnen voorstellen om de te hoge prijs te beïnvloeden. Deze woningen moeten terug in het sociale woningbestand. Het college heeft inmiddels laten weten dat zij het wel een aardig voorstel vindt, maar ontraad de raad toch het voorstel aan te nemen. Het college vreest namelijk dat woningbouwcorporaties dan maar over gaan tot het verkopen van woningen. Dat zou heel goed kunnen zijn, en daarom ben ik ervoor om de verkoop van sociale woningen te verbieden.

De SP heeft het college verder gevraagd in overleg te gaan met de woningbouwcorporaties om tot afspraken te komen over de stijging van de huurprijs wanneer een woning vrij komt. Vaak moet de nieuwe huurder fiks meer betalen dan de vertrekkende bewoner betaalde. En dan ook nog zonder dat er enige verbeteringen aan de woning zijn geweest. Het is toch vreemd dat iemand ineens veel meer huur moet gaan betalen?

Tot slot heeft de SP, net zoals een paar weken geleden tijdens het debat over de zorg, voorgesteld om geen zaken meer te doen met corporaties waarvan er mensen in dienst zijn die meer verdienen dan de Balkenendenorm. Hoewel dat op dit moment ook niet het geval is, weet je maar nooit wat de toekomst brengt. Jammer genoeg wil het college zich daarvoor niet vastleggen. Maar ik had ook niet anders verwacht van dit rechtse college met één linkse meeloper!

Fred van Elleswijk
Raadslid

U bent hier