h

Stadsmuseum, meer dan geschiedenis

31 oktober 2014

Stadsmuseum, meer dan geschiedenis

Afgelopen maandag was ik samen met fractievoorzitter Daniël Westhoek op gesprek bij Jouetta van der Ploeg, directeur van het Stadsmuseum Zoetermeer. Aanleiding van ons bezoek was een noodkreet van het Stadsmuseum dat wanneer er geen extra subsidie wordt gegeven het Stadsmuseum per 1 januari 2015 haar deuren moet sluiten.

Al jaren is het bekend dat er “iets” met het Stadsmuseum moet gebeuren. Een paar jaar geleden bedacht een meerderheid van de gemeenteraad dat er stadsforum moest komen. Een groot gebouw aan de rand van de Dobbeplas in het Stadshart. In dit gebouw zouden diverse kunstzinnige en culturele organisaties samen gaan werken, zoals onder andere de bibliotheek, het filmhuis en het Stadsmuseum. Na jaren van meewerken aan de plannen kregen deze organisaties net voor de gemeenteraadsverkiezingen te horen dat de initiatiefnemer van dit plan, D66, definitief de stekker uit het project trok en daarmee de meerderheid voor het vormen van een Stadsforum verdwenen was. 

Het niet meer doorgaan van het Stadsforum was voor de organisaties een flinke klap. Of zij nu voorstander van een Stadsforum waren of niet. Zij hebben er allemaal veel tijd en geld aan besteed om te komen tot een gezamenlijk plan en om de samenwerking vorm te geven. Feitelijk hebben deze organisaties jarenlang stil gestaan met ontwikkelen, omdat alles gericht was op het vormgeven van het Stadsforum. 

Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de mening van de fractie van de SP inzake het Stadsforum verdeeld was. Van de toen driekoppige SP fractie waren er twee van mening dat de gedachte achter het Stadsforum misschien goed is, maar dat het investeren in steen voor ruim € 10 miljoen geen juiste keuze zou zijn. Het andere fractielid was van mening dat met de komst van het Stadsforum de cultuursector in ieder geval een impuls zou krijgen. Er is daarom over dit onderwerp ook altijd verdeeld gestemd. Dat neemt niet weg dat de fractie nu blij is dat het Stadsforum van de baan is. Alle gereserveerde gelden kunnen wat mij betreft nu ten goede komen van de kunst- en cultuursector. En zo kom ik weer bij het Stadsmuseum uit.

Hoewel ik al overtuigd was dat het Stadsmuseum in ieder geval moet blijven bestaan, heeft mijn bezoek aan het Stadsmuseum dit alleen maar gesterkt. Het Stadsmuseum is namelijk niet alleen maar een beetje geschiedenis. Het Stadsmuseum heeft ook een belangrijke sociale functie. Met de recente expositie “durf te dromen” zijn er bijvoorbeeld nieuwe vrijwilligers actief geworden als maatje voor kinderen die een steuntje kunnen gebruiken. Het Stadsmuseum ziet ook hierin een belangrijke rol voor hun weggelegd. 

Het Stadsmuseum ontvangt jaarlijks een subsidie van € 160.000. Volgens berekeningen is er in ieder geval nog € 88.000 nodig om op 1 januari 2015 de deur open te houden. Het lijkt mij dat wij die extra subsidie aan hen moeten geven. Zeker gelet op het feit dat er in het voorjaar van 2015 de nieuwe cultuurnota besproken zal worden en in de wandelgangen al gesproken wordt over een discussie die er dan plaats zal gaan vinden over het wel of niet hebben van een Stadsmuseum. Laten we dan in ieder geval tot die discussie ervoor zorgen dat het Stadsmuseum open blijft. Als deze namelijk al voor de discussie gesloten is kan er ook geen eerlijke discussie meer plaatsvinden.

Iván Beij
Raadslid

U bent hier