h

Schriftelijke vragen

17 september 2016

SP roept gemeente op mee te werken aan FNV onderzoek verdringing op de arbeidsmarkt

De SP Zoetermeer is onaangenaam verrast door de weigering van de gemeente Zoetermeer om mee te werken aan het onderzoek van de FNV naar het sociale beleid van gemeenten. Dit jaar richtte het onderzoek zich op werken zonder loon en verdringing op de arbeidsmarkt, een voor de SP en anderen zeer belangrijk thema. De SP roept de gemeente dan ook op de door de FNV gevraagde informatie alsnog aan te leveren.

Lees verder
3 juni 2016

Burgemeester zet aan tot oneerlijke concurrentie

De SP werd gewezen op een brief die onder de inwoners van Zoetermeer is verspreid. In de brief wordt een aanbieding gedaan door KPN dat de eerste 1000 mensen die reageren een “gratis” veiligheidspakket voor hun huis ontvangen. De brief lijkt te zijn verstuurd vanuit de gemeente Zoetermeer en is ondertekent door burgemeester Aptroot en minister van der Steur (Veiligheid en Justitie). 

Lees verder
21 maart 2016

Asbest in Palenstein

In de wijk Palenstein worden regelmatig auto’s gesignaleerd van een asbestverwijderingsbedrijf. De bewoners weten niet te vertellen waarom. Ze hebben hier geen of onvoldoende informatie over.

Lees verder
7 oktober 2015

Omstreden econoom strijkt € 775.000 op voor dubieus advies

De omstreden Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin gaat voor het astronome bedrag van € 775.000 een soortgelijk advies aan de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag geven als dat hij eerder voor € 300.000 aan de provincie Utrecht heeft gegeven. Critici vinden dat het weggegooid geld is.

Lees verder
7 oktober 2015

Dutch Water Dreams voor de zoveelste keer failliet

Dutch Water Dreams is wederom failliet. De rechtbank in Den Haag heeft maandag 5 oktober het faillissement over Dutch Water Dreams uitgesproken. Dit is met name jammer voor de medewerkers die hun baan verliezen en voor de Zoetermeerse belastingbetaler die nog een flink bedrag aan erfpachtcanon van het bedrijf tegoed heeft. Maar het is ook geen verrassing.

Lees verder
9 september 2015

Onveilige balkons Willem van Cleeflaan, en nu?

Vorige week bereikte ons het bericht dat de vluchtbalkons van de flat op de Willem van Cleeflaan onveilig blijken. De SP wil weten hoe het gesteld is met de andere flats in Zoetermeer.

Lees verder
3 september 2015

SP wil dat Zoetermeer zich hard maakt voor kwijtschelding waterschapsbelasting

De SP wil dat de gemeente Zoetermeer zich hard maakt voor de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor minimahuishoudens op bijstandsniveau. Het hoogheemraadschap Delfland is namelijk voornemens de kwijtschelding voor het zuiveren van afvalwater voor mensen in de bijstand af te schaffen.

Lees verder
24 augustus 2015

SP pleit voor gratis verhuur leegstaande woningen

Op 21 augustus bereikte ons het bericht dat de gemeente Hengelo leegstaande winkelpanden 6 maanden gratis gaat verhuren om leegstand tegen te gaan. De SP vind dit een creatieve oplossing en pleit ervoor om dit initiatief te verbreden naar leegstaande woningen om leegstand in het algemeen tegen te gaan.

Lees verder
9 juli 2015

SP vraagt aandacht voor verdringing van banen

De SP wil weten in welke mate er in Zoetermeer banen worden verdrongen door re-integratietrajecten. Nu het een half jaar geleden is dat de
Participatiewet in werking is getreden is het tijd om de balans op te maken. Als SP krijgen wij namelijk signalen dat werken zonder loon echte banen verdringt.

Lees verder
6 juli 2015

SP wil dat gemeente onterechte boetes terugbetaald

De SP wil dat de gemeente alle boetebesluiten voor vermeende uitkeringsfraude uit 2013 en 2014 gaat herbeoordelen en ten onrechte of te hoge opgelegde boetes gaat terugbetalen aan degene aan wie de boete is opgelegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier