h

Asbest in Palenstein

21 maart 2016

Asbest in Palenstein

In de wijk Palenstein worden regelmatig auto’s gesignaleerd van een asbestverwijderingsbedrijf. De bewoners weten niet te vertellen waarom. Ze hebben hier geen of onvoldoende informatie over.

Een medewerker van het asbestverwijderingsbedrijf zegt dat het asbest in de vloer zit en na het verwijderen komt er een nieuwe deklaag op de vloer. Vaak gebeurt dit als een bewoner vertrekt en de woning gereed wordt gemaakt voor nieuwe bewoners. Maar hoe zit het dan bij woningen die niet een nieuwe deklaag krijgen, simpelweg omdat de bewoner geen aanstalten maakt om te verhuizen? Zijn die woningen wel veilig voor de gezondheid, vragen overige bewoners zich af. 

Reden voor de SP om vragen te stellen aan B&W. Vanaf 1 april 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding. Er is hierdoor dus geen vergunning meer nodig voor het slopen of een verbouwing waarbij asbest vrijkomt. Door de verschuiving van vergunningsplichtig naar meldingsplichtig is er meer nadruk komen liggen op toezicht (achteraf). Daarnaast gebeurt het verwijderen van legaal en illegaal asbest op een steeds grotere schaal. Door de hoge kosten van het verwijderen van asbest worden er minder vaak deskundige asbestverwijderaars ingeschakeld met het risico dat er besmettingen in de leefomgeving ontstaan. De SP wil nu graag weten of die wijziging van vergunningsplicht naar meldingsplicht veel verschil laat zien in de meldingen voor 1 april 2012 en daarna en vraagt tevens naar de veiligheid van en informatie naar bewoners.

Raadslid Fred van Elleswijk: "Bewoners weten van niets maar vragen zich wel af of het wel zo gezond is met die asbest. Niet iedereen gaat zelf achter de informatie aan maar de SP merkt wel dat er veel vragen over asbest zijn. De informatie vanuit de overheid naar bewoners is van groot belang, zeker als het om gezondheid gaat."

U bent hier