h

SP wil dat gemeente onterechte boetes terugbetaald

6 juli 2015

SP wil dat gemeente onterechte boetes terugbetaald

De SP wil dat de gemeente alle boetebesluiten voor vermeende uitkeringsfraude uit 2013 en 2014 gaat herbeoordelen en ten onrechte of te hoge opgelegde boetes gaat terugbetalen aan degene aan wie de boete is opgelegd.

Afgelopen november oordeelde de bestuursrechter dat de Fraudewet uit 2013 geen rekening hield met verwijtbaarheid. De vraag of mensen opzettelijk of per ongeluk niet aan hun inlichtingenplicht voldeden speelde bij het opleggen van boetes voor uitkeringsfraude nauwelijks een rol. Bovenop het teveel ontvangen bedrag aan uitkering moesten mensen ook nog eens een boete van 100% van dat bedrag betalen.

De Nationale ombudsman oordeelde echter dat het merendeel van de beboete mensen niet doelbewust verkeerd handelde. De Fraudewet is daarom ook aangepast, maar de opgelegde boetes bleven staan. De bestuursrechter heeft nu dus geoordeeld dat de boetes niet kunnen als iemand niet verwijtbaar niet aan zijn inlichtingenplicht heeft voldaan. Reden voor de SP om het College te vragen om de boetebesluiten te herzien en de ten onrechte of te hoge opgelegde boetes terug te betalen.

Raadslid Lennart Feijen “Het is raar dat als iemand per ongeluk een foutje maakt er gelijk enorme boetes worden uitgedeeld. De regels zijn immers zo complex dat het mensen lang niet altijd te verwijten is als zij iets niet of te laat doorgeven. Gelukkig heeft de bestuursrechter dat nu ook gezien. Als dan de Fraudewet wordt aangepast omdat die niet eerlijk was is het raar als de boetes die op basis van die Fraudewet zijn uitgedeeld niet opnieuw beoordeelt worden. De SP wil dan ook dat de boetebesluiten worden herzien en de ten onrechte of te hoge opgelegde boetes worden terugbetaald aan degene aan wie die zijn opgelegd.”

U bent hier