h

Hulpdienst: Oprotten kan niet iedereen

19 oktober 2016

Hulpdienst: Oprotten kan niet iedereen

De Hulpdienst van de SP in Zoetermeer hoort de laatste tijd opvallend veel verhalen van mensen die overlast ondervinden in hun woonomgeving. Zij hebben te maken met scheldpartijen van buurtgenoten, krijgen de zenuwen van geluidsoverlast door de buren, lijden schade door lek gestoken banden, worden met vuurwerk bestookt en -last but not least- zij worden tot onderwerp van laster gemaakt. De overlast gevende buren gaan nog eens verhalen over hen de buurt in gooien die geheel gelogen zijn. De mensen die dit overkomt zijn meestal mensen die door premier Rutte 'hardwerkende Nederlanders' worden genoemd. Hij rekent ze echter ook tot de 'klagers' en daar houdt Rutte niet van, zoals hij liet blijken op 7 oktober jl bij de presentatie van het nieuwe VVD-programma. Probleem is echter dat deze mensen meestal nog niet hard genoeg klagen. Daardoor vinden ze geen gehoor bij politie en woningbouwcorporatie. Die laten hen gewoon in de kou staan. De echte 'schreeuwers aan de zijlijn', om in termen van de premier te blijven, hebben vaak meer succes, omdat schreeuwen bij overheid en grote organisaties vaak wel helpt.
Oorzaak? De VVD en in haar kielzog de PvdA willen de overheid steeds kleiner maken en voorheen gesubsidieerde instellingen moeten alleen nog maar aan winst maken denken. Een instelling als de politie heeft door gebrek aan menskracht geen tijd meer om zaken goed uit te zoeken, waardoor mensen die niet echt hard schreeuwen snel vergeten worden. Een woningbouwcorporatie is soms zo gericht op winst maken dat de zorg voor de huurders geheel vergeten wordt.
De tip van de premier om maar op te rotten als iets je niet bevalt blijkt zinloos te zijn. Deze hardwerkende mensen hebben vaak de financiële middelen niet om over te gaan naar een andere woonruimte, als ze die al zouden kunnen krijgen.

Zie ook:

U bent hier