h

Blog alle

3 juli 2017

SP brengt leerzaam bezoek aan Buytenwegh

Eind juni 2010 kwam de ‘Visie Wijkontwikkeling Buytenwegh’ - opgesteld door de gemeente Zoetermeer en 3 woningbouwcorporaties - gereed. Deze visie kwam tot stand voortvloeiend uit de eerder gemaakte ‘Stadsvisie 2030’. Nu in 2017, zeven jaar later dus, is een derde van de periode tot 2030 voorbij. Een mooi moment dus om eens te verkennen of de ontwikkeling van Buytenwegh al enigszins in de richting van de visie aan het gaan is.

Lees verder
7 juni 2017

Gastlessen op ID college

Vandaag mocht ik weer eens doen wat ik echt leuk vind, het verzorgen van gastlessen over de (gemeente)politiek. Al enkele jaren kom ik met veel plezier op uitnodiging van docent Ria Revier naar het ID College om de ICT studenten een gastles te verzorgen over gemeentepolitiek en debatteren. Dit als voorbereiding op het debat welke de leerlingen van het ID College op donderdag 15 juni zullen voeren in de raadzaal van het Stadhuis. Ik heb dan de eer om als debatleider op te treden.

Lees verder
12 mei 2017

4 havo in debat!

Afgelopen dinsdag was ik te gast op het Oranje Nassau College aan de Parkdreef in Zoetermeer. Docent maatschappijleer mw. van Hanswijk organiseert namelijk ieder jaar in het kader van politieke vorming debatten tussen haar eigen leerlingen. De leerlingen vormen in groepjes politieke partijen en nemen standpunten in over bepaalde onderwerpen. Als afsluiting van dit thema gaan de leerlingen met elkaar in debat in worden raadsleden uitgenodigd om de leerlingen van feedback te voorzien en uiteindelijk ook te beoordelen.

Lees verder
7 april 2017

"Ik ben een Groninger" en "Ik ben een Zoetermeerder"

President J.F. Kennedy sprak in 1963 de historische woorden “Ich bin ein Berliner”. Hij bedoelde ermee uit te drukken dat hij meeleefde met de Berlijners die in de verschrikkelijke situatie leefden van een door muren in tweeën verdeelde stad.

Lees verder
15 maart 2017

Jongerenwoningen en vertrouwen in de politiek

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Gemeenteraad van Zoetermeer in heeft gestemd met een voorstel van het College om het aanvankelijke besluit om in de voormalige stadhuistoren 90 jongerenwoningen te vestigen te wijzigen in de ombouw naar een veel kleiner aantal luxueuze koopappartementen in deze toren. Dit raadsbesluit, waartegen de SP zich een zeer felle tegenstander betoonde, zal het vertrouwen in de politiek in het algemeen weer geen goed doen.

Lees verder
28 januari 2017

Buurten in de wijk Meerzicht

Vandaag zijn 8 enthousiaste SP-ers de wijk Meerzicht ingetrokken om het gesprek met mensen aan te gaan over het plan om te komen tot één nationaal zorgfonds zonder eigen risico en van mensen zelf te horen wat zij belangrijke thema’s voor de komende verkiezingen vinden.

Lees verder
15 januari 2017

Sfeerverslag XXII SP Congres

Zaterdag 14 januari vond het XXII SP congres plaats in de Koepelhal te Tilburg. Het congres stond geheel in het teken van de komende Tweede Kamerverkiezingen. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma stonden op de agenda. Na een grondige voorbereiding in de afdeling met meerdere ledenvergaderingen is een afvaardiging van de afdeling Zoetermeer, bestaande uit Ewout, Eugène, Wim, Goran, Mehmet, Ineke, Olga en Daniël naar Tilburg afgereisd. 

Lees verder
12 december 2016

Deelname aan het gesprek met raad over de HOM, een verslag

Op 29 november jl. was ik deelnemer aan een bijeenkomst over de Holland Outlet Mall – afgekort HOM - georganiseerd door de Gemeenteraad. De raad wilde graag weten hoe de burgers denken over de HOM zo stond in de aankondiging. Omdat ik wel enige gedachten kwijt wilde over dit onderwerp, heb ik mij hiervoor aangemeld. Keurig kreeg ik enkele dagen van tevoren een uitnodiging in mijn mailbox. Er hadden zich ca. 200 mensen aangemeld en dat was meer dan verwacht. Zelf vond ik dat aantal erg klein. Het gaat immers om een plan waar iedere inwoner heel veel van gaat merken, als het doorgaat.

Lees verder
19 oktober 2016

Hulpdienst: Oprotten kan niet iedereen

De Hulpdienst van de SP in Zoetermeer hoort de laatste tijd opvallend veel verhalen van mensen die overlast ondervinden in hun woonomgeving. Zij hebben te maken met scheldpartijen van buurtgenoten, krijgen de zenuwen van geluidsoverlast door de buren, lijden schade door lek gestoken banden, worden met vuurwerk bestookt en -last but not least- zij worden tot onderwerp van laster gemaakt. De overlast gevende buren gaan nog eens verhalen over hen de buurt in gooien die geheel gelogen zijn. De mensen die dit overkomt zijn meestal mensen die door premier Rutte 'hardwerkende Nederlanders' worden genoemd. Hij rekent ze echter ook tot de 'klagers' en daar houdt Rutte niet van, zoals hij liet blijken op 7 oktober jl bij de presentatie van het nieuwe VVD-programma. Probleem is echter dat deze mensen meestal nog niet hard genoeg klagen. Daardoor vinden ze geen gehoor bij politie en woningbouwcorporatie. Die laten hen gewoon in de kou staan. De echte 'schreeuwers aan de zijlijn', om in termen van de premier te blijven, hebben vaak meer succes, omdat schreeuwen bij overheid en grote organisaties vaak wel helpt.
Oorzaak? De VVD en in haar kielzog de PvdA willen de overheid steeds kleiner maken en voorheen gesubsidieerde instellingen moeten alleen nog maar aan winst maken denken. Een instelling als de politie heeft door gebrek aan menskracht geen tijd meer om zaken goed uit te zoeken, waardoor mensen die niet echt hard schreeuwen snel vergeten worden. Een woningbouwcorporatie is soms zo gericht op winst maken dat de zorg voor de huurders geheel vergeten wordt.
De tip van de premier om maar op te rotten als iets je niet bevalt blijkt zinloos te zijn. Deze hardwerkende mensen hebben vaak de financiële middelen niet om over te gaan naar een andere woonruimte, als ze die al zouden kunnen krijgen.

Lees verder
7 juli 2016

Geslaagde actiebijeenkomst Nationaal ZorgFonds

Dinsdag 5 juli organiseerde de afdeling Zoetermeer een eerste actiebijeenkomst over het idee om te komen tot één Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Het idee achter het Nationaal Zorgfonds is om de huidige commerciële zorgverzekeraars af te schaffen. De in 2006 ingevoerde concurrentie tussen zorgverzekeraars zou alles goedkoper en kwalitatief beter maken. De werkelijkheid is dat de bureaucratie en de verspilling explosief zijn gegroeid. Het publiek zou steeds meer te kiezen krijgen, maar dat blijkt alleen te gelden voor wie meer kan betalen. De rest krijgt juist steeds minder keuzevrijheid. Ondertussen zijn zorgverleners veel te veel tijd kwijt aan het afleggen van verantwoording, want verzekeraars en politiek vertrouwen hen niet. Daarnaast moet iedereen die gebruik maakt van de zorg nog eens een boete van € 385 euro betalen. Dat kan en moet anders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier