h
5 september 2004

Start No-claim No-way in Zoetermeer

De SP is van start gegaan met de actie tegen de no-claim regeling in de zorg. De regeling waarvoor geldt: “wordt je niet ziek dan krijg je geld terug, wordt je wel ziek dan krijg je niets”.

Lees verder
30 augustus 2004

SP Zoetermeer steunt actie Burma Centrum Nederland

Vrijdag 27 augustus j.l. heeft de SP afdeling Zoetermeer de actie van het Burma Centrum Nederland (BCN) gesteund met een delegatie.

Lees verder
15 augustus 2004

SP en bewoners ouderenwoningen Paltelaan tegen sloop!

De bewoners van de ouderenwoningen aan de Paltelaan komen in opstand tegen woningbouwcoöperatie Vestia. Vestia is van plan om de ouderenwoningen te slopen en daarvoor in de plaats voor het grootste deel dure appartementen te bouwen

Lees verder
15 augustus 2004

Kap met kappen in het Westerpark

De gemeente Zoetermeer wil een kapvergunning geven aan het golfterrein in het Westerpark om de parkeergelegenheid uit te breiden met 70 parkeerplaatsen. Hiervoor moeten dan 1300 m2 aan bomen worden weggekapt! Het betreft o.a. berken, eiken en kastanjes.

Lees verder
15 augustus 2004

Hulpdienst wordt meldpunt

Met directe ingang zal de hulpdienst van de SP Zoetermeer voor onbepaalde tijd omgezet worden in een meldpunt.

Lees verder
15 augustus 2004

Fractie in actie

Op 22 juni was het resultatendebat aan de orde, het college deed verslag over het jaar 2003.

Lees verder
20 juni 2004

SP tegen aangepaste hoogbouwvisie

De SP-fractie heeft duidelijk gemaakt dat het de aangepaste hoogbouw-visie van het college niet ondersteund.

Lees verder
19 juni 2004

Tonny de Bruijn komt Raadsfractie SP versterken

Na het vertrek van Mariolanda is een vacature ontstaan
in de raadsfractie. Tonny de Bruijn, al ruim een jaar bestuurslid van de SP Zoetermeer, heeft enige tijd geleden al aangegeven zich meer met het fractiewerk bezig te willen gaan houden.

Lees verder
19 juni 2004

Fractie in actie

De Pinkstervakantie zit er weer op en in de diverse commissies is weer het een en ander aan bod geweest.

Lees verder
4 juni 2004

In Memoriam Jan Mulder

Het is een droeve tijding. Tijdens zijn vakantie is Jan in Mexico overleden.
Dit is een groot verlies voor familie, vrienden en kennissen en voor de SP.

Lees verder

Pagina's