h

Eugène Doove

Hoe oud ben je?
60

Hoe oud voel je je?
35

Waarom?
Ik heb het gevoel dat ik geestelijk dezelfde blijf. Ik denk nog op dezelfde manier als toen ik 35 was, in grote lijn heb ik nog dezelfde opvattingen, interesses en voorkeuren. Je leert natuurlijk nieuwe dingen en door die ervaringen wordt je aanpak soms anders, maar dat geeft bepaald niet het gevoel om een ander mens geworden te zijn. Lichamelijk verandert er natuurlijk best wel wat. Ik kan niet meer zo hard rennen als op mijn 35e en ik ben ook wel eerder buiten adem. Daaraan merk je rationeel dat je ouder wordt. Maar zonder deze inspanningen blijft het gevoel gewoon 35 jaar.

Waarom SP?
Van jongs af aan ben ik een voorstander van een eerlijke verdeling van geld, welvaart en werk over de mensen. Met ‘eerlijk’ bedoel ik niet dat iedereen precies hetzelfde salaris moet krijgen. Er mogen in salariëring best verschillen bestaan, al was het alleen maar omdat de een grotere verantwoordelijkheid heeft en meer werk verzet dan de ander. Die verschillen moeten echter niet uit de hand lopen. Over welvaart kan je zeggen dat het daarbij gaat om de verworvenheden die een rijk land als Nederland heeft binnengekregen. Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld met bovendien een hele hoge productie per werkende. Die welvaart wordt eerlijker verdeeld naarmate mensen met een laag inkomen meer kunnen profiteren van verworvenheden zoals: een studie of cursus kunnen volgen, geestelijke of lichamelijke verzorging krijgen, meedoen aan activiteiten in een buurthuis of  bij een sportclub, een museum bezoeken, reizen met het openbaar vervoer en vele, vele andere zaken. Over verdeling van werk valt te zeggen dat iedere inwoner een baan moet kunnen vinden om zich van een inkomen te voorzien. De SP maakt zich sterk voor zo’n eerlijke verdeling. Het is een van de belangrijkste doelen van de partij. Daarom dus SP.

Wat hoop je samen met de SP te bereiken in Nederland?
De laatste 20 tot 30 jaar zien we dat van die eerlijke verdeling van geld, welvaart en werk in Nederland (en in de meeste andere Europese landen) steeds minder terecht komt. Dit maakt Nederland tot een zeer harde maatschappij. Belangrijke oorzaken: Europese afspraken tot minder overheidsbemoeienis (het ‘vrije marktdenken’) en om overheidstaken over te brengen naar het bedrijfsleven, voormalig linkse partijen, zoals PvdA en Groen Links die wel zeggen voor eerlijk delen te zijn, maar in de praktijk veel te ver zijn meegegaan met een partij als de VVD. Dit moet anders. De SP heeft niets tegen bedrijven. Integendeel. Ook de SP is van mening dat bedrijven een belangrijke rol spelen bij een gezonde economie en dus ook bij de werkgelegenheid. Maar bij bedrijven hoort niet de almacht te berusten. Vrije banken zijn prima, maar ze zijn zo cruciaal geworden voor de samenleving, dat de overheid best een flinke stem in het kapittel mag hebben in het beleid van die banken. We hebben nog maar kort geleden gezien wat de gevolgen zijn van het alleen maar najagen van bonussen. Een bank in handen van de overheid naast vrije banken is ook geen gek idee. Mensen hebben dan nog meer te kiezen. Degenen die echt op alle fronten voorzichtig willen zijn met hun geld kunnen dan een keuze maken voor de staatsbank, die nooit met ondoorzichtige producten zullen komen, waardoor onverwacht veel extra ‘kosten’ in de handen van de bank zullen verdwijnen. Bedrijven die woningen verhuren aan mensen met een smalle beurs, hebben sociale verplichtingen. Speculeren met de huuropbrengsten, in plaats van ze te investeren in de woningen, is eigenlijk diefstal van de huurders  en dus misdadig. Bedrijven zijn goed voor werkgelegenheid, maar het vrije marktdenken is slecht voor werknemers. Dat was zo in de negentiende eeuw (zeer lange werktijden tegen uiterst lage lonen, met grote armoede als gevolg; beviel het je niet als werknemer, dan stond je zo op straat; kinderarbeid) en nu in de eenentwintigste eeuw is de weg terug naar slechte arbeidsomstandigheden en –voorwaarden al weer helemaal ingezet. Je ziet dat op dit moment al het sterkst bij een nieuwe groep, de zzp’ers. In theorie zou door de vrije marktwerking  het inkomen van hen op een redelijke manier tot stand komen door onderhandeling tussen zzp’er en het bedrijf waar hij/zij diensten gaat verrichten. De praktijk is heel anders. De zzp’er heeft niets te zeggen en het bedrijf  bepaalt wat de zzp’er verdient. Want als de zzp’er het er niet mee eens is, dan dondert hij maar op. Voor hem zijn er toch 10 anderen. Dit begint zich nu ook al een beetje af te tekenen in de gezondheidszorg, waar de arts een soort zzp’er is en de verzekeraar het bedrijf. Als de zzp’er niet meer aan klussen kan komen is hij niet verzekerd voor een werkloosheidsuitkering en belandt hij in de bijstand. Mensen in de bijstand worden zo weinig gerespecteerd en anders behandeld dan andere mensen, dat hen reeds bij een onopzettelijk foutje bij het invullen van een formulier een verplichte boete wordt opgelegd. Anders dan bij bijvoorbeeld een verkeersovertreding is er geen rechter die hiervoor vrijspraak kan geven. Zzp’ers zijn net als andere werknemers en net als huurders een zwakke partij in de vrije markt en dienen extra bescherming van de overheid te krijgen. Wat ik hoop te bereiken met de SP zal duidelijk zijn. De overheid moet (weer) een sterke rol gaan spelen bij een eerlijke verdeling van werk, welvaart en inkomen. Dat de vrije markt die rol niet kan vervullen blijkt wel uit bovenstaande voorbeelden, waarvan er overigens veel meer te benoemen zijn. In de overheid maakt de burger de dienst uit dankzij ons democratisch stelsel. Daar waar de vrije markt de hoofdrol speelt, heeft de overheid niet zo veel meer in te brengen, maar zijn het juist de bedrijven die de macht in handen hebben. 

Wat hoop je samen met de SP te bereiken in Zoetermeer?
Voor een groot deel gaat dat parallel aan mijn landelijke idealen. Ook in Zoetermeer zal de overheid, en daarmee wordt nu de gemeente bedoeld, weer een belangrijke rol moeten gaan spelen. Er is één taak waar de gemeente vanaf 2015 nu juist een centrale rol heeft toebedeeld gekregen. Dan weet iedereen wel waarover ik het heb, nl. de verdeling van zorg over alle doelgroepen die dat nodig hebben, dus jongeren, ouderen, zieken, psychisch en lichamelijk gehandicapten, e.d. De SP zal erop toezien dat die verdeling zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk tot stand komt voor alle mensen die dat nodig hebben. De Gemeenteraad had aanvankelijk het budget voor de thuiszorg bij aanvang van 2015 niet willen handhaven op het niveau van daarvóór, ondanks protesten van de SP. Later in dat jaar is de Raad gelukkig teruggekomen op dat besluit en heeft men het budget voor de thuiszorg weer vastgesteld op het niveau zoals het was. Dat laat weer zien dat het geluid van de SP zijn uitwerking heeft, ook al was het in het geval wat laat, maar niet te laat.
De SP zal altijd strijdbaar blijven op het punt van eerlijke verdeling van zorg en dat is precies wat ik ook wil. Een inzet van de gemeente voor een eerlijke verdeling van woonruimte is ook iets wat ik erg belangrijk vind.

Wat doe je in het lokale bestuur van de SP?
Ik coördineer de plaatselijke Hulpdienst en werk daar ook aan mee. De Hulpdienst van de SP geeft advies aan alle mensen die vragen hebben op het terrein van sociale wetgeving, sociale verzekering, WMO, uitkering, huren, werken, het schrijven van bezwaarschriften, etc. Daarnaast zit ik in de redactiecommissie voor publicaties die uitgaan, help ik mee aan de actualiteit van deze website en doe ik algemene bestuurstaken zoals meedenken over (verkiezings-) campagnes, acties en over de gemeentepolitiek. Bij het bestuurslidmaatschap horen ook praktische taken, zoals nieuwe leden bezoeken, folders rondbrengen en uitdelen, in de kraam van de SP in het Stadshart informatie geven, meedoen aan acties van de SP, zoals demonstraties.

Wat doe je zoal wanneer je niet met de SP bezig bent?
Ik trek heel graag de natuur in met Nordic Walking sticks.

Heb je of had je een baan of andersoortig werk? Zo ja, wat?
Ik was voorheen loopbaanadviseur. Kort gezegd ik hielp mensen bij het zoeken naar werk en scholing die het best bij hem of haar past.

Aan welke bezigheden heb je een hekel?
Ik heb een uitgesproken hekel aan winkelen. In het Stadshart zal je mij niet zo vaak tegenkomen; alleen op momenten dat ik echt iets nodig heb.

Wat vinden anderen jouw beste eigenschappen?
Anderen vinden mij belangstellend, vinden dat ik interesse in mensen heb en met hen meeleef.

Wat voor slechte eigenschappen dichten anderen jou toe?
Meermaals heb ik te horen gekregen dat ik wel eens eigenwijs kan zijn. 

Ben je getrouwd (geweest) of samenwonend (geweest), of alleen?
Ik ben getrouwd.

Heb je kinderen en/of kleinkinderen?
Twee volwassen kinderen heb ik, waarvan er één nog thuis woont. Dat is mijn zoon. Hij is pas klaar met zijn studie en werkt sinds kort als fysiotherapeut. Mijn  dochter woont zelfstandig en heeft een baan als lerares. 

Wat zou je heel erg graag eens willen meemaken in je leven?
Een lange en verre reis.

juni 2016

U bent hier