h

College weigert openheid van zaken te geven over privatisering SBU

16 juni 2015

College weigert openheid van zaken te geven over privatisering SBU

Het college weigert openheid te geven over de zogenaamde besparing die het privatiseren van de SBU vanaf 2013 heeft opgeleverd. De SP heeft meerdere malen en via verschillende wegen geprobeerd te achterhalen of er ook daadwerkelijk een besparing gerealiseerd is en waar die vandaan komt. Het college weigert echter openheid van zaken te geven en wil de SP hier zelfs niet vertrouwelijk over informeren. 

Sinds april 2013 is het Stadsbeheer (SBU) naar de markt gebracht. De SBU naar de markt brengen zou een besparing van € 684.000 opleveren. De SP probeert al enkele jaren te achterhalen waar die € 684.000 uit is opgebouwd. Zo heeft de SP een brief aan het College gestuurd, schriftelijke vragen gesteld, technische vragen gesteld en verzocht om vertrouwelijk geinformeerd te worden over de bedragen en zogenaamde besparingen die de privatisering van de SBU op zou leveren.

Tot op heden draait het College om de hete brij heen en weigert elke openheid van zaken te geven, en weigert ook raadsleden vertrouwelijk hierover te informeren. In plaats daarvan verwijst zij steeds naar geheimhouding die door de gemeenteraad is opgelegd, een geheim memo dat de vragen van de SP fractie niet beantwoord en naar de beantwoording op de schriftelijke vragen van de SP waarin weer verwezen wordt naar geheimhouding.

De enige openbare informatie die tot nu toe bekend is betreft het gegeven dat het college beweert dat de privatisering € 684.000 per jaar bespaart en aan de andere kant dat de uitplaatsing van de SBU € 2.400.000 op jaarbasis kost.

Raadslid Lennart Feijen: “Wij hebben recht op volledige informatie om te kunnen toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een besparing van € 684.000. Zonder deze informatie kunnen wij onze controlerende taak als gemeenteraadsleden niet uitvoeren. Wij roepen het college daarom ook op om openheid van zaken te geven en ons desnoods vertrouwelijk te informeren over de kosten en besparingen van het privatiseren van de SBU.”

U bent hier