h

Second Life zomaar een spelletje?

19 april 2007

Second Life zomaar een spelletje?

Tijdens de commissie Samenleving, dinsdag 17 april, is onder andere Second Life aan de orde geweest. De reden hiertoe was de agendering van de door de Christenunie-SGP gestelde schriftelijke vragen. Net zoals deze partij kon ook de SP zich niet vinden in de beantwoording van het College van B&W. Helaas trokken de overige partijen de ernst waarmee wij deze zaak opvatten in het belachelijke. Waarschijnlijk is dit voor een deel te wijten aan het gebrek van kennis van de commissieleden over dit onderwerp. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat Second Life te vergelijken is met iets als internet, dit is echter niet het geval. Second Life is een gesloten product van een commercieel bedrijf, terwijl internet een open communicatie systeem is. Toen, na enige discussie, de SP er met behulp van feitenkennis in slaagde het juiste beeld te schetsen ging het debat verder.

De Christenunie-SGP stelde dat de gemeente moet garanderen dat het "Zoetermeer eiland" (Second Life zijn allemaal begrensde stukjes virtueel land, te vergelijken met levels in een computerspel) ten alle tijden vrij blijft van onregelmatigheden. Hier zijn wij het uiteraard mee eens, het College van B&W geeft echter aan dat dit niet mogelijk is.

In de ogen van de SP is Second Life niet zomaar een spelletje. Het heeft meer weg van een piramidespel dat gebruikers totaal geen zekerheid biedt. Als de ontwikkelaar van Second Life, Linden Labs, morgen verzint om de stekker uit het project te trekken dan kunnen alle personen, bedrijven en instellingen die hebben genvesteerd in Second Life naar hun geld fluiten!

Omdat Linden Labs blijkbaar van mening is dat er best geld verdient mag worden aan diensten die op Second Life worden aangeboden vraagt de SP zich sterk af of het wel wenselijk is dat de gemeente Zoetermeer zaken doet met dit bedrijf. Door de Zoetermeerse deelname wordt immers het gebruik van heel second life gestimuleerd. Dit is geen maatschappelijk verantwoord handelen en daarnaast kan Zoetermeer ernstige imagoschade oplopen door zich te liren met dergelijke praktijken. Het College van B&W geeft aan dat als blijkt dat er inderdaad ongewenste activiteiten plaatsvinden op Second Life het College van B&W er dezelfde dag nog mee stopt. Om het college een handje te helpen hebben wij hen met klem aangeraden de volgende twee reportages te bekijken:
Kinderporno in Second Life (Netwerk, 20 februari 2007)
Kinderlokkers werken steeds meer online (Netwerk, 9 maart 2007)

Verder is het zo dat men er vanuit gaat dat de gemeente de investering van 25.000 makkelijk zal terugverdienen aan de verkoop van stukken grond op het eiland. De vraag is of de gemeente Zoetermeer zich hier mee bezig moet houden. De investering in Second Life valt te zien als een bijzonder twijfelachtige belegging.

Ten slotte de doelgroep. Second Life telt op dit moment zo'n 5.000 Nederlandse gebruikers. Het is niet bekend hoeveel Zoetermeerse deelnemers Second Life kent, maar u kunt begrijpen dat dit aantal niet erg hoog is. Daarnaast is het spel anno 2007 grafische gezien lelijk te noemen terwijl je er toch een splinternieuwe computer voor nodig hebt om er gebruik van te kunnen maken. De SP gaat er dan ook niet vanuit dat Second Life een hit zal worden.

Zie voor meer informatie de twee eerder verschenen artikelen op ons weblog:
Het tweede leven van Zoetermeer (29 maart 2007)
Second Life (5 maart 2007)

Ewout den Heijer

Zie ook:

U bent hier