h

SP presenteert rapport Werken zonder loon

14 november 2017

SP presenteert rapport Werken zonder loon

De SP heeft een rapport uitgebracht over de ervaringen met werken zonder loon en gesubsidieerde arbeid in Zoetermeer. In de afgelopen drie jaar hebben ruim 30 mensen zich bij de SP gemeld met hun ervaringen over re-integratietrajecten.

Uit het rapport blijkt dat de meeste mensen die werken zonder loon gewoon regulier werk doen bij een commercieel bedrijf. Het gaat dan onder andere om inpakwerk, productiewerk, administratief werk, archiefwerk, onderhoudswerk en schoonmaakwerk. Bijna alle respondenten gaven aan dat zij de re-integratietrajecten niet zinvol vonden om aan regulier werk te komen maar dat ze vooral aantrekkelijk zijn voor opdrachtgevers en de gemeente. De re-integratietrajecten verdringen juist regulier werk.

Daarnaast is er een hoop onduidelijk over de re-integratietrajecten. Zo is een wirwar aan namen en vormen voor de re-integratietrajecten ontstaan die door elkaar heen worden gebruikt en verschillend worden opgevat. De meeste mensen gaven aan niet voldoende over hun rechten en plichten te worden geïnformeerd door de gemeente. Ook geeft de helft van de mensen aan dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. Daarnaast wordt aangegeven dat er van begeleiding niet echt sprake is en dat de re-integratietrajecten niet op elkaar aansluiten.

De ervaringen van mensen wisselen niet zo zeer per re-integratietraject, maar per bedrijf en persoon. De helft van de mensen heeft te maken met intimidatie, minachting of kleinering op de werkvloer of in contact met de sociale dienst. Er is een verschil te merken in de sfeer tussen collega’s onderling, die vaak goed is, en de sfeer met de werkleiders of klantmanagers, die vaak als slecht wordt ervaren.

Enkele voorbeelden die mensen via het meldpunt gedeeld hebben:

“… heeft totaal niet het gevoel dat dit re-integratietraject zinvol is of aan werk helpt. Het is alleen financieel aantrekkelijk voor het ministerie van Justitie en de gemeente, dat zijn de winnaars. Niemand is uitgestroomd naar betaald werk.”

“… heeft absoluut niet het gevoel dat dit re-integratietraject zinvol is of aan werk helpt. Dit is ook meerdere malen vastgesteld tijdens de introductie bij DSW en zelfs door medewerkers van DSW bevestigd. Alternatieve voorstellen die beter aansluiten bij persoonlijke kennis en vaardigheden worden echter niet gehoord.”

“… heeft een korting op de bijstandsuitkering gekregen omdat hij/zij volgens de klantmanager onvoldoende heeft gesolliciteerd naast de werkzaamheden van 34 uur per week.”

“… heeft een korting op de bijstandsuitkering gekregen omdat het niet tot een betaalde baan heeft geleid.”

“ Ik zit nu op een werkervaringsplaats en ga volgende week naar een andere werkervaringsplaats. Hiervoor heb ik in project Centurion gezeten. Ik ben 52 jaar en zie geen enkel uitzicht op betaald werk”

Raadslid Lennart Feijen “Werken zonder loon moet onmiddellijk stoppen. Het is uitbuiting en leidt tot verdringing van regulier werk. Als mensen werk doen, dan hoort daar een arbeidsovereenkomst en een fatsoenlijk loon tegenover te staan. Zo komt iemand aan het werk en uit de uitkering. Als bedrijven mensen gratis aan het werk kunnen zetten dan leidt dat niet tot banen, dat vernietigt juist banen. De SP wil dat mensen vanaf dag één loon betaald krijgen, mensen in eigen tempo hun arbeidsritme kunnen opbouwen en er een verdringingstoets komt.

Daarnaast wil de SP dat mensen goed geïnformeerd worden over het re-integratietraject, de voorwaarden en de rechten en plichten hierin. Geef mensen ook meer ruimte om met een eigen re-integratievoorstel te komen. Er moet daarnaast meer aandacht komen voor het rekening houden met persoonlijke omstandigheden en een fatsoenlijke omgang.”

U bent hier