h

Stop met uitbuiting starters, stagiairs en werklozen

7 januari 2016

Stop met uitbuiting starters, stagiairs en werklozen

De gemeente Zoetermeer moet stoppen met het faciliteren van uitbuiting van starters, stagiairs en werklozen door het inzetten van werkervaringsplaatsen. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld of het college bereid is om haar beleid ten aanzien van het werken zonder loon en werkervaringsplaatsen te herzien.

Op 3 januari werd in een uitzending van televisieprogramma De Monitor nogmaals duidelijk dat uitbuiting van starters en stagiairs op grote schaal plaatsvindt. Dit gebeurd onder zowel laag- als hoogopgeleide mensen. Dat bedrijven misbruik maken van de krapte op de arbeidsmarkt en mensen onbetaald laten werken is al erg genoeg. De gemeente zou dat niet moeten faciliteren door in haar arbeidsmarktbeleid mensen onbetaald te werk te stellen op straffe van het verlies van hun uitkering.

Zowel starters als mensen die jarenlang gewerkt hebben moeten onbetaald dozen inpakken, knoflook pellen, archief opschonen of ander werk doen. Dit onder het mom van werkervaring en arbeidsritme opdoen. Terwijl werkervaring en arbeidsritme mensen nou juist opdoen in een betaalde baan! Bovendien zorgt het voor verdringing van bestaande banen doordat mensen werk doen dat voorheen gewoon door een betaalde werknemer werd gedaan. Zo vliegen er door bezuinigingen aan de ene kant betaalde werknemers uit en komen aan de andere kant onbetaalde krachten het werk overnemen.

Dit moet zo snel mogelijk stoppen. Door werkervaringsplaatsen komen er geen banen bij maar verdwijnen ze juist. Als al deze werkervaringsplaatsen nu worden omgezet in betaalde banen worden mensen beloond voor het werk dat ze doen en zijn ze niet meer afhankelijk van een uitkering. Twee vliegen in één klap dus! Daarom moet Zoetermeer onmiddellijk stoppen met het inzetten van werkervaringsplaatsen en zorgen voor echte banen!

Raadslid Lennart Feijen: “Uitbuiting van mensen zonder betaalde baan is helaas niet nieuw. Mensen die werken horen betaald te krijgen en niet gedwongen worden onbetaald te werken. Dit moet stoppen, maar dat gaat niet vanzelf. Ik roep mensen die moeten werken zonder loon dan ook op om ons meldpunt in te vullen en samen met ons te strijden tegen werken zonder loon. Van de meeste politieke partijen gaat die verandering niet komen. Die komt er alleen als genoeg mensen in beweging komen en het niet meer accepteren. Daarom is het noodzakelijk dat we samen genoeg druk zetten om verandering af te dwingen.”

U bent hier