h

Werkervaringsplaatsen zijn eigenlijk gewoon uitbuiting

18 juni 2015

Werkervaringsplaatsen zijn eigenlijk gewoon uitbuiting

De SP maakt zich al jaren hard voor mensen die werken. Deze mensen verdienen een arbeidsovereenkomst met loon. Helaas moeten veel mensen werken zonder loon. Zowel mensen die werkloos zijn als die net afgestudeerd zijn komen moeilijk aan het werk, en als ze dan aan het werk komen is dit in veel gevallen onbetaald en doen zij dit om hun uitkering te behouden.

Onder het mom van werkervaring of arbeidsritme opdoen worden mensen te werk gesteld in een werkervaringsplaats. In deze werkervaringsplaats verrichten zij gewoon werk als ieder ander zonder hier loon voor te krijgen. Werken zonder loon is uitbuiting en zorgt voor verdringing van echte banen. De enige die hier baat bij heeft zijn werkgevers.  De SP vindt dat iedereen die werkt een arbeidsovereenkomst met loon hoort te krijgen.

Nu luid ook FNV Jong de noodklok. Zij constateren dat steeds meer afgestudeerde jongeren geen baan kunnen vinden. Deze jongeren willen graag aan het werk en ervaring op doen en gaan daarom aan de slag op een werkervaringsplaats, onbetaald of tegen een lage vergoeding, terwijl ze hetzelfde werk doen als  hun betaalde collega's. De vakbond constateert dat er steeds meer werkervaringsplaatsen bijkomen. Echte banen komen er echter niet bij.

Raadslid Lennart Feijen “Werk is werk en als iemand werkt hoort daar een arbeidsovereenkomst met loon bij. Werken zonder loon is uitbuiting en verdringt ook nog eens bestaande banen. Wat de SP betreft wordt hier direct een einde aan gemaakt. Mensen die werken verdienen een arbeidsovereenkomst en een fatsoenlijk salaris.”

De SP heeft daarom ook schriftelijke vragen gesteld aan het college en gevraagd of zij bereid is om ervoor te zorgen dat mensen die werken in een werkervaringsplaats een arbeidsovereenkomst met loon krijgen aangeboden.

U bent hier