h

Actieprogramma

Zorg voor elkaar

Er staat veel te gebeuren in Zoetermeer. Met de zogenaamde schaalsprong wil de gemeente doorgroeien naar 150.000 inwoners. Dat is een hele hoop. Hoe zorgen we er voor dat we in alle behoeften van de Zoetermeerders kunnen voldoen? De grondprincipes van de SP zijn nog altijd: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De gemeente dient haar burgers serieus te nemen. Er wordt goed naar hen geluisterd. Dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin kan krijgen. Wensen van verschillende mensen zijn soms tegengesteld aan elkaar. De gemeente zoekt naar oplossingen die voor zoveel mogelijk mensen aanvaardbaar zijn, maar waakt er ook voor dat enkelen niet onevenredig veel leed over zich heen krijgen door de wensen van de meerderheid. Gelijkwaardigheid en gelijke kansen wil ook zeggen dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen, zich een inkomen te verweven, woonruimte te vinden en gelukkig te worden in de maatschappij.

Solidariteit en saamhorigheid is nodig om de gelijke kansen te kunnen bewerkstelligen. Wij weten dat de meeste mensen elkaar willen ondersteunen en helpen om tot iets te komen. Als Zoetermeerse burgers staan wij ergens voor. De gemeente mag en moet een beroep doen op die solidariteit als de menselijke waardigheid of de gelijkwaardigheid van sommigen in het gedrang dreigen te komen.

Als SP proberen wij dit soort zaken altijd concreet te maken naar plannen die wij graag zouden zien voor de stad. Zodat niemand de boot mist als de schaalsprong wordt gemaakt. Onze belangrijke peilers zijn helder. Goede zorg voor iedereen. Eerlijk loon voor iedereen die werkt. Er groeien geen kinderen meer op in armoede.
Geluk voor de mensen zit hem ook vaak in andere dingen. Met het gezin in het weekend lekker zwemmen in een zwembad. Of met een gerust gevoel door de zoetermeerse parken en straten lopen en zich niet zorgen hoeven te maken om de veiligheid. Een goed gevoel in de eigen buurt wordt bevorderd door een goed onderhouden openbare ruimte. En uiteraard willen wij allemaal kunnen vertrouwen op een betrouwbaar openbaar vervoer.

Hieronder (klik op de onderstaande link) volgen onze actiepunten. Met deze punten gaan wij de straat op. Daar vindt u ons altijd. Dicht bij u in de buurt. Praten met elkaar. Wij kunnen het niet alleen. De mens kan het niet alleen.

We hebben elkaar nodig. Daarom: Zorg voor elkaar.

U bent hier