h

Oproep inspreken gevolgen voorgenomen afschaling LLZ.

3 juli 2022

Oproep inspreken gevolgen voorgenomen afschaling LLZ.

Foto: Annemiek Kamphuis

Op 8 juni werd in de Tweede Kamer een motie, ingediend door de SP, om de acute geboortezorg, de intensive care, de spoedeisende hulppost en de banen van zorgverleners in het Lange Land Ziekenhuis te behouden, verworpen. Deze motie werd ingediend naar aanleiding van berichten in de media over de onzekere toekomst van deze voorzieningen in het Lange Land Ziekenhuis. Inmiddels is de Zoetermeerse politiek door de bestuursvoorzitter van zowel het LLZ als het Haga ziekenhuis geïnformeerd over de situatie en de doelen van het overleg met de zorgverzekeraars en banken; een duidelijk beeld wat betreft de toekomst van het ziekenhuis heeft dit niet opgeleverd. Er is nog steeds veel onzekerheid. De SP is uiteraard zeer teleurgesteld in de politieke onwil van een aantal partijen om de afschaling van deze belangrijke voorzieningen te voorkomen.

Maandag 04 juli zal de toekomst van het LLZ besproken worden in de gemeenteraad. Wij vinden het belangrijk dat ook de mening van belanghebbenden buiten het ziekenhuis wordt gehoord. Daarom roepen wij belanghebbenden op om vooraf aan de raadsvergadering gebruik te maken van het inspreekrecht. Belanghebbenden kunnen aangeven welke gevolgen ze verwachten van deze mogelijke afschaling en wat dit zal betekenen voor de belanghebbenden en hun pati├źnten die zijn toevertrouwd aan hun zorgen. Aanmelden voor het inspreken kan via de griffie van de gemeente Zoetermeer via griffie@zoetermeer.nl. Dit kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur. Mocht inspreken voor u niet mogelijk zijn dan ontvangen wij graag deze informatie zodat wij dit kunnen meenemen in het debat.

U bent hier